top of page
İlseven Akademi Logosu

92 öge bulundu

 • BILINCALTI ve OLUMLAMA TEKNIKLERI

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU Bilinçaltı ve olumlama teknikleri, bireylerin bilinçaltı düzeydeki düşünce kalıplarını ve inançları dönüştürmek, olumlu düşünce ve duyguları güçlendirmek amacıyla kullanılan yöntemlerdir. Bu teknikler, pozitif değişiklikler yapmak, özgüveni artırmak, hedeflere ulaşmak ve daha sağlıklı bir zihinsel durum elde etmek isteyen bireyler için faydalıdır. 229 229 BİLİNÇALTI ve OLUMLAMA TEKNİKLERİ Bilinçaltı ve Olumlama Teknikleri eğitimi, bireylerin bilinçaltı düzeyini anlamalarını ve olumlu değişiklikler yapmalarını sağlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, bilinçaltının gücünü ve olumlu ifadelerin etkisini kullanarak kişisel gelişim ve pozitif değişim elde etmeyi amaçlar. Bilinçaltı ve olumlama tekniklerinin temel öğeleri aşağıdaki gibidir: Bilinçaltının Rolü: Bilinçaltı zihin, bilincimizin altında yer alan ve yaşam deneyimlerimizi, inançlarımızı ve alışkanlıklarımızı saklayan bir bölümdür. Bu teknikler, bilinçaltı düzeyde yer alan olumsuz inançları tanımlamayı ve dönüştürmeyi amaçlar. Olumlu Düşünce ve Olumlama: Olumlama, pozitif ifadeler ve cümleler kullanarak olumlu düşünce kalıplarını oluşturma veya güçlendirme yöntemidir. Bu ifadeler, bilinçaltını olumlu yönde etkilemeye çalışır. Görselleştirme: Görselleştirme, zihinsel görüntüler kullanarak istenen sonuçları yaratma tekniğidir. İçsel bir görselleştirme süreci oluşturarak, hedeflenen durumu veya başarıyı zihinsel olarak deneyimlemeye çalışır. Afirmasyonlar: Afirmasyonlar, olumlu ifadelerdir ve bireylerin olumsuz düşünce kalıplarını olumluya çevirmelerine yardımcı olur. Afirmasyonlar, düzenli olarak tekrarlanarak bilinçaltına yerleştirilir. Hipnoz ve Derin Gevşeme: Bu tekniklerde, bireylerin zihinleri daha alçak bir frekansta çalışır. Bu durum, bilinçaltına daha derinlemesine erişim sağlayarak olumlu değişiklikler yapmayı kolaylaştırabilir. Bilinçaltı Mesajlar: Bilinçaltı tekniklerinde kaydedilmiş veya tekrarlanabilir ses kayıtları veya mesajlar kullanılır. Bu mesajlar, olumlu düşünce kalıplarını güçlendirmek amacıyla dinlenir. Geçmiş Deneyimlerin İyileştirilmesi: Geçmişteki olumsuz deneyimleri veya travmatik olayları yeniden değerlendirmek ve olumsuz etkileri azaltmak için kullanılabilir. Bilinçaltı ve olumlama teknikleri, psikolojik terapi, kişisel gelişim, stres yönetimi, özgüven artırma, performans artırma ve hedeflere ulaşma amaçları için kullanılır. Bu teknikler, olumlu düşünce kalıpları oluşturma, içsel dönüşüm sağlama ve daha sağlıklı bir zihinsel durum elde etme konusunda bireylere yardımcı olabilir. Terapistler, koçlar, danışmanlar ve kişisel gelişim uzmanları, bu teknikleri kullanarak müşterilere rehberlik edebilirler. Bilinçaltı ve Olumlama Teknikleri eğitimi genellikle şu konuları içerebilir: Bilinçaltının İşleyişi: Bilinçaltının nasıl çalıştığı, bilinçaltının oluşumunda rol oynayan deneyimler ve etkiler. Olumsuz İnançların Farkındalığı: Olumsuz düşüncelerin ve inançların farkına varma ve bunları nasıl dönüştürebileceğinizi anlama. Olumlama ve İyileştirme: Olumlu ifadeleri kullanarak bilinçaltını yeniden programlama teknikleri. Olumlu Affirmasyonlar: Olumlu ifadelerin nasıl oluşturulacağı ve günlük hayata nasıl entegre edileceği. Görselleştirme ve İmgeleme: Olumlu sonuçları görselleştirerek bilinçaltını etkileme yöntemleri. Bilinçaltını Temizleme: Olumsuz enerjileri ve inançları temizlemek için meditasyon ve bilinçaltı temizleme teknikleri. Zihinsel Blokajların Açılması: Zihinsel blokajları anlama ve olumlu değişikliklere açma stratejileri. Bilinçaltı ve Yaşam Kalitesi: Bilinçaltının yaşam kalitesine etkileri ve nasıl daha iyi bir yaşam deneyimi elde edilebileceği. Bilinçaltı ve Olumlama Teknikleri eğitimi, pozitif düşünce alışkanlıkları geliştirmek, kendine güveni artırmak, olumsuz inançları dönüştürmek ve kişisel gelişimi desteklemek isteyen bireyler için faydalı olabilir. Ayrıca, koçlar, terapistler, danışmanlar ve spiritüel rehberler de bu eğitimi alarak danışanlarının zihinsel ve duygusal dönüşümlerine yardımcı olabilirler. Eğitim almadan önce güvenilir eğitim sağlayıcılarını araştırmak ve ihtiyaca uygun bir program seçmek önemlidir. Bilinçaltı ve olumlama teknikleri eğitimi, içsel düşünce süreçlerini dönüştürmek, olumlu düşünce kalıpları oluşturmak ve daha sağlıklı bir zihinsel durum elde etmek isteyen birçok farklı grup için faydalı olabilir. Bu eğitimi alan bazı gruplar şunlar olabilir: Kişisel Gelişim Meraklıları: Kendini daha iyi anlamak, olumsuz inançları dönüştürmek ve daha olumlu bir zihinsel durum elde etmek isteyen bireyler, bu eğitimi alarak kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilirler. Stres ve Anksiyete Yaşayanlar: Stres, kaygı ve anksiyeteyi azaltmak isteyen bireyler, bilinçaltı ve olumlama teknikleri ile içsel huzur ve rahatlamayı desteklemeyi hedefleyebilirler. Özgüveni Artırmak İsteyenler: Kendine güveni artırmak, pozitif bir kendilik imajı oluşturmak ve daha iyi bir özsaygı geliştirmek isteyen bireyler, bu teknikleri kullanarak olumlu düşünce kalıplarını pekiştirmeyi öğrenebilirler. Performans Artırmak İsteyenler: Sporcular, sanatçılar, iş profesyonelleri ve öğrenciler, performanslarını optimize etmek, daha iyi odaklanmak ve daha yüksek başarı elde etmek amacıyla bu teknikleri kullanabilirler. Koçlar ve Danışmanlar: Koçlar, terapistler, psikologlar ve danışmanlar, müşterilere içsel dönüşüm sağlamak, olumlu düşünce kalıplarını güçlendirmek ve destek vermek amacıyla bu eğitimi alabilirler. Spiritüel ve Ruhani Arayıştakiler: Ruhani uygulamalarla ilgilenen kişiler, içsel dengeyi sağlamak, daha derin bir içsel farkındalık elde etmek ve olumlu enerjileri çekmeyi amaçlayarak bu eğitimi alabilirler. Bilinçaltı ve olumlama teknikleri eğitimi genellikle seminerler, atölyeler, çevrimiçi kurslar veya kişisel eğitmenler tarafından sunulabilir. Eğitim içeriği, bilinçaltı çalışmaları, olumlu ifade yöntemleri, görselleştirme teknikleri ve olumlu düşünce kalıplarını pekiştirme gibi konuları içerebilir. Bu eğitimi alan kişiler, içsel düşünce süreçlerini daha iyi anlama ve olumlu değişiklikler yapma yeteneklerini geliştirebilirler. Kişisel gelişim Online + Uzaktan BİLİNÇALTI ve OLUMLAMA TEKNİKLERİ 360 BİLİNÇALTI ve OLUMLAMA TEKNİKLERİ Bilinçaltı ve Olumlama Teknikleri eğitimi, bireylerin bilinçaltı düzeyini anlamalarını ve olumlu değişiklikler yapmalarını sağlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, bilinçaltının gücünü ve olumlu ifadelerin etkisini kullanarak kişisel gelişim ve pozitif değişim elde etmeyi amaçlar. Bilinçaltı ve olumlama tekniklerinin temel öğeleri aşağıdaki gibidir: Bilinçaltının Rolü: Bilinçaltı zihin, bilincimizin altında yer alan ve yaşam deneyimlerimizi, inançlarımızı ve alışkanlıklarımızı saklayan bir bölümdür. Bu teknikler, bilinçaltı düzeyde yer alan olumsuz inançları tanımlamayı ve dönüştürmeyi amaçlar. Olumlu Düşünce ve Olumlama: Olumlama, pozitif ifadeler ve cümleler kullanarak olumlu düşünce kalıplarını oluşturma veya güçlendirme yöntemidir. Bu ifadeler, bilinçaltını olumlu yönde etkilemeye çalışır. Görselleştirme: Görselleştirme, zihinsel görüntüler kullanarak istenen sonuçları yaratma tekniğidir. İçsel bir görselleştirme süreci oluşturarak, hedeflenen durumu veya başarıyı zihinsel olarak deneyimlemeye çalışır. Afirmasyonlar: Afirmasyonlar, olumlu ifadelerdir ve bireylerin olumsuz düşünce kalıplarını olumluya çevirmelerine yardımcı olur. Afirmasyonlar, düzenli olarak tekrarlanarak bilinçaltına yerleştirilir. Hipnoz ve Derin Gevşeme: Bu tekniklerde, bireylerin zihinleri daha alçak bir frekansta çalışır. Bu durum, bilinçaltına daha derinlemesine erişim sağlayarak olumlu değişiklikler yapmayı kolaylaştırabilir. Bilinçaltı Mesajlar: Bilinçaltı tekniklerinde kaydedilmiş veya tekrarlanabilir ses kayıtları veya mesajlar kullanılır. Bu mesajlar, olumlu düşünce kalıplarını güçlendirmek amacıyla dinlenir. Geçmiş Deneyimlerin İyileştirilmesi: Geçmişteki olumsuz deneyimleri veya travmatik olayları yeniden değerlendirmek ve olumsuz etkileri azaltmak için kullanılabilir. Bilinçaltı ve olumlama teknikleri, psikolojik terapi, kişisel gelişim, stres yönetimi, özgüven artırma, performans artırma ve hedeflere ulaşma amaçları için kullanılır. Bu teknikler, olumlu düşünce kalıpları oluşturma, içsel dönüşüm sağlama ve daha sağlıklı bir zihinsel durum elde etme konusunda bireylere yardımcı olabilir. Terapistler, koçlar, danışmanlar ve kişisel gelişim uzmanları, bu teknikleri kullanarak müşterilere rehberlik edebilirler. Bilinçaltı ve Olumlama Teknikleri eğitimi genellikle şu konuları içerebilir: Bilinçaltının İşleyişi: Bilinçaltının nasıl çalıştığı, bilinçaltının oluşumunda rol oynayan deneyimler ve etkiler. Olumsuz İnançların Farkındalığı: Olumsuz düşüncelerin ve inançların farkına varma ve bunları nasıl dönüştürebileceğinizi anlama. Olumlama ve İyileştirme: Olumlu ifadeleri kullanarak bilinçaltını yeniden programlama teknikleri. Olumlu Affirmasyonlar: Olumlu ifadelerin nasıl oluşturulacağı ve günlük hayata nasıl entegre edileceği. Görselleştirme ve İmgeleme: Olumlu sonuçları görselleştirerek bilinçaltını etkileme yöntemleri. Bilinçaltını Temizleme: Olumsuz enerjileri ve inançları temizlemek için meditasyon ve bilinçaltı temizleme teknikleri. Zihinsel Blokajların Açılması: Zihinsel blokajları anlama ve olumlu değişikliklere açma stratejileri. Bilinçaltı ve Yaşam Kalitesi: Bilinçaltının yaşam kalitesine etkileri ve nasıl daha iyi bir yaşam deneyimi elde edilebileceği. Bilinçaltı ve Olumlama Teknikleri eğitimi, pozitif düşünce alışkanlıkları geliştirmek, kendine güveni artırmak, olumsuz inançları dönüştürmek ve kişisel gelişimi desteklemek isteyen bireyler için faydalı olabilir. Ayrıca, koçlar, terapistler, danışmanlar ve spiritüel rehberler de bu eğitimi alarak danışanlarının zihinsel ve duygusal dönüşümlerine yardımcı olabilirler. Eğitim almadan önce güvenilir eğitim sağlayıcılarını araştırmak ve ihtiyaca uygun bir program seçmek önemlidir. Bilinçaltı ve olumlama teknikleri eğitimi, içsel düşünce süreçlerini dönüştürmek, olumlu düşünce kalıpları oluşturmak ve daha sağlıklı bir zihinsel durum elde etmek isteyen birçok farklı grup için faydalı olabilir. Bu eğitimi alan bazı gruplar şunlar olabilir: Kişisel Gelişim Meraklıları: Kendini daha iyi anlamak, olumsuz inançları dönüştürmek ve daha olumlu bir zihinsel durum elde etmek isteyen bireyler, bu eğitimi alarak kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilirler. Stres ve Anksiyete Yaşayanlar: Stres, kaygı ve anksiyeteyi azaltmak isteyen bireyler, bilinçaltı ve olumlama teknikleri ile içsel huzur ve rahatlamayı desteklemeyi hedefleyebilirler. Özgüveni Artırmak İsteyenler: Kendine güveni artırmak, pozitif bir kendilik imajı oluşturmak ve daha iyi bir özsaygı geliştirmek isteyen bireyler, bu teknikleri kullanarak olumlu düşünce kalıplarını pekiştirmeyi öğrenebilirler. Performans Artırmak İsteyenler: Sporcular, sanatçılar, iş profesyonelleri ve öğrenciler, performanslarını optimize etmek, daha iyi odaklanmak ve daha yüksek başarı elde etmek amacıyla bu teknikleri kullanabilirler. Koçlar ve Danışmanlar: Koçlar, terapistler, psikologlar ve danışmanlar, müşterilere içsel dönüşüm sağlamak, olumlu düşünce kalıplarını güçlendirmek ve destek vermek amacıyla bu eğitimi alabilirler. Spiritüel ve Ruhani Arayıştakiler: Ruhani uygulamalarla ilgilenen kişiler, içsel dengeyi sağlamak, daha derin bir içsel farkındalık elde etmek ve olumlu enerjileri çekmeyi amaçlayarak bu eğitimi alabilirler. Bilinçaltı ve olumlama teknikleri eğitimi genellikle seminerler, atölyeler, çevrimiçi kurslar veya kişisel eğitmenler tarafından sunulabilir. Eğitim içeriği, bilinçaltı çalışmaları, olumlu ifade yöntemleri, görselleştirme teknikleri ve olumlu düşünce kalıplarını pekiştirme gibi konuları içerebilir. Bu eğitimi alan kişiler, içsel düşünce süreçlerini daha iyi anlama ve olumlu değişiklikler yapma yeteneklerini geliştirebilirler. Bilinçaltı ve olumlama teknikleri, bireylerin bilinçaltı düzeydeki düşünce kalıplarını ve inançları dönüştürmek, olumlu düşünce ve duyguları güçlendirmek amacıyla kullanılan yöntemlerdir. Bu teknikler, pozitif değişiklikler yapmak, özgüveni artırmak, hedeflere ulaşmak ve daha sağlıklı bir zihinsel durum elde etmek isteyen bireyler için faydalıdır. Bilinçaltı ve olumlama teknikleri, bireylerin bilinçaltı düzeydeki düşünce kalıplarını ve inançları dönüştürmek, olumlu düşünce ve duyguları güçlendirmek amacıyla kullanılan yöntemlerdir. Bu teknikler, pozitif değişiklikler yapmak, özgüveni artırmak, hedeflere ulaşmak ve daha sağlıklı bir zihinsel durum elde etmek isteyen bireyler için faydalıdır. BİLİNÇALTI ve OLUMLAMA TEKNİKLERİ Hemen Bilgi Al Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz Formu Doldur < < AİLE DİZİMİ NEURO REBIRTH NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR KUNDALİNİ REİKİ YAŞAM KOÇLUĞU AİLE KOÇLUĞU SARKAÇ EĞİTİMİ SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK OYUN TERAPİSİ AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ BİOENERJİ EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NLP MASTER EĞİTİMİ KUANTUM EĞİTİMİ OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ EFT TEKNİKLERİ SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SPİRİTÜEL KOÇLUK TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ MASAL TERAPİSİ BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ REİKİ EĞİTİMİ AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ MEDİTASYON KOÇLUĞU OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ TEMEL PEDAGOJİ OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ FARKINDALIK MINDFULNESS HOLİSTİK ŞİFA BESLENME KOÇLUĞU ENNEAGRAM SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ İLİŞKİ KOÇLUĞU ASTROLOJİ EĞİTİMİ HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU BİOREZONANS EĞİTİMİ AROMATERAPİ EĞİTİMİ ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ TAROT OKUYUCULUĞU YARATICI DRAMA © 2023 ilseven Akademi ABONE OL E-posta Adresi Katıl Abone olduğunuz için teşekkürler.

 • COCUK VE ERGENLERDE ZEKA

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi, bireylerin bilişsel yeteneklerini, problem çözme yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve zeka potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim türüdür. Bu eğitim, genç yaşlardan itibaren çocukların ve ergenlerin zihinsel kapasitelerini artırmak, öğrenme becerilerini geliştirmek ve zeka alanlarında potansiyellerini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır. 153 153 ÇOCUK VE ERGENLERDE ZEKA Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi, bireylerin bilişsel yeteneklerini, problem çözme yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve zeka potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim türüdür. Bu eğitim, genç yaşlardan itibaren çocukların ve ergenlerin zihinsel kapasitelerini artırmak, öğrenme becerilerini geliştirmek ve zeka alanlarında potansiyellerini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır. Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi aşağıdaki alanları içerebilir: Mantıksal Düşünme: Mantıklı düşünme, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Mantıklı düşünme becerileri, genç bireylerin karşılaştığı zorlukları çözmelerine yardımcı olur. Yaratıcı Düşünme: Yaratıcı düşünme, yeni fikirler üretme, alternatif çözümler bulma ve yaratıcılığı teşvik etme becerilerini içerir. Bu alan, özellikle sanatsal ve inovatif düşünmeyi destekler. Görsel ve Mekansal Yetenekler: Çocukların ve ergenlerin görsel hafıza, mekansal farkındalık ve zihinsel rotasyon gibi görsel-mekansal yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Hafıza Teknikleri: Hafıza teknikleri, bilgiyi daha etkili bir şekilde öğrenme, hatırlama ve geri çağırma becerilerini güçlendirmeyi hedefler. Dil ve İletişim Yetenekleri: Dil ve iletişim yeteneklerinin geliştirilmesi, kelime dağarcığının genişletilmesi ve etkili iletişim kurma becerilerinin öğrenilmesini içerir. Hızlı Okuma ve Anlama: Hızlı okuma teknikleri ve metinlerin daha hızlı anlaşılması üzerine çalışmalar, genç bireylerin öğrenme hızını artırmayı amaçlar. Problem Çözme Becerileri: Farklı türdeki problemleri tanıma, analiz etme, çeşitli çözüm yollarını değerlendirme ve etkili çözümler üretme yeteneklerini geliştirir. Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi, genellikle eğitim merkezlerinde, okullarda, özel kurslarda veya çocuk gelişimi alanında uzmanlaşmış danışmanlık merkezlerinde sunulabilir. Bu eğitimi almak isteyen gruplar şunlar olabilir: Ebeveynler: Çocuklarının zeka potansiyelini en üst düzeye çıkarmak isteyen ebeveynler. Eğitimciler: Öğrencilerin zeka ve öğrenme yeteneklerini geliştirmek isteyen öğretmenler. Eğitim ve psikoloji alanında çalışan uzmanlar: Zeka gelişimi konusunda uzmanlaşmak isteyen profesyoneller. Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi, genç bireylerin zihinsel kapasitelerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimini aşağıdaki gruplar alabilir: Ebeveynler: Çocuklarının zeka potansiyelini en iyi şekilde geliştirmek isteyen ebeveynler, zeka eğitimi alabilirler. Bu eğitim, çocuklarının öğrenme yeteneklerini artırmak ve bilişsel becerilerini desteklemek isteyen ebeveynler için faydalı olabilir. Çocuklar ve Ergenler: Zeka eğitimi genellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki bireyler için tasarlanmıştır. Bu eğitimi almak isteyen çocuklar ve ergenler, öğrenme yeteneklerini geliştirmek, problem çözme becerilerini güçlendirmek ve yaratıcılıklarını artırmak amacıyla katılabilirler. Öğretmenler ve Eğitimciler: Okullarda çalışan öğretmenler ve eğitimciler, öğrencilerinin bilişsel yeteneklerini desteklemek ve zeka potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla zeka eğitimi alabilirler. Bu sayede sınıflarında daha etkili öğrenme ortamları oluşturabilirler. Çocuk Gelişimi Uzmanları: Çocuk gelişimi alanında çalışan uzmanlar, çocukların bilişsel gelişimini desteklemek ve öğrenme süreçlerini optimize etmek istediklerinde zeka eğitimi alabilirler. Psikologlar ve Danışmanlar: Çocuk ve ergen psikologları ile danışmanlar, bilişsel yeteneklerin ve öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak zeka eğitimi alabilirler. Eğitim Danışmanları: Eğitim danışmanları, öğrencilere ve eğitim kurumlarına zeka gelişimi konusunda rehberlik yapmak istediklerinde bu eğitimi alabilirler. Rehberlik Uzmanları: Okullarda rehberlik hizmeti sunan uzmanlar, öğrencilerin akademik başarılarını ve zeka potansiyellerini artırmak amacıyla zeka eğitimi alabilirler. Eğitim Alanında Çalışan Diğer Profesyoneller: Özel eğitimciler, pedagoglar, öğretmen adayları, eğitim koçları ve benzeri alanlarda çalışan profesyoneller, çocuk ve ergenlerin bilişsel gelişimlerini desteklemek istediklerinde zeka eğitimi alabilirler. Bu eğitimi almak isteyen gruplar, çocukların ve ergenlerin bilişsel yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmeyi amaçladıklarında zeka eğitimi programlarına katılabilirler. Kişisel gelişim Online + Uzaktan ÇOCUK VE ERGENLERDE ZEKA 80 ÇOCUK VE ERGENLERDE ZEKA Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi, bireylerin bilişsel yeteneklerini, problem çözme yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve zeka potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim türüdür. Bu eğitim, genç yaşlardan itibaren çocukların ve ergenlerin zihinsel kapasitelerini artırmak, öğrenme becerilerini geliştirmek ve zeka alanlarında potansiyellerini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır. Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi aşağıdaki alanları içerebilir: Mantıksal Düşünme: Mantıklı düşünme, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Mantıklı düşünme becerileri, genç bireylerin karşılaştığı zorlukları çözmelerine yardımcı olur. Yaratıcı Düşünme: Yaratıcı düşünme, yeni fikirler üretme, alternatif çözümler bulma ve yaratıcılığı teşvik etme becerilerini içerir. Bu alan, özellikle sanatsal ve inovatif düşünmeyi destekler. Görsel ve Mekansal Yetenekler: Çocukların ve ergenlerin görsel hafıza, mekansal farkındalık ve zihinsel rotasyon gibi görsel-mekansal yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Hafıza Teknikleri: Hafıza teknikleri, bilgiyi daha etkili bir şekilde öğrenme, hatırlama ve geri çağırma becerilerini güçlendirmeyi hedefler. Dil ve İletişim Yetenekleri: Dil ve iletişim yeteneklerinin geliştirilmesi, kelime dağarcığının genişletilmesi ve etkili iletişim kurma becerilerinin öğrenilmesini içerir. Hızlı Okuma ve Anlama: Hızlı okuma teknikleri ve metinlerin daha hızlı anlaşılması üzerine çalışmalar, genç bireylerin öğrenme hızını artırmayı amaçlar. Problem Çözme Becerileri: Farklı türdeki problemleri tanıma, analiz etme, çeşitli çözüm yollarını değerlendirme ve etkili çözümler üretme yeteneklerini geliştirir. Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi, genellikle eğitim merkezlerinde, okullarda, özel kurslarda veya çocuk gelişimi alanında uzmanlaşmış danışmanlık merkezlerinde sunulabilir. Bu eğitimi almak isteyen gruplar şunlar olabilir: Ebeveynler: Çocuklarının zeka potansiyelini en üst düzeye çıkarmak isteyen ebeveynler. Eğitimciler: Öğrencilerin zeka ve öğrenme yeteneklerini geliştirmek isteyen öğretmenler. Eğitim ve psikoloji alanında çalışan uzmanlar: Zeka gelişimi konusunda uzmanlaşmak isteyen profesyoneller. Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi, genç bireylerin zihinsel kapasitelerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimini aşağıdaki gruplar alabilir: Ebeveynler: Çocuklarının zeka potansiyelini en iyi şekilde geliştirmek isteyen ebeveynler, zeka eğitimi alabilirler. Bu eğitim, çocuklarının öğrenme yeteneklerini artırmak ve bilişsel becerilerini desteklemek isteyen ebeveynler için faydalı olabilir. Çocuklar ve Ergenler: Zeka eğitimi genellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki bireyler için tasarlanmıştır. Bu eğitimi almak isteyen çocuklar ve ergenler, öğrenme yeteneklerini geliştirmek, problem çözme becerilerini güçlendirmek ve yaratıcılıklarını artırmak amacıyla katılabilirler. Öğretmenler ve Eğitimciler: Okullarda çalışan öğretmenler ve eğitimciler, öğrencilerinin bilişsel yeteneklerini desteklemek ve zeka potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla zeka eğitimi alabilirler. Bu sayede sınıflarında daha etkili öğrenme ortamları oluşturabilirler. Çocuk Gelişimi Uzmanları: Çocuk gelişimi alanında çalışan uzmanlar, çocukların bilişsel gelişimini desteklemek ve öğrenme süreçlerini optimize etmek istediklerinde zeka eğitimi alabilirler. Psikologlar ve Danışmanlar: Çocuk ve ergen psikologları ile danışmanlar, bilişsel yeteneklerin ve öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak zeka eğitimi alabilirler. Eğitim Danışmanları: Eğitim danışmanları, öğrencilere ve eğitim kurumlarına zeka gelişimi konusunda rehberlik yapmak istediklerinde bu eğitimi alabilirler. Rehberlik Uzmanları: Okullarda rehberlik hizmeti sunan uzmanlar, öğrencilerin akademik başarılarını ve zeka potansiyellerini artırmak amacıyla zeka eğitimi alabilirler. Eğitim Alanında Çalışan Diğer Profesyoneller: Özel eğitimciler, pedagoglar, öğretmen adayları, eğitim koçları ve benzeri alanlarda çalışan profesyoneller, çocuk ve ergenlerin bilişsel gelişimlerini desteklemek istediklerinde zeka eğitimi alabilirler. Bu eğitimi almak isteyen gruplar, çocukların ve ergenlerin bilişsel yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmeyi amaçladıklarında zeka eğitimi programlarına katılabilirler. Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi, bireylerin bilişsel yeteneklerini, problem çözme yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve zeka potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim türüdür. Bu eğitim, genç yaşlardan itibaren çocukların ve ergenlerin zihinsel kapasitelerini artırmak, öğrenme becerilerini geliştirmek ve zeka alanlarında potansiyellerini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır. Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi, bireylerin bilişsel yeteneklerini, problem çözme yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve zeka potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim türüdür. Bu eğitim, genç yaşlardan itibaren çocukların ve ergenlerin zihinsel kapasitelerini artırmak, öğrenme becerilerini geliştirmek ve zeka alanlarında potansiyellerini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır. ÇOCUK VE ERGENLERDE ZEKA Hemen Bilgi Al Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz Formu Doldur < < AİLE DİZİMİ NEURO REBIRTH NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR KUNDALİNİ REİKİ YAŞAM KOÇLUĞU AİLE KOÇLUĞU SARKAÇ EĞİTİMİ SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK OYUN TERAPİSİ AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ BİOENERJİ EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NLP MASTER EĞİTİMİ KUANTUM EĞİTİMİ OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ EFT TEKNİKLERİ SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SPİRİTÜEL KOÇLUK TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ MASAL TERAPİSİ BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ REİKİ EĞİTİMİ AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ MEDİTASYON KOÇLUĞU OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ TEMEL PEDAGOJİ OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ FARKINDALIK MINDFULNESS HOLİSTİK ŞİFA BESLENME KOÇLUĞU ENNEAGRAM SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ İLİŞKİ KOÇLUĞU ASTROLOJİ EĞİTİMİ HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU BİOREZONANS EĞİTİMİ AROMATERAPİ EĞİTİMİ ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ TAROT OKUYUCULUĞU YARATICI DRAMA © 2023 ilseven Akademi ABONE OL E-posta Adresi Katıl Abone olduğunuz için teşekkürler.

 • Bayilik Formu | İlseven Akademi

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU Formu Doldur Broşür İndir Formu Doldur ABONE OL E-posta Adresi Katıl Abone olduğunuz için teşekkürler. +38348166227 00355684589833

 • Gizlilik Politikası | İlseven Akademi

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU Gizlilik Politikası ilsevenakademi.com alan adlı web sitesinin (kısaca “Web Sitesi” olarak anılacaktır) tüm hakları İLSEVEN Eğitim Ltd. (Kısaca “İLSEVEN AKADEMİ” olarak anılacaktır) aittir. İLSEVEN AKADEMİ, Web Sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ile ilgili bilgiler gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. İLSEVEN AKADEMİ, işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumlar; A. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması; B. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi; İLSEVEN AKADEMİ, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İlseven Akademi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karsın, Web Sitesi’ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ​ İlseven Akademi’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. İLSEVEN AKADEMİ, kullanıcılara ve kullanıcıların Web Sitesi’ni kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Tarayıcıların pek çoğu, basta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler. ​ ilsevenakademi.com | +38348166227 / 00355684589833 info@ilsevenakademi.com Gizlilik Politikası İLSEVEN Akademi’nin, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesi’nde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. İLSEVEN Akademi’nin değişiklik yaptığı “Gizlilik Politikası” hükümleri, Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer… Güvenlik Kredi kartı bilgilerim çalınabilir mi? 128 bit SSL güvenliği olan sitemizde ödeme işlemlerini yaparken kredi kartı bilgilerinin çalınma ihtimali yoktur. Sitemiz kredi kartı bilgilerinizi sistemde saklamaz. Siparişinizle ilgili göndereceğiniz postalarda kredi kartı bilgilerinize asla yer vermeyiniz. E-posta sağlayıcılarının güvenlik açıkları nedeniyle üçüncü kişiler bilgilerinize ulaşabilirler. SSL nedir? Secure Sockets Leyler (SSL) 1995 yılında internet üzerinde güvenli veri alışverişi sağlayabilmek amacıyla Netscape Communications Tarafından geliştirilmiştir. Su anda dünyada sanal ticaret işlemlerinde sıkça kullanılmaktadır. SSL gönderilen bilginin kesinlikle ve sadece doğru adreste deşifre edilebilmesini sağlar. Bilgi gönderilmeden önce otomatik olarak şifrelenir ve sadece doğru alıcı tarafından deşifre edilebilir. Her iki tarafta da doğrulama yapılarak işlemin ve bilginin gizliliği ve bütünlüğü korunur. 128 bit şifrelemenin kötü niyetle kırılması/çözülmesi imkânsızdır. Daha fazla bilgi için http://tr.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layersitesi ziyaret edebilirsiniz. Sahsı bilgilerim güvende mi? Sahsı bilgileriniz (ad, soyadı, adres, telefon, e-posta, kredi kartı bilgileri vb.) başka kişilere verilmez. Sahsı bilgileriniz reklam ve tanıtım amacıyla herhangi bir kişi ya da kuruma verilmez. ​ Gizlilik Politikası ​ İlsevenakademi.com sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İLSEVEN EĞİTİM Ltd. (kısaca “ilsevenakademi.com”) olarak gizliliğinize saygı duyuyoruz ve sizin hakkınızdaki verileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve paylaştığımızı anlamanızı istiyoruz. Bu Gizlilik Politikası, veri toplama uygulamalarımızı kapsar ve kişisel verilerinizi kullanımınıza erişme, bunları düzeltme veya sınırlandırmaya ilişkin haklarınızı açıklar. ​ Farklı bir politikaya bağlantı vermediğimiz veya aksini belirtmediğimiz müddetçe ilsevenakademi.com web sitelerini, mobil uygulamaları, API'ları veya ilgili hizmetleri ("Hizmetler") ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda bu Gizlilik Politikası geçerlidir. Gizlilik Politikası işletmemizin ve kurumsal ürünlerimizin potansiyel müşterileri için de geçerlidir. ​ Hizmetler'i kullanarak bu Gizlilik Politikası'nın şartlarını kabul edersiniz. Bu Gizlilik Politikası'nı veya Hizmetler'i kullanımınızın tabi olduğu başka herhangi bir sözleşmeyi kabul etmiyorsanız Hizmetler'i kullanmamalısınız. İÇİNDEKİLER ​ ​ Hangi Verileri Alıyoruz? Sizin Hakkınızda Nasıl Veri Alıyoruz? Verilerinizi Ne için Kullanıyoruz? Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz? Güvenlik Haklarınız Güncellemeler ve İletişim Bilgiler i ​ Hangi Verileri Alıyoruz? ​ Kendi girdiğiniz bilgiler, içerik kullanımınızla ilgili veriler ve ilsevenakademi.com ile bağlantı kurduğunuz üçüncü taraf platformlarından veriler gibi belirli bilgileri sizden doğrudan toplarız. Ayrıca cihazınız hakkında bilgiler ve hangi Hizmetlerimizle etkileşime girdiğiniz veya hangilerini kullanarak zaman geçirdiğiniz gibi bazı verileri de otomatik olarak toplarız. ​ 1. Bize Sağladığınız Veriler ​ Hizmetler'i nasıl kullandığınıza bağlı olarak sizden veya sizinle ilgili farklı veriler toplayabiliriz. Aşağıda, topladığımız verileri daha iyi anlayabilmeniz için bazı örnekler verilmiştir. Bir form oluşturduğunuzda, hesap açtığınızda ve Hizmetler'i kullandığınızda (bir üçüncü taraf aracılığıyla kullanım dahil) aşağıdakiler dahil olmak üzere sağladığınız verileri doğrudan toplarız: ​ Hesap Verileri ​ Belirli özellikleri (içeriğe erişim gibi) kullanmak için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekir. Hesabınızı oluşturduğunuzda veya güncellediğinizde e-posta adresiniz, şifreniz, telefon numaranız, mesleğiniz, ilgilendiğiniz yetkinlikler, cinsiyetiniz, ırkınız, etnik kökeniniz, vatandaşlık kimlik bilgileriniz, doğrulama fotoğrafınız, yaşınız, doğum tarihiniz ve hesap ayarlarınız gibi verileri toplayıp saklarız ve size benzersiz bir tanımlama numarası atarız ("Hesap Verileri"). ​ Profil Verileri ​ Ayrıca fotoğraf, başlık, özgeçmiş, dil, web sitesi bağlantısı, sosyal medya profilleri, ülke veya diğer veriler gibi profil bilgileri sağlamayı seçebilirsiniz. Profil Verileriniz herkese açık olarak başkaları tarafından görüntülenebilecektir. ​ ​ Paylaşılan İçerik ​ Hizmetler'in bazıları içerik hakkında yorumlar yayınlamak, sorular sormak veya yanıtlamak, öğrencilere veya eğitmenlere mesajlar göndermek veya fotoğraflar ya da yüklediğiniz başka çalışmaları yayınlamak dahil olmak üzere diğer kullanıcılarla etkileşime girmenize ve herkese açık olarak içerik paylaşmanıza izin verir. Bu tür paylaşılan içerikler, nerede yayınlandığına bağlı olarak başkaları tarafından herkese açık olarak görüntülenebilir. ​ Eğitim İçeriği Verileri ​ İçeriklere erişim sağladığınızda hangi kurslara, ödevlere, uygulamalı çalışmalara, çalışma alanlarına ve testlere başladığınız ve hangilerini tamamladığınız; satın aldığınız içerikler ve kredileriniz; abonelikleriniz; bitirme sertifikalarınız; eğitmenlerle, öğretim asistanlarıyla ve diğer öğrencilerle etkileşimleriniz ve makaleler, sorulara yanıtlar, kurs ve ilgili içerik şartlarını yerine getirmek için gönderilen diğer öğeler dahil olmak üzere belirli verileri toplarız. Eğitmenseniz sizle ilgili veriler içerebilecek eğitim içeriklerinizi saklarız. ​ Öğrenci Ödeme Verileri ​ Satın alma işlemi yaptığınızda siparişinizi işlemek için gerekli olduğu şekilde satın alımınızla ilgili belirli verileri (adınız ve posta kodunuz gibi) toplarız. Adınız, kredi kartı bilgileriniz, fatura adresiniz ve posta kodunuz gibi belirli ödeme ve fatura verilerini ödeme hizmet sağlayıcılarımıza doğrudan sağlamalısınız. Yeni bir kartınızın olduğu ve bu kart numaranızın son dört hanesi gibi sınırlı bilgileri de ödeme işlemlerini kolaylaştırmak için ödeme hizmet sağlayıcılarımızdan alabiliriz. Güvenlik gerekçeleriyle ilsevenakademi.com kredi kartı numaralarının tamamı veya kart kimliği doğrulama verileri gibi hassas kart sahibi verilerini toplamaz veya saklamaz. ​ Başka Hizmetlerdeki Hesaplarınız Hakkında Veriler İlsevenakademi.com hesabınıza bağlıysa sosyal medya veya diğer online hesaplarınızdan belirli bilgiler edinebiliriz. ilsevenakademi.com'da Meta ve Google şirketlerine veya başka bir üçüncü taraf platformu ya da hizmeti aracılığıyla oturum açarsanız bu tür diğer hesapla ilgili belirli bilgilere erişmek için izninizi isteriz. Örneğin, platforma ya da hizmete bağlı olarak adınızı, profil resminizi, hesap kimlik numaranızı, oturum açma e-posta adresinizi, konumunuzu, erişim cihazlarınızın fiziksel konumunu, cinsiyetinizi, doğum gününüzü ve arkadaş veya kişi listenizi toplayabiliriz. Bu platformlar ve hizmetler, API'ları aracılığıyla bize bilgileri sunarlar. Aldığımız bilgiler sizin (gizlilik ayarlarınız aracılığıyla) veya platformun ya da hizmetin bize hani bilgileri vermeye karar verdiğinize bağlıdır. Bir üçüncü taraf platformu veya hizmeti aracılığıyla Hizmetlerimize erişir veya Hizmetlerimizi kullanırsanız veya herhangi bir üçüncü taraf bağlantısına tıklarsanız verilerinizin toplanması, kullanımı ve paylaşılması da ilgili üçüncü tarafın gizlilik politikalarına ve diğer sözleşmelerine tabi olur. ​ Çekilişler, Promosyonlar ve Anketler ​ Hizmetler veya bir üçüncü taraf platformu aracılığıyla sizi bir anket doldurmaya veya bir promosyona (çekiliş, yarışma veya aktivite gibi) katılmaya davet edebiliriz. Katılmanız halinde adınız, e-posta adresiniz, posta adresiniz, doğum tarihiniz veya telefon numaranız gibi katılımınızın bir parçası olarak bize sağladığınız verileri toplar ve saklarız. Promosyonun resmi kurallarında veya başka bir gizlilik politikasında aksi belirtilmediği sürece bu veriler, bu Gizlilik Politikasına tabidir. Toplanan veriler, kazananlara bildirimde bulunmak ve ödülleri dağıtmak dahil olmak üzere promosyonu veya anketi yönetmek için kullanılacaktır. Bir ödül kazanmak için bazı bilgilerinizi herkese açık olarak (örneğin kazananlar sayfasında) yayınlamamıza izin vermeniz gerekebilir. Bir anketi ya da promosyonu yönetmek için bir üçüncü taraf platformu kullandığımızda o üçüncü tarafın gizlilik politikası geçerli olur. ​ İletişimler ve Destek ​ Destek almak veya bir sorun ya da endişe bildirmek (bir hesap oluşturmuş olsanız da olmasanız da) için bizimle iletişime geçmeniz halinde sizin hakkınızda iletişim bilgileri, mesajlar ve adınız, e-posta adresiniz, mesajlarınız, konumunuz, ilsevenakademi.com kullanıcı kimliğiniz, geri ödeme işlemi kimlikleriniz ve sizin sağladığınız ve bizim otomatik yöntemlerle topladığımız (aşağıda yer verdiğimiz) diğer tüm bilgiler gibi, diğer verileri toplar ve saklarız. Bu verileri, bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde size yanıt vermek ve sorunuzu ya da endişenizi araştırmak için kullanırız. ​ Yukarıda listelenen veriler tarafımızca saklanır ve hesabınızla ilişkilendirilir. ​ 2. Otomatik Yöntemlerle Topladığımız Veriler ​ Hizmetler'e eriştiğinizde (içeriklere göz atmak dahil) otomatik yöntemlerle aşağıdakiler dahil belirli bilgileri toplarız: ​ Sistem Verileri ​ IP adresiniz, cihaz türü, işletim sistemi türü ve sürümü, benzersiz cihaz tanımlayıcılar, tarayıcı, tarayıcı dili, alan ve diğer sistem verileri ve platform türleri gibi bilgisayarınız veya cihazınızla ilgili teknik veriler ("Sistem Verileri"). ​ Kullanım Verileri ​ Erişilen içerikler, sayfalarda veya Hikmet’te geçirilen süre, ziyaret edilen sayfalar, kullanılan özellikler, arama sorgularınız, tıklama verileriniz, tarih ve saat, yönlendiren ve Hizmetler'i kullanımınızla ilgili diğer veriler dahil Hizmetler'le etkileşiminizle ilgili kullanım istatistikleri (“Kullanım Verileri”). ​ Yaklaşık Coğrafi Veriler ​ IP adresinize dayalı olarak otomatik şekilde toplanan ülke, şehir ve coğrafi koordinatlar gibi bilgiler dahil olmak üzere yaklaşık coğrafi konumunuz. Yukarıda listelenen veriler, aşağıdaki "Çerezler ve Veri Toplama Araçları" bölümünde ayrıntıları verildiği şekilde sunucu kayıt dosyaları ve izleme teknolojileri kullanımı aracılığıyla toplanır. Bunlar tarafımızca saklanır ve hesabınızla ilişkilendirilir. ​ 1.3 Üçüncü Taraflardan Edinilen Veriler ​ İlsevenakademi.com için potansiyel bir kurumsal veya ticari müşterisiyseniz üçüncü taraf ticari kaynaklardan belirli işletme iletişim bilgilerini toplayabiliriz. ​ 2. Sizin Hakkınızda Nasıl Veri Alıyoruz? ​ Yukarıda listelenen verileri toplamak için çerezler, web işaretçileri gibi araçlar ve benzer izleme teknolojileri kullanıyoruz. Bu araçlardan bazıları veri toplamayı iptal etme imkânı sunar. ​ 2.1 Çerezler ve Veri Toplama Araçları ​ İlsevenakademi.com dahil web sitelerinde aktiviteleriniz hakkında veriler toplamak, saklamak ve paylaşmak üzere çerezler kullanırız. Çerezler tarayıcınızda saklanan küçük metin dosyalarıdır. Bu çerezler ayrıca siteyi daha kolay kullanılır hale getirmek için ilsevenakademi.com'u ziyaretinizle ilgili bilgileri (tercih ettiğiniz dil gibi) hatırlamamıza olanak sağlar. ​ Hizmetler'e eriştiğinizde ve Hizmetler'i kullandığınızda ilsevenakademi.com ve bizim adımıza hareket eden hizmet sağlayıcılar (Google Analytics, Meta şirketi ve üçüncü taraf reklam verenler gibi) çerezler, etiketler, makrolar, özelleştirilmiş bağlantılar, cihaz veya tarayıcı parmak izleri ve web işaretçileri (topluca "Veri Toplama Araçları") gibi otomatik veri toplama araçları ve sunucu kayıt dosyaları kullanır. Bu Veri Toplama Araçları, Hizmetler'i kullandığınızda belirli Sistem Verilerini ve Kullanım Verilerini (Bölüm 1'de ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde) otomatik olarak izler ve toplar. Bazı durumlarda, bu Veri Toplama Araçları aracılığıyla toplanan verileri, bu Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde topladığımız diğer verilerle birleştiririz. ​ 2.2 Veri Toplama Araçlarını Kullanma Nedenimiz ​ İlsevenakademi.com, aşağıdaki tür Veri Toplama Araçlarını açıklanan amaçlar doğrultusunda kullanır: ​ Kesinlikle Gerekli: Bu Veri Toplama Araçları; siteye erişmenize, temel işlevlerin (giriş yapma veya içeriklere erişim sağlama gibi) ve site güvenliğinin sağlanmasına, sahte girişlere karşı korunmanıza ve hesabınızın kötüye kullanımının veya yetkisiz kullanımının algılanmasına ve önlenmesine olanak tanır. Bunlar, Hizmetler'in düzgün çalışması için gereklidir. Bunları devre dışı bırakmanız halinde sitenin bazı bölümleri bozulur veya kullanılamaz. ​ İşlevsel: Bu Veri Toplama Araçları, tarayıcınız ve tercihleriniz hakkındaki verileri hatırlar, ek site işlevleri sağlar, içeriği size daha uygun olacak şekilde özelleştirir ve Hizmetler'in görünümünü ve davranışını etkileyen ayarları (örneğin; tercih ettiğiniz dil veya video oynatma için ses seviyesi) hatırlar. ​ Performans: Bu Veri Toplama Araçları, kullanım ve performans verileri, ziyaret sayıları, trafik kaynakları veya bir uygulamanın nereden indirildiği bilgisini sağlayarak Hizmetleri ölçmeye ve iyileştirmeye yardımcı olur. Bu araçlar, farklı ilsevenakademi.com sürümlerini test etmemize yardımcı olarak kullanıcıların hangi özellikleri veya içeriği tercih ettiğini anlamamızı ve hangi e-posta mesajlarının açıldığını belirlememizi sağlayabilir. ​ Reklam: Bu Veri Toplama Araçları, Kullanım ve Sistem Verileriniz gibi (Bölüm 1'de ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde) sizin hakkınızda bildiklerimize ve reklam hizmeti sağlayıcılarının izleme verilerine dayanarak hakkınızda bildiklerine göre alakalı reklamlar (sitede ve/veya diğer sitelerde) sunmak için kullanılır. Reklamlar hem zaman içinde ve diğer siteler ve hizmetlerdeki etkinliğinize hem de hem son etkinliğinize dayalı olabilir. Kişiye özel reklamların sunulmasına yardımcı olmak üzere söz konusu hizmet sağlayıcılara, e-posta adresinizin karma oluşturma işlemi uygulanmış, anonimleştirilmiş versiyonunu (insan tarafından okunamayan biçimde) ve Hizmetler'de herkese açık olarak paylaştığınız içeriği sağlayabiliriz. ​ Sosyal Medya: Bu Veri Toplama Araçları, arkadaşlarla ve ağlarla içerik paylaşmak gibi sosyal medya işlevlerini etkinleştirir. Bu çerezler, kullanıcıyı veya cihazı diğer sitelerde izleyebilir ve hedeflenen reklam amaçları için bir kullanıcı ilgi alanı profili oluşturabilir. ​ Bilgisayarınıza çerezler yerleştirme girişimleri hakkında size uyarı verecek şekilde web tarayıcınızda ayar yapabilir, çerez türlerini sınırlandırabilir veya çerezleri tamamen reddedebilirsiniz. Bunu yaparsanız Hizmetler'in bazı özelliklerini veya hiçbir özelliğini kullanamayabilirsiniz ve deneyiminiz farklı ya da daha az işlevsel olabilir. Veri Toplama Araçlarını yönetme hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki Bölüm 6.1'e (Verilerinizin Kullanımıyla İlgili Tercihleriniz) göz atın. ​ 3. Verilerinizi Ne için Kullanıyoruz? ​ Verilerinizi Hizmetlerimizi sunmak, sizinle iletişim kurmak, sorunları gidermek, dolandırıcılık ve suiistimale karşı güvence sağlamak, Hizmetlerimizi iyileştirmek ve güncellemek, insanların Hizmetlerimizi nasıl kullandığını analiz etmek, kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak için ve yasaların gerektirdiği ya da güvenlik ve bütünlük için gerekli olduğu şekilde kullanırız. ​ Hizmetler'i kullanımınız aracılığıyla topladığımız verileri şu amaçlarla kullanırız: ​ Eğitim içeriklerine katılımı kolaylaştırmak, bitirme sertifikaları vermek, özelleştirilmiş içerik sağlamak ve diğer kullanıcılarla iletişimi kolaylaştırmak dahil, Hizmetler'in sunulması ve yönetilmesi; Eğitmenlere ve diğer üçüncü taraflara yapılacak ödemelerin işlenmesi; Eğitim içeriklerine, ürünlere, belirli hizmetlere, bilgilere veya özelliklere yönelik taleplerinizin ve siparişlerinizin işlenmesi; Şu yöntemlerle sizinle hesabınız hakkında iletişime geçmek: Sorularınıza ve endişelerinize yanıt vererek; Eğitmenlerden, öğrencilerden ve öğretim asistanlarından mesajlar dahil olmak üzere size yönetim mesajları ve bilgileri, Hizmetlerimiz ‘deki değişiklikler hakkında bildirimler ve sözleşmelerimizle ilgili güncellemeler göndermek; Kurslarda ve ilgili içeriklerde kaydettiğiniz ilerleme, ödül programları, yeni hizmetler, yeni özellikler, promosyonlar, bültenler ve eğitmenlerce oluşturulmuş diğer mevcut içerikler hakkında size e-posta veya metin mesajı gibi yollarla bilgi gönderilmesi (bunu dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz); Güncellemeler ve başka ilgili mesajlar göndermek amacıyla kablosuz cihazınıza anında bildirimler göndererek (bunu mobil uygulamanın "seçenekler" veya "ayarlar" sayfasından yönetebilirsiniz); Hesabınızı ve hesap tercihlerinizi yönetmek; Sorun giderme ve sorunları çözme, Hizmetler'i güvenli hale getirme ve dolandırıcılık ve suiistimali önleme dahil Hizmetler'in teknik işlevselliğini kolaylaştırmak; Kullanıcılardan geri bildirim almak; Ürünlerin, hizmetlerin, anketlerin ve promosyonların pazarlanması; Potansiyel müşterilere Abonelik Planlarının pazarlanması; Üçüncü taraf sağlayıcılar aracılığıyla verilerinizi ek verilerle bağlantılandırmak ve/veya analiz hizmet sağlayıcıları yardımıyla verileri analiz ederek hakkınızda daha fazla bilgi edinmek; Cihazlar genelinde benzersiz kullanıcıları tanımlamak; Cihazlar genelinde reklamları özelleştirmek; Hizmetlerimizi iyileştirmek ve yeni ürünler, hizmetler ve özellikler geliştirmek; Trendleri ve trafiği analiz etmek, satın alımları takip etmek ve kullanım verilerini takip etmek; Üçüncü taraf web sitelerinde ve uygulamalarda Hizmetler'in reklamını yapmak; Kanunların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde ya da Yalnızca kendi takdir yetkimize dayalı olarak kullanıcılarımızın, çalışanlarımızın, üçüncü tarafların, kamunun veya Hizmetlerimiz ‘in güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için gerekli olduğunu belirlediğimiz başka şekillerde. ​ 4. Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz? ​ Hakkınızdaki belirli verileri eğitmenlerimizle, diğer öğrencilerle, bize hizmet sağlayan şirketlerle, ilsevenakademi.com iş ortaklarıyla, iş ortaklarımızla, analiz ve veri zenginleştirme sağlayıcılarıyla, sosyal medya sağlayıcılarınızla, promosyonlar ve anketler yapmamıza yardımcı olan şirketlerle ve Hizmetlerimizi tanıtmamıza yardımcı olan reklam şirketleriyle paylaşırız. Verilerinizi ayrıca güvenlik, yasal uyumluluk için veya kurumsal yeniden yapılanmamız kapsamında gerekli olduğu şekilde paylaşabiliriz. Son olarak, toplu veya kimlik bilgileri kaldırılmış olarak veya onayınızı alarak belirli bilgileri başka şekillerde de paylaşabiliriz. ​ Aşağıdaki koşullarda veya bu Gizlilik Politikasında açıklandığı gibi başka bir şekilde verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşabiliriz: ​ Eğitmenlerinizle: Hakkınızda sahip olduğumuz verileri (e-posta adresiniz hariç) size ve diğer öğrencilere sundukları içerikleri geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla erişim sağladığınız veya hakkında bilgi istediğiniz eğitim içerikleri için eğitmenler veya öğretim asistanlarıyla paylaşırız. Bu veriler şehriniz, ülkeniz, tarayıcınızın dili, işletim sisteminiz, cihaz ayarlarınız, sizi ilsevenakademi.com’a getiren site ve ilsevenakademi.com'daki aktiviteleriniz gibi bilgileri içerebilir. Hakkınızda ek veriler (yaş veya cinsiyet gibi) toplarsak bunları da paylaşabiliriz. E-posta adresinizi eğitmenlerle veya öğretim asistanlarıyla paylaşmayız. ​ Diğer Öğrenciler ve Eğitmenlerle: Ayarlarınıza bağlı olarak, paylaştığınız içerik ve profil verileri, diğer öğrenciler ve eğitmenler dahil olmak üzere herkese açık olarak görüntülenebilir. Bir eğitmene ya da öğretim asistanına soru sorduğunuzda bilgileriniz (adınız dahil) herkese açık olarak görüntülenebilir. ​ Hizmet Sağlayıcılar, Yükleniciler ve Acentelerle: Bizim adımıza ödeme işleme, dolandırıcılık ve suiistimal önleme, veri analizi, pazarlama ve reklam hizmetleri (yeniden hedeflenen reklamcılık dahil), e-posta ve barındırma hizmetleri ile müşteri hizmetleri ve desteği gibi hizmetler sağlayan üçüncü taraflarla verilerinizi paylaşırız. Bu hizmet sağlayıcılar kişisel verilerinize erişebilir ve bunları yalnızca bizim talimat verdiğimiz şekilde, talep edilen hizmeti sağlamak için kullanmaları gerekir. ​ İlsevenakademi.com İş Ortakları ile: Hizmetler'i sunmamızı sağlayan veya bu konuda destek olan, aralarında ortak mülkiyet veya denetim ilişkisi bulunan şirketler ailemizin bünyesinde bulunan şirketlerle verilerinizi paylaşabiliriz. ​ İş Ortaklarıyla: Hizmetlerimizi dağıtmak ve ilsevenakademi.com'a trafik çekmek için başka web siteleriyle ve platformlarla sözleşmelerimiz mevcuttur. ​ Analiz ve Veri Zenginleştirme Hizmetleriyle: Google Analytics gibi üçüncü taraf analiz araçlarını ve meta şirketleri gibi veri zenginleştirme hizmetlerini kullanımımız kapsamında, belirli iletişim bilgilerini, Hesap Verilerini, Sistem Verilerini, Kullanım Verilerini (Bölüm 1'de ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde) veya kimlik bilgisi kaldırılmış verileri gerektiği şekilde paylaşırız. Kimlik bilgisi kaldırılmış veriler, adınız ve e-posta adresiniz gibi bilgileri kaldırıp bunları bir simgesel kimlikle değiştirdiğimiz veriler anlamına gelir. Bu, bu analiz hizmeti sağlayıcılarının analiz hizmetleri sunmasını veya verilerinizi herkese açık veri tabanı bilgileriyle (diğer kaynaklardan iletişim bilgileri ve sosyal bilgiler dahil) karşılaştırmasını sağlar. Bunu sizinle daha etkili ve özelleştirilmiş şekilde iletişim kurmak için yaparız. ​ Sosyal Medya Özelliklerini Sunmak için: Hizmetler'deki sosyal medya özellikleri (Facebook Beğen düğmesi gibi) üçüncü taraf sosyal medya sağlayıcısının IP adresiniz ve Hizmetler'in hangi sayfalarını ziyaret ettiğiniz gibi şeyleri toplamasına ve özelliği etkinleştirmek için bir çerez ayarlamasına olanak sağlayabilir. Bu özelliklerle etkileşimleriniz, üçüncü tarafın gizlilik politikasına tabidir. ​ Promosyonları ve Anketleri Yönetmek için: Verilerinizi, geçerli kanunların gerektirdiği gibi veya promosyonun ya da anketin kurallarına uygun şekilde, katılmayı seçtiğiniz promosyonları ve anketleri yönetmek, pazarlamak veya desteklemek üzere gerekli olan verileri sizinle paylaşmak için (bir kazananlar listesi sunmak veya gerekli gönderimleri yapmak gibi) kullanabiliriz. ​ Reklam için: Gelecekte reklam destekli bir gelir modeli kullanmaya karar vermemiz halinde, kullanıcılarımız arasındaki genel demografi ve tercih bilgilerini göstermek için belirli Sistem Verilerini ve Kullanım Verilerini kullanabilir ve üçüncü taraf reklam verenlerle ve ağlarla paylaşabiliriz. Ayrıca reklam verenlerin, Veri Toplama Araçları (Bölüm 2.1'de ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde) aracılığıyla Sistem Verileri toplamasına ve bu verileri kullanıcı deneyiminizi kişiselleştirmek (davranışsal reklam aracılığıyla) ve web analizi yapmak üzere size hedeflenen reklam sunmak amacıyla kullanmalarına izin verebiliriz. Reklam verenler de sizin hakkınızda topladıkları verileri bizimle paylaşabilir. Daha fazla bilgi edinmek veya reklam ağlarının davranışsal reklamlarını iptal etmek için aşağıdaki Bölüm 6.1'e bakın (Verilerinizin Kullanımıyla İlgili Tercihleriniz). İptal etmeniz halinde size genel reklamların gösterilmeye devam edileceğini unutmayın. ​ Güvenlik ve Yasal Uyum için: İfşanın şu niteliklerde olduğunu (yalnızca kendi takdir yetkimize dayalı olarak) düşünmemiz halinde verilerinizi üçüncü taraflara ifşa edebiliriz: Kanunların izin vermesi veya zorunlu kılması; Bir adli, resmi veya yasal soruşturma, emir veya işlem kapsamında talep edilmesi; Geçerli bir mahkeme celbi, emir veya başka yasal geçerliliği olan talep kapsamında makul şekilde gerekli olması; Kullanım Şartlarımızı, Gizlilik Politikamızı ve diğer yasal sözleşmeleri yürütmek içi makul ölçüde gerekli olması; Dolandırıcılık, suiistimal, kötüye kullanım, olası kanun (veya kural ya da düzenleme) ihlalleri veya güvenlik ya da teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya ele almak için gerekli olması veya Kendi takdir yetkimize dayalı olarak ilsevenakademi.com'un, kullanıcılarımızın, çalışanların, kamu üyelerinin veya Hizmetlerimiz ‘in haklarına, mülkiyetine veya güvenliğine hemen zarar gelmesini önlemek için makul ölçüde gerekli olması. Ayrıca bu Gizlilik Politikası kapsamındaki ifşa yükümlülüklerimizi ve haklarımızı değerlendirmek amacıyla sizin hakkınızdaki verileri denetçilerimize ve hukuk danışmanlarımıza ifşa edebiliriz. ​ Kontrol Değişikliği Sırasında: İlsevenakademi.com birleşme, satın alma, şirketi elden çıkarma veya tasfiye (iflas dahil) ya da varlıklarının tamamını veya bir kısmını satma gibi bir işletme işleminden geçerse bu tür bir geçiş sırasında ya da geçiş düşünülürken (durum tespiti dahil) tüm verilerinizi halef kuruluşla paylaşabilir, ona ifşa edebilir ve devredebiliriz. ​ Toplu Hale Getirdikten/Kimlik Bilgilerini Kaldırdıktan Sonra: Toplu ya da kimlik bilgisi kaldırılmış verileri her türlü amaç için ifşa edebilir veya kullanabiliriz. ​ İzninizle: Sizin onayınızla bu Gizlilik Politikasının kapsamı dışındaki üçüncü taraflarla veri paylaşabiliriz. 5. Güvenlik ​ Saklanan verilerin türüne ve hassasiyetine göre uygun güvenlik önemleri kullanırız. İnternetin etkin olduğu tüm sistemlerde olduğu gibi izinsiz erişim riski her zaman mevcuttur. Dolayısıyla, şifrenizi korumanız ve hesabınıza yetkisiz erişildiğinden şüphelendiğiniz tüm durumlarda bizimle iletişime geçmeniz önemlidir. ​ İlsevenakademi.com, topladığımız ve sakladığımız kişisel verilerinizin yetkisiz erişimine, değiştirilmesine, ifşa edilmesine ya da imha edilmesine karşı koruma sağlamak amacıyla uygun güvenlik önlemleri alır. Bu önlemler, veri türüne ve hassasiyetine göre farklılık gösterir. Ancak ne yazık ki hiçbir sistem %100 güvenli değildir. Bu yüzden ilsevenakademi.com ile aranızdaki iletişimlerin, Hizmetlerin veya Hizmetler aracılığıyla topladığımız verilerle bağlantılı olarak bize sağladığınız herhangi bir bilginin üçüncü taraflarca yetkisiz erişimden uzak olacağını garanti edemeyiz. Şifreniz, güvenlik sistemimizin önemli bir parçasıdır ve şifrenizi korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Şifrenizi asla bir üçüncü tarafla paylaşmamalısınız ve şifrenizin ya da hesabınızın ele geçirildiğini düşünüyorsanız şifrenizi hemen değiştirmeli ve endişeleriniz konusunda Destek Ekibimiz ile iletişime geçmelisiniz. ​ 6. Haklarınız ​ Verilerinizin kullanılmasıyla ilgili olarak promosyon e-postalarını, çerezleri ve belirli üçüncü taraflarca verilerinizin toplanmasını iptal etmek dahil olmak üzere belirli haklarınız vardır. Profilden hesabınızı güncelleyebilir veya sonlandırabilirsiniz; ayrıca kişisel verilerinizle ilgili bireysel hak taleplerinize ilişkin olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Reşit olmayan çocukları hakkında kasıtlı olmadan kişisel veri topladığımızı düşünen aileler, bu bilgilerin silinmesine yardımcı olmak için bizimle iletişime geçmelidir. ​ 6.1 Verilerinizin Kullanımıyla İlgili Tercihleriniz ​ Bize belirli bilgileri sağlamamayı seçebilirsiniz ancak bu durumda Hizmetler'in belirli özelliklerini kullanamayabilirsiniz. ​ Bizden promosyon iletişimleri almayı durdurmak için aldığınız promosyon iletişiminde yer alan abonelikten çıkma mekanizmasını kullanarak ya da hesabınızdan e-posta tercihlerini değiştirerek iptal edebilirsiniz. E-posta tercihi ayarlarınızdan bağımsız olarak size yönetim onayları, sipariş onayları, Hizmetler'le ilgili önemli güncellemeler ve politikalarımız hakkında bildirimler dahil olmak üzere Hizmetler'le ilgili işlem ve ilişki mesajları göndeririz. Avrupa Ekonomik Alanı'nda bulunuyorsanız herhangi bir sayfanın altında yer alan "Çerez ayarları" bağlantısını tıklayarak belirli Veri Toplama Araçlarını devre dışı bırakabilirsiniz. Kullandığınız tarayıcı veya cihaz, çerezleri ve diğer yerel veri depolama türlerini kontrol etmenize olanak tanıyabilir. Çerezleri yönetme hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://cookiepedia.co.uk/how-to-manage-cookies adresini ziyaret edin. Kablosuz cihazınız da konum veya diğer verilerin toplanmasını ve paylaşılmasını kontrol etmenize olanak tanıyabilir. Katılımcı şirketlerden kişiye özel reklama yönelik kullanılan çerezleri kontrol etmek ve bilgi almak için Network Advertising Initiative (Ağ Reklamcılığı İnisiyatifi) ve Digital Advertising Alliance (Dijital Reklam Birliği) tüketici iptal sayfalarına bakın ya da Avrupa Ekonomik Alanı'nda bulunuyorsanız Your Online Choices (Online Seçimleriniz) sitesini ziyaret edin. Google'ın görüntüleme esaslı reklamlarını iptal etmek veya Google Display Network reklamlarını özelleştirmek için Google Reklam Ayarları sayfasını ziyaret edin. Taboola'nın hedeflenen reklamlarını iptal etmek için Çerez Politikası'ndaki İptal Bağlantısına bakın. Google Analytics, Mixpanel, ZoomInfo veya Clearbit'in verilerinizi analiz veya zenginleştirme için kullanmasını iptal etmek için Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi, Mixpanel Kapsamı Dışında Kalma Çerezi, ZoomInfo'nun politikası ve Clearbit veri talep mekanizmasına bakın. Apple iOS, Android OS ve Microsoft Windows'un her biri uygulama içi özelleştirilmiş reklamları kontrol etmek için kendi talimatlarını sunar. Diğer cihazlar ve işletim sistemleri için söz konusu platformda gizlilik ayarlarınızı incelemeniz gerekir. Verileriniz, verilerinizi kullanımımız veya haklarınız ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa ilsevenakademi.com iletişim alanından veya telefon bilgilerinden bizimle iletişime geçin. ​ ​ 6.2 Kişisel Verilerinize Erişme, Verileri Güncelleme ve Silme ​ İlsevenakademi.com'un topladığı ve sakladığı kişisel verilerinize erişmek ve bunları güncellemek için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz: ​ Doğrudan sağladığınız verileri güncellemek için istediğiniz zaman hesabınızda oturum açın ve hesabınızı güncelleyin. Hesabınızı sonlandırmak için lütfen Destek Ekibimiz ile iletişime geçin. Lütfen Dikkat: Hesabınız sonlandırılsa bile (a) diğer kullanıcılar tarafından kopyalanan, saklanan veya dağıtılan (içeriklere dair yorumlar dahil); (b) siz veya başkaları tarafından paylaşılan veya dağıtılan (paylaşılan içeriğiniz dahil) veya (c) bir üçüncü taraf platformunda yayınlanan her türlü veri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın verilerinizin tamamı veya bir kısmı diğer kullanıcılar için görünür kalmaya devam edebilir. Hesabınız sonlandırıldıktan sonra bile yasal yükümlülüklere yardımcı olmak, anlaşmazlıkları çözmek ve sözleşmelerimizi icra etmek dahil olmak üzere bunun için yasal bir amacımız olduğu süre boyunca (ve geçerli kanunlara uygun şekilde) verilerinizi saklarız. Bu tür verileri hesabınız sonlandırıldıktan sonra bu Gizlilik Politikası uyarınca saklamaya ve ifşa etmeye devam edebiliriz. Kişisel verilerinize erişmeyi, bunları düzeltmeyi veya silmeyi talep etmek için lütfen ilsevenakademi.com iletişim kanallarından veya e-posta göndererek ya da bize şu adresten yazarak da gönderebilirsiniz: Adres: GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGESİ PK1210 / GAZİMAĞUSA KKTC Yanıt için bize lütfen 30 gün süre tanıyın. Sizi korumak için talebin hesabınızla ilişkilendirilen e-posta adresi aracılığıyla gönderilmesini talep edebiliriz veya talebinizi yerine getirmeden önce kimliğinizi doğrulamamız gerekebilir. Zorunlu kayıt tutma ve işlemleri tamamlama gibi yasal bir dayanağımız olan durumlarda belirli verileri saklamaya devam ettiğimizi lütfen unutmayın. ​ 6.3 Çocuklara İlişkin Politikamız ​ Çocukların gizlilik çıkarlarını kabul ediyor ve ebeveynler ile velileri çocuklarının online etkinlikleri ve ilgi alanları konusunda aktif rol almaya teşvik ediyoruz. 18 yaşından küçük olup yaşadıkları yerde online hizmetleri kullanmak için izin alması gereken yaşta olan kişiler (örneğin, ABD'de 13 veya İrlanda'da 16) bir hesap oluşturamayabilir ancak bir ebeveyni veya velisi hesap açarak uygun içeriklere erişmelerine yardımcı olabilir. Online hizmetleri kullanmak için izin alması gereken yaşın altındaki kişiler Hizmetler'i kullanamaz. Bu yaşların altında bir çocuktan kişisel veriler topladığımızı öğrenirsek bunları silmek için makul adımları atarız. ilsevenakademi.com'un bu yaşlardan küçük bir çocuktan kişisel veri toplamış olabileceğini düşünen ebeveynler bu verilerin kaldırılması için ilsevenakademi.com adresine bir talep gönderebilir. ​ 6.4. Yasal Başvuru ​ Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; ​a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f)kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g)kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ğ)kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. ​Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Şirketimizin GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGESİ PK1210 / GAZİMAĞUSA KKTC adreslerine bizzat başvurabilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz. ​Kişisel veri sahibi, İLSEVEN EĞİTİM Ltd. (kısaca “ilsevenakademi.com”)´a ait internet sayfasında işlem yapmadan önce yukarıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politika Açıklamasını okuduğunu ve kabul ettiğini, internet sayfası ve web sitesinde işlem yapmakla bu kişisel verilerinin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağını gayri kabili rücu beyan kabul ve taahhüt edersiniz. ​ 7. Güncellemeler ve İletişim Bilgileri ​ Bu politikada önemli bir değişiklik yaptığımızda kullanıcılara e-posta, ürün içi bildirim veya kanunların gerektirdiği başka bir mekanizma aracılığıyla bildirimde bulunuruz. Değişiklikler, yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Her türlü sorunuz, endişeniz veya ihtilafa düştüğünüz durum için lütfen bizimle e-posta veya postayla iletişime geçin. ​ ​ 7.1 Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler ​ Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman güncelleyebiliriz. Aksi belirtilmediği sürece, değişiklikler yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Geçerli kanunların izin verdiği şekilde, herhangi bir değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Hizmetler'i kullanmaya devam ederseniz erişiminiz ve/veya kullanımınız revize edilen Gizlilik Politikasını kabul ettiğiniz (ve buna uymayı ve tabi olmayı onayladığınız) anlamına gelir. Revize edilen Gizlilik Politikası, önceki tüm Gizlilik Politikalarının yerini alır. ​ ​ 7.2 Sorular ​ Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz, endişeniz veya ihtilafa düştüğünüz durum olursa lütfen ilsevenakademi.com adresinden bizlerle iletişime geçerek gizlilik ekibimizle (atanan kişisel bilgi koruma yöneticimiz dahil) iletişime geçin. ​ ABONE OL E-posta Adresi Katıl Abone olduğunuz için teşekkürler. +38348166227 00355684589833

 • İlseven Akademi | Uzman Eğitmen

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU +38348166227 00355684589833 İLSEVEN AKADEMİ Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim Daha Fazla © 2024 ilseven Akademi Gizlilik Politikası Mesafeli Satış Sözleşmesi AİLE DİZİMİ ​ 1002 ​ Hemen Öğren NEURO REBIRTH ​ 888 ​ Hemen Öğren NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR ​ 641 ​ Hemen Öğren KUNDALİNİ REİKİ ​ 614 ​ Hemen Öğren YAŞAM KOÇLUĞU ​ 601 ​ Hemen Öğren AİLE KOÇLUĞU ​ 561 ​ Hemen Öğren SARKAÇ EĞİTİMİ ​ 552 ​ Hemen Öğren SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK ​ 549 ​ Hemen Öğren OYUN TERAPİSİ ​ 533 ​ Hemen Öğren AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ​ 533 ​ Hemen Öğren BİOENERJİ EĞİTİMİ ​ 524 ​ Hemen Öğren (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ ​ 512 ​ Hemen Öğren NLP MASTER EĞİTİMİ ​ 512 ​ Hemen Öğren KUANTUM EĞİTİMİ ​ 505 ​ Hemen Öğren OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ ​ 502 ​ Hemen Öğren EFT TEKNİKLERİ ​ 485 ​ Hemen Öğren SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU ​ 485 ​ Hemen Öğren ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ​ 481 ​ Hemen Öğren Tüm Eğitimleri Gör 35,000 ÖĞRENCİ 348,000 SERTİFİKA 342 FARKLI EĞİTİM 3,000 UZMAN EĞİTMEN © 2024 ilseven Akademi ABONE OL E-posta Adresi Katıl Abone olduğunuz için teşekkürler. Kurumsal Eğitim Talep Formu PROF. DR. ALİ İLSEVEN'İN öncülüğünde 2014 yılından bu yana her yıl, müfredatına yeni ve güncel eğitimler ekleyerek, ailesini büyütmeye devam ediyor. Daha Fazla Bilgi Al UZMAN OLMA ZAMANI UZMAN OLMA ZAMANI UZMAN OLMA ZAMANI ONLİNE EĞİTİMLER 499 TL HEMEN TIKLA HEMEN TIKLA

 • STRES VE ZAMAN YONETIMI

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU Stres ve zaman yönetimi eğitimi, bireylerin iş ve özel yaşamlarında daha etkili olmalarını sağlamayı hedefler. Bu eğitimi alanlar, iş profesyonelleri, öğrenciler, ebeveynler, girişimciler ve herhangi bir yaşam alanında daha dengeli ve etkili bir yaşam tarzı oluşturmak isteyen herkes olabilir. Eğitim almadan önce güvenilir eğitim sağlayıcılarını araştırmak ve ihtiyaca uygun bir program seçmek önemlidir. 231 231 STRES VE ZAMAN YÖNETİMİ Stres ve zaman yönetimi eğitimi, bireylere stresle başa çıkma stratejileri geliştirmek, zamanı etkili bir şekilde kullanmak ve daha dengeli bir yaşam tarzı oluşturmak için gereken becerileri ve yöntemleri öğreten bir eğitim türüdür. Bu eğitim, iş ve özel yaşam dengesini sağlama, verimliliği artırma, stresi azaltma ve daha iyi bir yaşam kalitesi elde etme amacıyla verilir. Stres ve zaman yönetimi eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir: Stresin Anlaşılması: Stresin ne olduğu, nedenleri, fizyolojik etkileri ve stresin yönetimi üzerindeki etkiler hakkında bilgi verir. Stres Yönetim Teknikleri: Stresi azaltmak ve yönetmek için nefes alma teknikleri, meditasyon, kas gevşetme, pozitif düşünce ve stresle başa çıkma stratejilerini öğretir. Zaman Yönetimi Prensipleri: Zamanı etkili bir şekilde yönetmek için öncelikleri belirleme, planlama, hedef belirleme, zaman çalıcıları tanıma ve işleri öncelik sırasına koyma konularında stratejiler sunar. İş ve Özel Hayat Dengesi: İş ve özel yaşam arasında denge sağlama, zaman ayırma, kendine bakma ve aile-çalışma dengesini koruma konularını ele alır. Verimli Çalışma Alışkanlıkları: Dikkat dağınıklığından kaçınma, iş akışını yönetme, verimli çalışma teknikleri ve konsantrasyonu artırma stratejilerini öğretir. Önceliklendirme ve Delege Etme: Önemli ve acil görevleri tanımlama, işleri öncelik sırasına koyma ve gerektiğinde görevleri delege etme becerilerini geliştirir. Zamansızlıkla Başa Çıkma: Zamansızlık hissi ile başa çıkma, zamanı daha iyi yönetme ve etkili planlama konularında stratejiler sunar. Stres ve zaman yönetimi eğitimi, aşağıdaki gruplar için faydalı olabilir: İş Profesyonelleri: İş dünyasında çalışanlar, yoğun iş temposu altında stresi azaltmak, verimliliği artırmak ve iş-özel yaşam dengesini sağlamak amacıyla bu eğitimi alabilirler. Öğrenciler: Öğrenciler, sınav stresi ile başa çıkmak, ders çalışma alışkanlıklarını geliştirmek ve zamanlarını daha etkili bir şekilde yönetmek için stres ve zaman yönetimi eğitimi alabilirler. Girişimciler: Girişimciler, işlerini yönetirken stresi azaltmak, öncelikleri belirlemek ve iş-özel yaşam dengesini korumak amacıyla bu eğitimi alabilirler. Ebeveynler: Ebeveynler, aile sorumluluklarını yönetirken stresi azaltmak, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak ve zamanlarını daha etkili bir şekilde kullanmak amacıyla bu eğitimi alabilirler. Profesyonel Gelişim İlgilileri: Kişisel gelişimlerine önem veren herkes, stresi azaltmak, içsel dengeyi bulmak ve zamanı etkili bir şekilde kullanmak amacıyla bu eğitimi alabilirler. İşsiz veya Yeni İş Arayanlar: İşsiz olan veya yeni bir iş arayan bireyler, stresle başa çıkmak, iş arama sürecini yönetmek ve kariyer hedeflerini belirlemek amacıyla bu eğitimi alabilirler. Sağlık ve Sağlıklı Yaşam İlgilileri: Sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmak isteyen bireyler, stresin sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak, sağlıklı alışkanlıkları geliştirmek ve zamanlarını sağlık açısından değerli aktivitelere ayırmak amacıyla bu eğitimi alabilirler. Herkes: Stresi azaltmak, zamanı daha etkili kullanmak ve daha dengeli bir yaşam tarzı oluşturmak isteyen herkes, stres ve zaman yönetimi eğitimi alarak bu konularda daha yetenekli hale gelebilirler. Stres ve zaman yönetimi eğitimi, yaşamın farklı alanlarında daha etkili olmayı ve daha sağlıklı bir denge sağlamayı hedefleyen bireyler için faydalıdır. Eğitim almadan önce güvenilir eğitim sağlayıcılarını araştırmak ve ihtiyaca uygun bir program seçmek önemlidir. Kişisel gelişim Online + Uzaktan STRES VE ZAMAN YÖNETİMİ 360 STRES VE ZAMAN YÖNETİMİ Stres ve zaman yönetimi eğitimi, bireylere stresle başa çıkma stratejileri geliştirmek, zamanı etkili bir şekilde kullanmak ve daha dengeli bir yaşam tarzı oluşturmak için gereken becerileri ve yöntemleri öğreten bir eğitim türüdür. Bu eğitim, iş ve özel yaşam dengesini sağlama, verimliliği artırma, stresi azaltma ve daha iyi bir yaşam kalitesi elde etme amacıyla verilir. Stres ve zaman yönetimi eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir: Stresin Anlaşılması: Stresin ne olduğu, nedenleri, fizyolojik etkileri ve stresin yönetimi üzerindeki etkiler hakkında bilgi verir. Stres Yönetim Teknikleri: Stresi azaltmak ve yönetmek için nefes alma teknikleri, meditasyon, kas gevşetme, pozitif düşünce ve stresle başa çıkma stratejilerini öğretir. Zaman Yönetimi Prensipleri: Zamanı etkili bir şekilde yönetmek için öncelikleri belirleme, planlama, hedef belirleme, zaman çalıcıları tanıma ve işleri öncelik sırasına koyma konularında stratejiler sunar. İş ve Özel Hayat Dengesi: İş ve özel yaşam arasında denge sağlama, zaman ayırma, kendine bakma ve aile-çalışma dengesini koruma konularını ele alır. Verimli Çalışma Alışkanlıkları: Dikkat dağınıklığından kaçınma, iş akışını yönetme, verimli çalışma teknikleri ve konsantrasyonu artırma stratejilerini öğretir. Önceliklendirme ve Delege Etme: Önemli ve acil görevleri tanımlama, işleri öncelik sırasına koyma ve gerektiğinde görevleri delege etme becerilerini geliştirir. Zamansızlıkla Başa Çıkma: Zamansızlık hissi ile başa çıkma, zamanı daha iyi yönetme ve etkili planlama konularında stratejiler sunar. Stres ve zaman yönetimi eğitimi, aşağıdaki gruplar için faydalı olabilir: İş Profesyonelleri: İş dünyasında çalışanlar, yoğun iş temposu altında stresi azaltmak, verimliliği artırmak ve iş-özel yaşam dengesini sağlamak amacıyla bu eğitimi alabilirler. Öğrenciler: Öğrenciler, sınav stresi ile başa çıkmak, ders çalışma alışkanlıklarını geliştirmek ve zamanlarını daha etkili bir şekilde yönetmek için stres ve zaman yönetimi eğitimi alabilirler. Girişimciler: Girişimciler, işlerini yönetirken stresi azaltmak, öncelikleri belirlemek ve iş-özel yaşam dengesini korumak amacıyla bu eğitimi alabilirler. Ebeveynler: Ebeveynler, aile sorumluluklarını yönetirken stresi azaltmak, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak ve zamanlarını daha etkili bir şekilde kullanmak amacıyla bu eğitimi alabilirler. Profesyonel Gelişim İlgilileri: Kişisel gelişimlerine önem veren herkes, stresi azaltmak, içsel dengeyi bulmak ve zamanı etkili bir şekilde kullanmak amacıyla bu eğitimi alabilirler. İşsiz veya Yeni İş Arayanlar: İşsiz olan veya yeni bir iş arayan bireyler, stresle başa çıkmak, iş arama sürecini yönetmek ve kariyer hedeflerini belirlemek amacıyla bu eğitimi alabilirler. Sağlık ve Sağlıklı Yaşam İlgilileri: Sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmak isteyen bireyler, stresin sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak, sağlıklı alışkanlıkları geliştirmek ve zamanlarını sağlık açısından değerli aktivitelere ayırmak amacıyla bu eğitimi alabilirler. Herkes: Stresi azaltmak, zamanı daha etkili kullanmak ve daha dengeli bir yaşam tarzı oluşturmak isteyen herkes, stres ve zaman yönetimi eğitimi alarak bu konularda daha yetenekli hale gelebilirler. Stres ve zaman yönetimi eğitimi, yaşamın farklı alanlarında daha etkili olmayı ve daha sağlıklı bir denge sağlamayı hedefleyen bireyler için faydalıdır. Eğitim almadan önce güvenilir eğitim sağlayıcılarını araştırmak ve ihtiyaca uygun bir program seçmek önemlidir. Stres ve zaman yönetimi eğitimi, bireylerin iş ve özel yaşamlarında daha etkili olmalarını sağlamayı hedefler. Bu eğitimi alanlar, iş profesyonelleri, öğrenciler, ebeveynler, girişimciler ve herhangi bir yaşam alanında daha dengeli ve etkili bir yaşam tarzı oluşturmak isteyen herkes olabilir. Eğitim almadan önce güvenilir eğitim sağlayıcılarını araştırmak ve ihtiyaca uygun bir program seçmek önemlidir. Stres ve zaman yönetimi eğitimi, bireylerin iş ve özel yaşamlarında daha etkili olmalarını sağlamayı hedefler. Bu eğitimi alanlar, iş profesyonelleri, öğrenciler, ebeveynler, girişimciler ve herhangi bir yaşam alanında daha dengeli ve etkili bir yaşam tarzı oluşturmak isteyen herkes olabilir. Eğitim almadan önce güvenilir eğitim sağlayıcılarını araştırmak ve ihtiyaca uygun bir program seçmek önemlidir. STRES VE ZAMAN YÖNETİMİ Hemen Bilgi Al Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz Formu Doldur < < AİLE DİZİMİ NEURO REBIRTH NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR KUNDALİNİ REİKİ YAŞAM KOÇLUĞU AİLE KOÇLUĞU SARKAÇ EĞİTİMİ SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK OYUN TERAPİSİ AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ BİOENERJİ EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NLP MASTER EĞİTİMİ KUANTUM EĞİTİMİ OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ EFT TEKNİKLERİ SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SPİRİTÜEL KOÇLUK TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ MASAL TERAPİSİ BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ REİKİ EĞİTİMİ AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ MEDİTASYON KOÇLUĞU OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ TEMEL PEDAGOJİ OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ FARKINDALIK MINDFULNESS HOLİSTİK ŞİFA BESLENME KOÇLUĞU ENNEAGRAM SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ İLİŞKİ KOÇLUĞU ASTROLOJİ EĞİTİMİ HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU BİOREZONANS EĞİTİMİ AROMATERAPİ EĞİTİMİ ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ TAROT OKUYUCULUĞU YARATICI DRAMA © 2023 ilseven Akademi ABONE OL E-posta Adresi Katıl Abone olduğunuz için teşekkürler.

 • MEDITASYON KOCLUGU

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU Meditasyon koçluğu eğitimi, meditasyonun temel prensiplerini anlamak ve uygulamak için bireylere rehberlik etmeyi amaçlayan bir tür eğitimdir. Meditasyon, zihni sakinleştirmek, odaklanmayı artırmak, stresi azaltmak, farkındalığı geliştirmek ve genel olarak zihinsel ve duygusal dengeyi sağlamak için kullanılan bir uygulamadır. 420 420 SPİRİTÜEL KOÇLUK Spiritüel koçluk eğitimi, bireylere spiritüel hedeflerine ulaşmaları, içsel dengeyi bulmaları, spiritüel deneyimlerini derinleştirmeleri ve yaşamlarını daha anlamlı hale getirmeleri için gerekli koçluk becerilerini öğreten bir eğitim türüdür. Bu eğitim, spiritüellikle ilgilenen bireylerin ve potansiyel spiritüel koçların yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Spiritüel koçluk eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir: Spiritüel Prensipler ve Felsefeler: Spiritüellikle ilgili temel kavramlar, öğretiler ve felsefeler hakkında bilgi verir. Koçluk Becerileri: Koçluk teknikleri, soru sorma, empati kurma, aktif dinleme gibi koçluk becerilerini öğretir. İçsel Yolculuk ve Kişisel Gelişim: Bireylerin içsel dünyalarını anlamalarını, kendilerini keşfetmelerini ve kişisel potansiyellerini açığa çıkarmalarını desteklemek için yöntemleri öğretir. Meditasyon ve Mindfulness: Bireylerin meditasyon ve mindfulness tekniklerini kullanarak içsel huzuru bulma ve zihni sakinleştirme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Enerji Çalışmaları: Enerji meridyenleri, chakralar, aura çalışmaları gibi enerji odaklı teknikleri öğretir. Kişisel Vizyon ve Amaçlar: Bireylerin spiritüel amaçlarını ve yaşam vizyonlarını belirlemelerine yardımcı olur. Hedef Belirleme ve Planlama: Bireylerin spiritüel hedeflerini belirlemelerini, adımlarını planlamalarını ve bu hedeflere yönelik aksiyon almayı öğretir. İçsel Rehberlik ve Farkındalık: Bireylerin içsel rehberliklerini keşfetmelerini ve içsel farkındalıklarını artırmalarını destekler. Spiritüel koçluk eğitimi, kişisel ve spiritüel gelişimi önemseyen bireyler için faydalıdır. Bu eğitimi alan kişiler, kendileri ve başkaları için daha derinlemesine anlamlar bulabilir, spiritüel hedeflerine ulaşabilir ve içsel dengeyi bulma konusunda daha yetenekli hale gelebilirler. Eğitimi almadan önce eğitim sağlayıcılarını dikkatlice değerlendirmek ve güvenilir kaynaklardan eğitim almak önerilir. Spiritüel koçluk eğitimi, aşağıdaki gruplar için faydalı olabilir: Spiritüel Koçlar: Mevcut veya potansiyel spiritüel koçlar, müşterilere daha etkili bir şekilde rehberlik edebilmek, içsel dengeyi bulmalarına yardımcı olmak ve spiritüel gelişimlerini desteklemek için bu eğitimi alabilirler. Yaşam Koçları: Yaşam koçları, müşterilerinin içsel dengeyi bulmalarını, kişisel amaçlarını keşfetmelerini ve spiritüel gelişimlerini desteklemek için spiritüel koçluk becerilerini öğrenmek isteyebilirler. Ruhsal Danışmanlar: Ruhsal danışmanlar, danışanların spiritüel hedeflerine ulaşmalarını, içsel dengeyi bulmalarını ve spiritüel deneyimlerini derinleştirmelerini desteklemek için bu eğitimi alabilirler. Terapistler ve Psikologlar: Terapistler ve psikologlar, spiritüel boyutun sağlık ve psikolojik iyilik hali üzerindeki etkilerini anlamak ve danışanlarını daha bütüncül bir şekilde desteklemek amacıyla bu eğitimi alabilirler. Kişisel Gelişim Uzmanları: Kişisel gelişim alanında çalışan bireyler, spiritüel gelişimi desteklemek ve bireylerin içsel dengeyi bulmalarına yardımcı olmak için bu eğitimi alabilirler. İlgililer: Spiritüellikle ilgilenen bireyler, kendi içsel dengeyi bulma, spiritüel hedefleri belirleme ve yaşamlarını daha anlamlı hale getirme amacıyla bu eğitimi alabilirler. Liderler ve Eğitmenler: Liderler ve eğitmenler, liderlik rollerinde daha derinlemesine anlamlar oluşturmak ve takımlarının spiritüel gelişimini desteklemek amacıyla bu eğitimi alabilirler. Herkes: Spiritüellikle ilgilenen ve içsel dengeyi bulmak isteyen herkes, bu eğitimi alarak kişisel ve spiritüel gelişimlerine katkıda bulunabilirler. Unutulmaması gereken, spiritüel koçluk eğitiminin bireylerin içsel dengeyi bulmalarını desteklemek amacıyla alınan bir eğitim olduğudur. Eğitim almadan önce eğitim sağlayıcılarını dikkatlice değerlendirmek ve güvenilir kaynaklardan eğitim almak önemlidir. Kişisel gelişim Online + Uzaktan MEDİTASYON KOÇLUĞU 360 SPİRİTÜEL KOÇLUK Spiritüel koçluk eğitimi, bireylere spiritüel hedeflerine ulaşmaları, içsel dengeyi bulmaları, spiritüel deneyimlerini derinleştirmeleri ve yaşamlarını daha anlamlı hale getirmeleri için gerekli koçluk becerilerini öğreten bir eğitim türüdür. Bu eğitim, spiritüellikle ilgilenen bireylerin ve potansiyel spiritüel koçların yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Spiritüel koçluk eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir: Spiritüel Prensipler ve Felsefeler: Spiritüellikle ilgili temel kavramlar, öğretiler ve felsefeler hakkında bilgi verir. Koçluk Becerileri: Koçluk teknikleri, soru sorma, empati kurma, aktif dinleme gibi koçluk becerilerini öğretir. İçsel Yolculuk ve Kişisel Gelişim: Bireylerin içsel dünyalarını anlamalarını, kendilerini keşfetmelerini ve kişisel potansiyellerini açığa çıkarmalarını desteklemek için yöntemleri öğretir. Meditasyon ve Mindfulness: Bireylerin meditasyon ve mindfulness tekniklerini kullanarak içsel huzuru bulma ve zihni sakinleştirme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Enerji Çalışmaları: Enerji meridyenleri, chakralar, aura çalışmaları gibi enerji odaklı teknikleri öğretir. Kişisel Vizyon ve Amaçlar: Bireylerin spiritüel amaçlarını ve yaşam vizyonlarını belirlemelerine yardımcı olur. Hedef Belirleme ve Planlama: Bireylerin spiritüel hedeflerini belirlemelerini, adımlarını planlamalarını ve bu hedeflere yönelik aksiyon almayı öğretir. İçsel Rehberlik ve Farkındalık: Bireylerin içsel rehberliklerini keşfetmelerini ve içsel farkındalıklarını artırmalarını destekler. Spiritüel koçluk eğitimi, kişisel ve spiritüel gelişimi önemseyen bireyler için faydalıdır. Bu eğitimi alan kişiler, kendileri ve başkaları için daha derinlemesine anlamlar bulabilir, spiritüel hedeflerine ulaşabilir ve içsel dengeyi bulma konusunda daha yetenekli hale gelebilirler. Eğitimi almadan önce eğitim sağlayıcılarını dikkatlice değerlendirmek ve güvenilir kaynaklardan eğitim almak önerilir. Spiritüel koçluk eğitimi, aşağıdaki gruplar için faydalı olabilir: Spiritüel Koçlar: Mevcut veya potansiyel spiritüel koçlar, müşterilere daha etkili bir şekilde rehberlik edebilmek, içsel dengeyi bulmalarına yardımcı olmak ve spiritüel gelişimlerini desteklemek için bu eğitimi alabilirler. Yaşam Koçları: Yaşam koçları, müşterilerinin içsel dengeyi bulmalarını, kişisel amaçlarını keşfetmelerini ve spiritüel gelişimlerini desteklemek için spiritüel koçluk becerilerini öğrenmek isteyebilirler. Ruhsal Danışmanlar: Ruhsal danışmanlar, danışanların spiritüel hedeflerine ulaşmalarını, içsel dengeyi bulmalarını ve spiritüel deneyimlerini derinleştirmelerini desteklemek için bu eğitimi alabilirler. Terapistler ve Psikologlar: Terapistler ve psikologlar, spiritüel boyutun sağlık ve psikolojik iyilik hali üzerindeki etkilerini anlamak ve danışanlarını daha bütüncül bir şekilde desteklemek amacıyla bu eğitimi alabilirler. Kişisel Gelişim Uzmanları: Kişisel gelişim alanında çalışan bireyler, spiritüel gelişimi desteklemek ve bireylerin içsel dengeyi bulmalarına yardımcı olmak için bu eğitimi alabilirler. İlgililer: Spiritüellikle ilgilenen bireyler, kendi içsel dengeyi bulma, spiritüel hedefleri belirleme ve yaşamlarını daha anlamlı hale getirme amacıyla bu eğitimi alabilirler. Liderler ve Eğitmenler: Liderler ve eğitmenler, liderlik rollerinde daha derinlemesine anlamlar oluşturmak ve takımlarının spiritüel gelişimini desteklemek amacıyla bu eğitimi alabilirler. Herkes: Spiritüellikle ilgilenen ve içsel dengeyi bulmak isteyen herkes, bu eğitimi alarak kişisel ve spiritüel gelişimlerine katkıda bulunabilirler. Unutulmaması gereken, spiritüel koçluk eğitiminin bireylerin içsel dengeyi bulmalarını desteklemek amacıyla alınan bir eğitim olduğudur. Eğitim almadan önce eğitim sağlayıcılarını dikkatlice değerlendirmek ve güvenilir kaynaklardan eğitim almak önemlidir. Meditasyon koçluğu eğitimi, meditasyonun temel prensiplerini anlamak ve uygulamak için bireylere rehberlik etmeyi amaçlayan bir tür eğitimdir. Meditasyon, zihni sakinleştirmek, odaklanmayı artırmak, stresi azaltmak, farkındalığı geliştirmek ve genel olarak zihinsel ve duygusal dengeyi sağlamak için kullanılan bir uygulamadır. Meditasyon koçluğu eğitimi, meditasyonun temel prensiplerini anlamak ve uygulamak için bireylere rehberlik etmeyi amaçlayan bir tür eğitimdir. Meditasyon, zihni sakinleştirmek, odaklanmayı artırmak, stresi azaltmak, farkındalığı geliştirmek ve genel olarak zihinsel ve duygusal dengeyi sağlamak için kullanılan bir uygulamadır. MEDİTASYON KOÇLUĞU Hemen Bilgi Al Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz Formu Doldur < < AİLE DİZİMİ NEURO REBIRTH NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR KUNDALİNİ REİKİ YAŞAM KOÇLUĞU AİLE KOÇLUĞU SARKAÇ EĞİTİMİ SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK OYUN TERAPİSİ AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ BİOENERJİ EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NLP MASTER EĞİTİMİ KUANTUM EĞİTİMİ OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ EFT TEKNİKLERİ SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SPİRİTÜEL KOÇLUK TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ MASAL TERAPİSİ BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ REİKİ EĞİTİMİ AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ MEDİTASYON KOÇLUĞU OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ TEMEL PEDAGOJİ OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ FARKINDALIK MINDFULNESS HOLİSTİK ŞİFA BESLENME KOÇLUĞU ENNEAGRAM SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ İLİŞKİ KOÇLUĞU ASTROLOJİ EĞİTİMİ HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU BİOREZONANS EĞİTİMİ AROMATERAPİ EĞİTİMİ ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ TAROT OKUYUCULUĞU YARATICI DRAMA © 2023 ilseven Akademi ABONE OL E-posta Adresi Katıl Abone olduğunuz için teşekkürler.

 • COCUK VE ERGENLERDE EMDR

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU EMDR eğitimi, psikoterapistler, psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları ve danışmanlar gibi ruh sağlığı alanlarında çalışan profesyoneller için uygundur. Eğitim genellikle EMDR International Association (EMDRIA) veya benzer kuruluşlar tarafından akredite edilmiş eğitmenler tarafından sunulur. Eğitim alarak profesyoneller, travmatik deneyimleri olan bireylere EMDR terapisi uygulayarak onların duygusal iyileşmelerini ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilirler. 216 216 ÇOCUK VE ERGENLERDE EMDR EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), travmatik deneyimlerin ve zorlayıcı anıların tedavisinde kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. EMDR terapisi, kişilerin travmatik olayları işleme ve duygusal olarak iyileşmelerine yardımcı olmak için özellikle göz hareketleri kullanır. Bu terapi, özellikle travmatik deneyimler yaşamış kişilerde anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer psikolojik sorunların tedavisinde etkili bulunmuştur. EMDR eğitimi, terapistlere bu yöntemi etkili bir şekilde uygulamayı öğretir. Eğitim genellikle aşağıdaki konuları içerebilir: EMDR Temel İlkeleri: EMDR terapisinin temel prensipleri, tarihçesi ve teorik temelleri. Travma ve Anı İşleme: Travmatik anıların nasıl işlendiği ve depolandığı, EMDR terapisi ile bu anıların nasıl yeniden işlendiği. Göz Hareketleri ve Stimülasyonu: Göz hareketleri, dokunma veya ses gibi uyarıcılara odaklanma ve bunların travmatik anılarla ilişkilendirilmesi. Tedavi Planlaması: Hangi durumlarda EMDR terapisinin uygun olduğunun değerlendirilmesi ve tedavi planlaması. Terapi Oturumları: EMDR terapisi oturumlarının nasıl yapıldığı, hangi adımları içerdiği ve nasıl ilerlediği. Duygusal Regülasyon: Klientlerin duygusal tepkilerini yönetmelerine yardımcı olma stratejileri. İşbirliği ve Güven Oluşturma: Klient ile terapist arasındaki işbirliği ve güvenin nasıl oluşturulduğu. EMDR eğitimi, psikoterapistler, psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları ve danışmanlar gibi ruh sağlığı alanlarında çalışan profesyoneller için uygundur. Eğitim genellikle EMDR International Association (EMDRIA) veya benzer kuruluşlar tarafından akredite edilmiş eğitmenler tarafından sunulur. Eğitim alarak profesyoneller, travmatik deneyimleri olan bireylere EMDR terapisi uygulayarak onların duygusal iyileşmelerini ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilirler. Çocuk ve ergenlerde EMDR eğitimini aşağıdaki gruplar alabilir: Çocuk ve Ergen Psikoterapistleri: Çocuklar ve ergenlerle çalışan psikoterapistler, travmatik deneyimleri olan genç bireylere EMDR terapisi uygulamayı öğrenmek isteyebilirler. Çocuk Psikologları: Çocukların duygusal zorluklarını ele almak ve travmatik deneyimlerini işlemelerine yardımcı olmak isteyen psikologlar. Ergen Danışmanları: Ergenlerin travmatik deneyimleri ve zorlayıcı anılarıyla başa çıkmalarını desteklemek isteyen danışmanlar. Okul Psikologları: Okullarda çalışan psikologlar, öğrencilerin yaşadığı travmatik olayları ele almak ve bu olayların okul yaşantısına etkilerini anlamak için EMDR eğitimi alabilirler. Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri: Psikiyatristler, tıbbi bakım ile birlikte psikoterapi yaklaşımlarını birleştirerek çocuk ve ergenlerde EMDR terapisi uygulayabilirler. Aile Danışmanları: Çocuk ve ergenlerin aile içi dinamikleri ve travmatik deneyimlerini ele almak isteyen danışmanlar. Sosyal Hizmet Uzmanları: Çocuk ve ergenlerin travmatik deneyimlerini işlemelerine yardımcı olmak isteyen sosyal hizmet uzmanları. Okul Psikolojik Danışmanları: Okul psikolojik danışmanları, öğrencilerin akademik ve duygusal sorunlarıyla başa çıkmak için EMDR eğitimi alarak etkili destek sağlayabilirler. Eğitimciler: Çocuk ve ergenlerle çalışan eğitimciler, öğrencilerin duygusal sağlıklarını desteklemek ve olumsuz deneyimleri işlemelerine yardımcı olmak için EMDR eğitimi alabilirler. EMDR eğitimi, genellikle psikoterapi, psikoloji, danışmanlık, çocuk gelişimi ve benzeri alanlarda çalışan profesyonellere yönelik olarak sunulur. Eğitimler EMDR International Association (EMDRIA) veya benzer akreditasyonlara sahip kuruluşlar tarafından düzenlenir. Eğitim alan profesyoneller, çocuk ve ergenlerin travmatik deneyimlerini işlemelerine, duygusal iyileşmelerini sağlamalarına ve daha sağlıklı yaşamlar sürmelerine yardımcı olabilirler. Kişisel gelişim Online + Uzaktan ÇOCUK VE ERGENLERDE EMDR 80 ÇOCUK VE ERGENLERDE EMDR EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), travmatik deneyimlerin ve zorlayıcı anıların tedavisinde kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. EMDR terapisi, kişilerin travmatik olayları işleme ve duygusal olarak iyileşmelerine yardımcı olmak için özellikle göz hareketleri kullanır. Bu terapi, özellikle travmatik deneyimler yaşamış kişilerde anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer psikolojik sorunların tedavisinde etkili bulunmuştur. EMDR eğitimi, terapistlere bu yöntemi etkili bir şekilde uygulamayı öğretir. Eğitim genellikle aşağıdaki konuları içerebilir: EMDR Temel İlkeleri: EMDR terapisinin temel prensipleri, tarihçesi ve teorik temelleri. Travma ve Anı İşleme: Travmatik anıların nasıl işlendiği ve depolandığı, EMDR terapisi ile bu anıların nasıl yeniden işlendiği. Göz Hareketleri ve Stimülasyonu: Göz hareketleri, dokunma veya ses gibi uyarıcılara odaklanma ve bunların travmatik anılarla ilişkilendirilmesi. Tedavi Planlaması: Hangi durumlarda EMDR terapisinin uygun olduğunun değerlendirilmesi ve tedavi planlaması. Terapi Oturumları: EMDR terapisi oturumlarının nasıl yapıldığı, hangi adımları içerdiği ve nasıl ilerlediği. Duygusal Regülasyon: Klientlerin duygusal tepkilerini yönetmelerine yardımcı olma stratejileri. İşbirliği ve Güven Oluşturma: Klient ile terapist arasındaki işbirliği ve güvenin nasıl oluşturulduğu. EMDR eğitimi, psikoterapistler, psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları ve danışmanlar gibi ruh sağlığı alanlarında çalışan profesyoneller için uygundur. Eğitim genellikle EMDR International Association (EMDRIA) veya benzer kuruluşlar tarafından akredite edilmiş eğitmenler tarafından sunulur. Eğitim alarak profesyoneller, travmatik deneyimleri olan bireylere EMDR terapisi uygulayarak onların duygusal iyileşmelerini ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilirler. Çocuk ve ergenlerde EMDR eğitimini aşağıdaki gruplar alabilir: Çocuk ve Ergen Psikoterapistleri: Çocuklar ve ergenlerle çalışan psikoterapistler, travmatik deneyimleri olan genç bireylere EMDR terapisi uygulamayı öğrenmek isteyebilirler. Çocuk Psikologları: Çocukların duygusal zorluklarını ele almak ve travmatik deneyimlerini işlemelerine yardımcı olmak isteyen psikologlar. Ergen Danışmanları: Ergenlerin travmatik deneyimleri ve zorlayıcı anılarıyla başa çıkmalarını desteklemek isteyen danışmanlar. Okul Psikologları: Okullarda çalışan psikologlar, öğrencilerin yaşadığı travmatik olayları ele almak ve bu olayların okul yaşantısına etkilerini anlamak için EMDR eğitimi alabilirler. Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri: Psikiyatristler, tıbbi bakım ile birlikte psikoterapi yaklaşımlarını birleştirerek çocuk ve ergenlerde EMDR terapisi uygulayabilirler. Aile Danışmanları: Çocuk ve ergenlerin aile içi dinamikleri ve travmatik deneyimlerini ele almak isteyen danışmanlar. Sosyal Hizmet Uzmanları: Çocuk ve ergenlerin travmatik deneyimlerini işlemelerine yardımcı olmak isteyen sosyal hizmet uzmanları. Okul Psikolojik Danışmanları: Okul psikolojik danışmanları, öğrencilerin akademik ve duygusal sorunlarıyla başa çıkmak için EMDR eğitimi alarak etkili destek sağlayabilirler. Eğitimciler: Çocuk ve ergenlerle çalışan eğitimciler, öğrencilerin duygusal sağlıklarını desteklemek ve olumsuz deneyimleri işlemelerine yardımcı olmak için EMDR eğitimi alabilirler. EMDR eğitimi, genellikle psikoterapi, psikoloji, danışmanlık, çocuk gelişimi ve benzeri alanlarda çalışan profesyonellere yönelik olarak sunulur. Eğitimler EMDR International Association (EMDRIA) veya benzer akreditasyonlara sahip kuruluşlar tarafından düzenlenir. Eğitim alan profesyoneller, çocuk ve ergenlerin travmatik deneyimlerini işlemelerine, duygusal iyileşmelerini sağlamalarına ve daha sağlıklı yaşamlar sürmelerine yardımcı olabilirler. EMDR eğitimi, psikoterapistler, psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları ve danışmanlar gibi ruh sağlığı alanlarında çalışan profesyoneller için uygundur. Eğitim genellikle EMDR International Association (EMDRIA) veya benzer kuruluşlar tarafından akredite edilmiş eğitmenler tarafından sunulur. Eğitim alarak profesyoneller, travmatik deneyimleri olan bireylere EMDR terapisi uygulayarak onların duygusal iyileşmelerini ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilirler. EMDR eğitimi, psikoterapistler, psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları ve danışmanlar gibi ruh sağlığı alanlarında çalışan profesyoneller için uygundur. Eğitim genellikle EMDR International Association (EMDRIA) veya benzer kuruluşlar tarafından akredite edilmiş eğitmenler tarafından sunulur. Eğitim alarak profesyoneller, travmatik deneyimleri olan bireylere EMDR terapisi uygulayarak onların duygusal iyileşmelerini ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilirler. ÇOCUK VE ERGENLERDE EMDR Hemen Bilgi Al Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz Formu Doldur < < AİLE DİZİMİ NEURO REBIRTH NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR KUNDALİNİ REİKİ YAŞAM KOÇLUĞU AİLE KOÇLUĞU SARKAÇ EĞİTİMİ SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK OYUN TERAPİSİ AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ BİOENERJİ EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NLP MASTER EĞİTİMİ KUANTUM EĞİTİMİ OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ EFT TEKNİKLERİ SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SPİRİTÜEL KOÇLUK TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ MASAL TERAPİSİ BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ REİKİ EĞİTİMİ AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ MEDİTASYON KOÇLUĞU OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ TEMEL PEDAGOJİ OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ FARKINDALIK MINDFULNESS HOLİSTİK ŞİFA BESLENME KOÇLUĞU ENNEAGRAM SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ İLİŞKİ KOÇLUĞU ASTROLOJİ EĞİTİMİ HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU BİOREZONANS EĞİTİMİ AROMATERAPİ EĞİTİMİ ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ TAROT OKUYUCULUĞU YARATICI DRAMA © 2023 ilseven Akademi ABONE OL E-posta Adresi Katıl Abone olduğunuz için teşekkürler.

 • FITOTERAPI

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU Fitoterapi eğitimi, sağlık profesyonelleri, doğal sağlık uzmanları, beslenme uzmanları, alternatif tıp pratisyenleri ve kişisel sağlık arayışında olan bireyler için faydalıdır. Eğitim genellikle sertifikalı eğitmenler veya uzmanlar tarafından sunulur. Eğitim, atölyeler, seminerler, online kurslar veya bireysel danışmanlık seansları şeklinde sunulabilir. Eğitim alan bireyler, bitkisel ilaçların kullanımıyla ilgili bilinçli ve bilgili bir yaklaşım geliştirerek kendi sağlıklarını veya danışanlarının sağlığını destekleyebilirler. 319 319 FİTOTERAPİ Fitoterapi eğitimi, bitkilerin tıbbi amaçlarla kullanımını inceleyen ve bu bitkilerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini anlamayı amaçlayan bir tür eğitimdir. Fitoterapi, bitkisel ilaçlar veya bitki özlerinin kullanılmasıyla sağlık sorunlarının önlenmesi veya tedavi edilmesini amaçlayan bir alternatif tıp yöntemidir. Fitoterapi eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir: Bitkilerin Tanınması: Farklı bitkilerin özellikleri, yapısı, içerdikleri bileşenler ve sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi. Bitkisel İlaç Hazırlama: Bitkilerin çay, tentür, yağ, merhem gibi farklı formlarda nasıl hazırlandığı ve kullanıldığı. Bitkisel Bileşenler: Bitkilerin içerdikleri farklı kimyasal bileşenlerin sağlık üzerindeki etkileri. Sağlık Sorunları ve Bitkisel Tedavi: Farklı sağlık sorunlarının bitkisel yöntemlerle nasıl tedavi edilebileceği. Doğru Bitki Seçimi: Her bireyin farklı sağlık durumu ve ihtiyaçları olduğu göz önünde bulundurularak doğru bitki seçiminin nasıl yapılacağı. Bitkilerin Yan Etkileri ve İlaç Etkileşimleri: Bitkisel ilaçların kullanımının olası yan etkileri ve geleneksel ilaçlarla etkileşimleri hakkında bilgilendirme. Bitkisel Besin Takviyeleri: Bitkisel besin takviyelerinin nasıl kullanılacağı ve hangi durumlarda tercih edileceği. Fitoterapi eğitimi, sağlık profesyonelleri, doğal sağlık uzmanları, beslenme uzmanları, alternatif tıp pratisyenleri ve kişisel sağlık arayışında olan bireyler için faydalıdır. Eğitim genellikle sertifikalı eğitmenler veya uzmanlar tarafından sunulur. Eğitim, atölyeler, seminerler, online kurslar veya bireysel danışmanlık seansları şeklinde sunulabilir. Eğitim alan bireyler, bitkisel ilaçların kullanımıyla ilgili bilinçli ve bilgili bir yaklaşım geliştirerek kendi sağlıklarını veya danışanlarının sağlığını destekleyebilirler. Fitoterapi eğitimi, bitkisel ilaçların kullanımını öğrenmek ve bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen çeşitli gruplar için faydalıdır. Bu eğitimi alan bazı gruplar şunlar olabilir: Sağlık Profesyonelleri: Doktorlar, hemşireler, eczacılar, diyetisyenler ve diğer sağlık profesyonelleri, bitkisel ilaçları hastalarına önerme veya danışmanlık yapma yetenekleri için fitoterapi eğitimi alabilirler. Doğal Sağlık Uzmanları: Alternatif tıp pratisyenleri, bitkisel tedavi ve doğal sağlık yöntemleri konusunda uzmanlaşmak isteyenler fitoterapi eğitimi alabilirler. Beslenme Uzmanları: Beslenme uzmanları, bitkisel besin takviyeleri ve bitki bazlı beslenme konularında daha fazla bilgi edinmek amacıyla fitoterapi eğitimi alabilirler. Kişisel Sağlık Arayışında Olanlar: Sağlık ve iyilik halini artırmak isteyen bireyler, bitkisel ilaçlar ve bitki bazlı tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilirler. Bitkisel Ürün Üreticileri: Bitkisel ürünler üreten veya satan işletme sahipleri, ürünlerinin etkilerini daha iyi anlamak ve kaliteli ürünler sunmak amacıyla fitoterapi eğitimi alabilirler. Anne-Baba ve Bakıcılar: Doğal yollarla sağlık ve iyilik hali sağlamak isteyen ebeveynler veya bakıcılar, bitkisel tedavi ve destek yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilirler. Spiritüel ve Alternatif Yaklaşımlar İlgilileri: Spiritüel gelişimciler, enerji terapistleri veya alternatif tıp meraklıları, bitkisel ilaçların enerjisi ve etkileri hakkında daha fazla anlayış geliştirmek isteyebilirler. Fitoterapi eğitimi genellikle sertifikalı eğitmenler veya uzmanlar tarafından sunulur. Eğitim genellikle atölyeler, seminerler, online kurslar veya bireysel danışmanlık seansları şeklinde sunulabilir. Eğitim alan bireyler, bitkisel ilaçların kullanımı ve etkileri hakkında bilgi sahibi olarak, kendi sağlıklarını veya danışanlarının sağlıklarını destekleyebilirler. Kişisel gelişim Online + Uzaktan FİTOTERAPİ 360 FİTOTERAPİ Fitoterapi eğitimi, bitkilerin tıbbi amaçlarla kullanımını inceleyen ve bu bitkilerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini anlamayı amaçlayan bir tür eğitimdir. Fitoterapi, bitkisel ilaçlar veya bitki özlerinin kullanılmasıyla sağlık sorunlarının önlenmesi veya tedavi edilmesini amaçlayan bir alternatif tıp yöntemidir. Fitoterapi eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir: Bitkilerin Tanınması: Farklı bitkilerin özellikleri, yapısı, içerdikleri bileşenler ve sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi. Bitkisel İlaç Hazırlama: Bitkilerin çay, tentür, yağ, merhem gibi farklı formlarda nasıl hazırlandığı ve kullanıldığı. Bitkisel Bileşenler: Bitkilerin içerdikleri farklı kimyasal bileşenlerin sağlık üzerindeki etkileri. Sağlık Sorunları ve Bitkisel Tedavi: Farklı sağlık sorunlarının bitkisel yöntemlerle nasıl tedavi edilebileceği. Doğru Bitki Seçimi: Her bireyin farklı sağlık durumu ve ihtiyaçları olduğu göz önünde bulundurularak doğru bitki seçiminin nasıl yapılacağı. Bitkilerin Yan Etkileri ve İlaç Etkileşimleri: Bitkisel ilaçların kullanımının olası yan etkileri ve geleneksel ilaçlarla etkileşimleri hakkında bilgilendirme. Bitkisel Besin Takviyeleri: Bitkisel besin takviyelerinin nasıl kullanılacağı ve hangi durumlarda tercih edileceği. Fitoterapi eğitimi, sağlık profesyonelleri, doğal sağlık uzmanları, beslenme uzmanları, alternatif tıp pratisyenleri ve kişisel sağlık arayışında olan bireyler için faydalıdır. Eğitim genellikle sertifikalı eğitmenler veya uzmanlar tarafından sunulur. Eğitim, atölyeler, seminerler, online kurslar veya bireysel danışmanlık seansları şeklinde sunulabilir. Eğitim alan bireyler, bitkisel ilaçların kullanımıyla ilgili bilinçli ve bilgili bir yaklaşım geliştirerek kendi sağlıklarını veya danışanlarının sağlığını destekleyebilirler. Fitoterapi eğitimi, bitkisel ilaçların kullanımını öğrenmek ve bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen çeşitli gruplar için faydalıdır. Bu eğitimi alan bazı gruplar şunlar olabilir: Sağlık Profesyonelleri: Doktorlar, hemşireler, eczacılar, diyetisyenler ve diğer sağlık profesyonelleri, bitkisel ilaçları hastalarına önerme veya danışmanlık yapma yetenekleri için fitoterapi eğitimi alabilirler. Doğal Sağlık Uzmanları: Alternatif tıp pratisyenleri, bitkisel tedavi ve doğal sağlık yöntemleri konusunda uzmanlaşmak isteyenler fitoterapi eğitimi alabilirler. Beslenme Uzmanları: Beslenme uzmanları, bitkisel besin takviyeleri ve bitki bazlı beslenme konularında daha fazla bilgi edinmek amacıyla fitoterapi eğitimi alabilirler. Kişisel Sağlık Arayışında Olanlar: Sağlık ve iyilik halini artırmak isteyen bireyler, bitkisel ilaçlar ve bitki bazlı tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilirler. Bitkisel Ürün Üreticileri: Bitkisel ürünler üreten veya satan işletme sahipleri, ürünlerinin etkilerini daha iyi anlamak ve kaliteli ürünler sunmak amacıyla fitoterapi eğitimi alabilirler. Anne-Baba ve Bakıcılar: Doğal yollarla sağlık ve iyilik hali sağlamak isteyen ebeveynler veya bakıcılar, bitkisel tedavi ve destek yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilirler. Spiritüel ve Alternatif Yaklaşımlar İlgilileri: Spiritüel gelişimciler, enerji terapistleri veya alternatif tıp meraklıları, bitkisel ilaçların enerjisi ve etkileri hakkında daha fazla anlayış geliştirmek isteyebilirler. Fitoterapi eğitimi genellikle sertifikalı eğitmenler veya uzmanlar tarafından sunulur. Eğitim genellikle atölyeler, seminerler, online kurslar veya bireysel danışmanlık seansları şeklinde sunulabilir. Eğitim alan bireyler, bitkisel ilaçların kullanımı ve etkileri hakkında bilgi sahibi olarak, kendi sağlıklarını veya danışanlarının sağlıklarını destekleyebilirler. Fitoterapi eğitimi, sağlık profesyonelleri, doğal sağlık uzmanları, beslenme uzmanları, alternatif tıp pratisyenleri ve kişisel sağlık arayışında olan bireyler için faydalıdır. Eğitim genellikle sertifikalı eğitmenler veya uzmanlar tarafından sunulur. Eğitim, atölyeler, seminerler, online kurslar veya bireysel danışmanlık seansları şeklinde sunulabilir. Eğitim alan bireyler, bitkisel ilaçların kullanımıyla ilgili bilinçli ve bilgili bir yaklaşım geliştirerek kendi sağlıklarını veya danışanlarının sağlığını destekleyebilirler. Fitoterapi eğitimi, sağlık profesyonelleri, doğal sağlık uzmanları, beslenme uzmanları, alternatif tıp pratisyenleri ve kişisel sağlık arayışında olan bireyler için faydalıdır. Eğitim genellikle sertifikalı eğitmenler veya uzmanlar tarafından sunulur. Eğitim, atölyeler, seminerler, online kurslar veya bireysel danışmanlık seansları şeklinde sunulabilir. Eğitim alan bireyler, bitkisel ilaçların kullanımıyla ilgili bilinçli ve bilgili bir yaklaşım geliştirerek kendi sağlıklarını veya danışanlarının sağlığını destekleyebilirler. FİTOTERAPİ Hemen Bilgi Al Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz Formu Doldur < < AİLE DİZİMİ NEURO REBIRTH NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR KUNDALİNİ REİKİ YAŞAM KOÇLUĞU AİLE KOÇLUĞU SARKAÇ EĞİTİMİ SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK OYUN TERAPİSİ AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ BİOENERJİ EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NLP MASTER EĞİTİMİ KUANTUM EĞİTİMİ OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ EFT TEKNİKLERİ SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SPİRİTÜEL KOÇLUK TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ MASAL TERAPİSİ BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ REİKİ EĞİTİMİ AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ MEDİTASYON KOÇLUĞU OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ TEMEL PEDAGOJİ OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ FARKINDALIK MINDFULNESS HOLİSTİK ŞİFA BESLENME KOÇLUĞU ENNEAGRAM SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ İLİŞKİ KOÇLUĞU ASTROLOJİ EĞİTİMİ HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU BİOREZONANS EĞİTİMİ AROMATERAPİ EĞİTİMİ ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ TAROT OKUYUCULUĞU YARATICI DRAMA © 2023 ilseven Akademi ABONE OL E-posta Adresi Katıl Abone olduğunuz için teşekkürler.

 • AROMATERAPI EGITIMI

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU Aromaterapi, rahatlama, stres azaltma, uykuya yardımcı olma, enerji artırma, baş ağrısı gibi semptomların hafifletilmesi gibi birçok amaçla kullanılır. Ancak esansiyel yağların kullanımıyla ilgili dikkatli olunmalıdır çünkü bazı yağlar cilde direkt uygulanmamalı veya içilmemelidir. Her bireyin vücut yapısı ve tepkileri farklı olduğundan, esansiyel yağları kullanmadan önce uzman bir aromaterapist veya sağlık profesyoneli ile danışmak önemlidir. 363 363 AROMATERAPİ EĞİTİMİ Aromaterapi, bitkisel yağların (esansiyel yağlar olarak da adlandırılır) aromatik özelliklerinin kullanıldığı bir doğal terapi yöntemidir. Bu yöntemde, bitkisel kaynaklı esansiyel yağlar, kişinin fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığını desteklemek amacıyla çeşitli şekillerde kullanılır. Esansiyel yağlar, bitkilerin çiçekleri, yaprakları, kökleri, kabukları ve diğer kısımlarından damıtma veya soğuk sıkma gibi yöntemlerle elde edilir. Aromaterapi, genellikle şu yöntemlerle uygulanır: Masaj: Esansiyel yağlar taşıyıcı yağlarla karıştırılarak cilt üzerine masaj yapılır. Bu yöntemde hem cilt üzerindeki etkilerden hem de inhalasyon yoluyla yağların kokusundan faydalanılır. İnhalasyon: Esansiyel yağlar, buharlaşma veya difüzörler aracılığıyla havaya yayılır. Kişi bu aromatik kokuları solumak suretiyle etkilenir. Banyo: Birkaç damla esansiyel yağ sıcak banyo suyuna eklenerek aromatik etkilerden yararlanılır. Spreyler ve Losyonlar: Esansiyel yağlar, su veya taşıyıcı yağlarla karıştırılarak spreyler veya losyonlar oluşturularak cilt veya çevre için kullanılabilir. İçme Yoluyla Kullanım: Bazı esansiyel yağlar tıbbi özellikleri nedeniyle, doktor veya aromaterapi uzmanının önerisiyle içme yoluyla da kullanılabilir. Ancak bu kullanım dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Aromaterapi, rahatlama, stres azaltma, uykuya yardımcı olma, enerji artırma, baş ağrısı gibi semptomların hafifletilmesi gibi birçok amaçla kullanılır. Ancak esansiyel yağların kullanımıyla ilgili dikkatli olunmalıdır çünkü bazı yağlar cilde direkt uygulanmamalı veya içilmemelidir. Her bireyin vücut yapısı ve tepkileri farklı olduğundan, esansiyel yağları kullanmadan önce uzman bir aromaterapist veya sağlık profesyoneli ile danışmak önemlidir. Aromaterapi eğitimi, aşağıdaki gruplar için faydalı olabilir: Aromaterapist Adayları: Aromaterapi alanında uzmanlaşmak isteyen bireyler, temel ve ileri düzey aromaterapi eğitimleri alarak esansiyel yağların kullanımını, bitki özlerinin etkilerini ve aromaterapi tekniklerini öğrenebilirler. Sağlık ve Tıp Profesyonelleri: Doktorlar, hemşireler, fizyoterapistler ve diğer sağlık profesyonelleri, aromaterapiyi hastaların tedavi planlarına entegre etmek istediklerinde aromaterapi eğitimi alabilirler. Masaj Terapistleri: Masaj terapistleri, müşterilerine aromaterapinin rahatlatıcı ve terapötik etkilerini sunmak için aromaterapi eğitimi alabilirler. Spa ve Güzellik Uzmanları: Spa ve güzellik salonu çalışanları, aromaterapiyi müşterilerinin rahatlamasını sağlamak veya cilt bakımı ürünlerinde kullanmak için öğrenebilirler. Kişisel Gelişim Meraklıları: Aromaterapi, kişisel gelişim ve kendine bakımı desteklemek isteyen herkes için faydalı olabilir. Stres azaltma, rahatlama ve duygusal denge sağlama amaçlarıyla aromaterapi eğitimi alabilirler. Anne-Baba ve Aile Üyeleri: Aromaterapi, aile içinde stres yönetimi, uykuya yardımcı olma ve çocukların rahatlaması için kullanılabilir. Anne-babalar ve aile üyeleri, güvenli ve etkili kullanımı öğrenmek için aromaterapi eğitimi alabilirler. Aromaterapi eğitimi, aromaterapi okulları, üniversiteler, çevrimiçi platformlar, meslek dernekleri ve eğitim kurumları aracılığıyla sunulabilir. Eğitim içeriği, temel esansiyel yağlar, bitki özlerinin terapötik kullanımı, uygulama teknikleri, güvenli kullanım yönergeleri ve aromaterapi etikleri gibi konuları kapsayabilir. Eğitimi alan kişiler, esansiyel yağların kullanımını öğrenerek kişisel sağlıklarını ve diğer insanların sağlığını destekleme konusunda bilgi sahibi olurlar. Kişisel gelişim Online + Uzaktan AROMATERAPİ EĞİTİMİ 240 AROMATERAPİ EĞİTİMİ Aromaterapi, bitkisel yağların (esansiyel yağlar olarak da adlandırılır) aromatik özelliklerinin kullanıldığı bir doğal terapi yöntemidir. Bu yöntemde, bitkisel kaynaklı esansiyel yağlar, kişinin fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığını desteklemek amacıyla çeşitli şekillerde kullanılır. Esansiyel yağlar, bitkilerin çiçekleri, yaprakları, kökleri, kabukları ve diğer kısımlarından damıtma veya soğuk sıkma gibi yöntemlerle elde edilir. Aromaterapi, genellikle şu yöntemlerle uygulanır: Masaj: Esansiyel yağlar taşıyıcı yağlarla karıştırılarak cilt üzerine masaj yapılır. Bu yöntemde hem cilt üzerindeki etkilerden hem de inhalasyon yoluyla yağların kokusundan faydalanılır. İnhalasyon: Esansiyel yağlar, buharlaşma veya difüzörler aracılığıyla havaya yayılır. Kişi bu aromatik kokuları solumak suretiyle etkilenir. Banyo: Birkaç damla esansiyel yağ sıcak banyo suyuna eklenerek aromatik etkilerden yararlanılır. Spreyler ve Losyonlar: Esansiyel yağlar, su veya taşıyıcı yağlarla karıştırılarak spreyler veya losyonlar oluşturularak cilt veya çevre için kullanılabilir. İçme Yoluyla Kullanım: Bazı esansiyel yağlar tıbbi özellikleri nedeniyle, doktor veya aromaterapi uzmanının önerisiyle içme yoluyla da kullanılabilir. Ancak bu kullanım dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Aromaterapi, rahatlama, stres azaltma, uykuya yardımcı olma, enerji artırma, baş ağrısı gibi semptomların hafifletilmesi gibi birçok amaçla kullanılır. Ancak esansiyel yağların kullanımıyla ilgili dikkatli olunmalıdır çünkü bazı yağlar cilde direkt uygulanmamalı veya içilmemelidir. Her bireyin vücut yapısı ve tepkileri farklı olduğundan, esansiyel yağları kullanmadan önce uzman bir aromaterapist veya sağlık profesyoneli ile danışmak önemlidir. Aromaterapi eğitimi, aşağıdaki gruplar için faydalı olabilir: Aromaterapist Adayları: Aromaterapi alanında uzmanlaşmak isteyen bireyler, temel ve ileri düzey aromaterapi eğitimleri alarak esansiyel yağların kullanımını, bitki özlerinin etkilerini ve aromaterapi tekniklerini öğrenebilirler. Sağlık ve Tıp Profesyonelleri: Doktorlar, hemşireler, fizyoterapistler ve diğer sağlık profesyonelleri, aromaterapiyi hastaların tedavi planlarına entegre etmek istediklerinde aromaterapi eğitimi alabilirler. Masaj Terapistleri: Masaj terapistleri, müşterilerine aromaterapinin rahatlatıcı ve terapötik etkilerini sunmak için aromaterapi eğitimi alabilirler. Spa ve Güzellik Uzmanları: Spa ve güzellik salonu çalışanları, aromaterapiyi müşterilerinin rahatlamasını sağlamak veya cilt bakımı ürünlerinde kullanmak için öğrenebilirler. Kişisel Gelişim Meraklıları: Aromaterapi, kişisel gelişim ve kendine bakımı desteklemek isteyen herkes için faydalı olabilir. Stres azaltma, rahatlama ve duygusal denge sağlama amaçlarıyla aromaterapi eğitimi alabilirler. Anne-Baba ve Aile Üyeleri: Aromaterapi, aile içinde stres yönetimi, uykuya yardımcı olma ve çocukların rahatlaması için kullanılabilir. Anne-babalar ve aile üyeleri, güvenli ve etkili kullanımı öğrenmek için aromaterapi eğitimi alabilirler. Aromaterapi eğitimi, aromaterapi okulları, üniversiteler, çevrimiçi platformlar, meslek dernekleri ve eğitim kurumları aracılığıyla sunulabilir. Eğitim içeriği, temel esansiyel yağlar, bitki özlerinin terapötik kullanımı, uygulama teknikleri, güvenli kullanım yönergeleri ve aromaterapi etikleri gibi konuları kapsayabilir. Eğitimi alan kişiler, esansiyel yağların kullanımını öğrenerek kişisel sağlıklarını ve diğer insanların sağlığını destekleme konusunda bilgi sahibi olurlar. Aromaterapi, rahatlama, stres azaltma, uykuya yardımcı olma, enerji artırma, baş ağrısı gibi semptomların hafifletilmesi gibi birçok amaçla kullanılır. Ancak esansiyel yağların kullanımıyla ilgili dikkatli olunmalıdır çünkü bazı yağlar cilde direkt uygulanmamalı veya içilmemelidir. Her bireyin vücut yapısı ve tepkileri farklı olduğundan, esansiyel yağları kullanmadan önce uzman bir aromaterapist veya sağlık profesyoneli ile danışmak önemlidir. Aromaterapi, rahatlama, stres azaltma, uykuya yardımcı olma, enerji artırma, baş ağrısı gibi semptomların hafifletilmesi gibi birçok amaçla kullanılır. Ancak esansiyel yağların kullanımıyla ilgili dikkatli olunmalıdır çünkü bazı yağlar cilde direkt uygulanmamalı veya içilmemelidir. Her bireyin vücut yapısı ve tepkileri farklı olduğundan, esansiyel yağları kullanmadan önce uzman bir aromaterapist veya sağlık profesyoneli ile danışmak önemlidir. AROMATERAPİ EĞİTİMİ Hemen Bilgi Al Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz Formu Doldur < < AİLE DİZİMİ NEURO REBIRTH NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR KUNDALİNİ REİKİ YAŞAM KOÇLUĞU AİLE KOÇLUĞU SARKAÇ EĞİTİMİ SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK OYUN TERAPİSİ AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ BİOENERJİ EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NLP MASTER EĞİTİMİ KUANTUM EĞİTİMİ OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ EFT TEKNİKLERİ SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SPİRİTÜEL KOÇLUK TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ MASAL TERAPİSİ BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ REİKİ EĞİTİMİ AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ MEDİTASYON KOÇLUĞU OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ TEMEL PEDAGOJİ OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ FARKINDALIK MINDFULNESS HOLİSTİK ŞİFA BESLENME KOÇLUĞU ENNEAGRAM SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ İLİŞKİ KOÇLUĞU ASTROLOJİ EĞİTİMİ HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU BİOREZONANS EĞİTİMİ AROMATERAPİ EĞİTİMİ ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ TAROT OKUYUCULUĞU YARATICI DRAMA © 2023 ilseven Akademi ABONE OL E-posta Adresi Katıl Abone olduğunuz için teşekkürler.

 • SIFALI TASLAR UYGULAYICILIGI

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU Şifalı taşlar uygulayıcılığı eğitimi, kristal ve taşların enerjilerini anlama ve kullanma yeteneklerini geliştirmek isteyen bireyler için faydalıdır. Bu eğitimi alanlar, profesyonel şifacılar, masaj terapistleri, enerji çalışmalarıyla ilgilenenler, yoga eğitmenleri, kişisel gelişim danışmanları ve doğal sağlık alanında çalışanlar olabilir. Eğitim almadan önce güvenilir eğitim sağlayıcılarını araştırmak ve ihtiyaca uygun bir program seçmek önemlidir. 362 362 ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI Şifalı taşlar uygulayıcılığı eğitimi, doğal taşların enerji ve frekanslarından faydalanarak insanların fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığını desteklemek için gerekli bilgi ve becerileri öğreten bir eğitim türüdür. Bu eğitim, kristallerin ve taşların özelliklerini anlama, kullanma ve başkalarına yardımcı olma amacıyla verilir. Şifalı taşlar uygulayıcılığı eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir: Taşların Özellikleri: Farklı kristal ve taşların enerji frekansları, renkleri, sembolleri ve etkileri hakkında bilgi verir. Taş Seçimi: Farklı amaçlar için uygun taşları seçme, intuitif seçim ve taşların kombinasyonlarını oluşturma konularını ele alır. Temizleme ve Şarj Etme: Taşların enerjilerini temizleme, negatif enerjileri uzaklaştırma ve taşları enerjiyle doldurma yöntemlerini öğretir. Taşların Kullanımı: Taşları cilt teması, taş masajı, meditasyon, şifa çalışmaları ve enerji dengelemesi gibi farklı yöntemlerle kullanma stratejilerini içerir. Şifalı Taş Tedavileri: Fiziksel rahatsızlıkları, zihinsel stresi veya duygusal dengesizlikleri hafifletmek için şifalı taş tedavileri oluşturma konularını öğretir. İntuitif Çalışma: Taşların enerjileri ile daha derinlemesine bağlantı kurma, intuitif bilgileri kullanma ve bireyin ihtiyaçlarına göre özelleştirme stratejilerini ele alır. Etiğ ve Güvenlik: Taşların kullanımı sırasında etik kurallara uyum, enerji aktarımı ve güvenlik konularına dikkat etme önemini vurgular. Şifalı taşlar uygulayıcılığı eğitimi, aşağıdaki gruplar için faydalı olabilir: Şifacılar ve Enerji Çalışması Uzmanları: Profesyonel şifacılar, enerji çalışmalarıyla ilgilenenler ve reiki uygulayıcıları, şifalı taşları enerji çalışmaları ve tedavileri için kullanmayı öğrenmek isteyebilirler. Masaj Terapistleri: Masaj terapistleri, şifalı taş masajı gibi tedavileri müşterilerine sunarak fiziksel ve zihinsel rahatlama sağlamak isteyebilirler. Yoga ve Meditasyon Eğitmenleri: Yoga ve meditasyon eğitmenleri, derslerine şifalı taşların enerjisini entegre etmek, öğrencilerin deneyimlerini zenginleştirmek ve içsel dengeyi desteklemek amacıyla bu eğitimi alabilirler. Kişisel Gelişim Uzmanları: Kişisel gelişim danışmanları, bireylerin içsel dengeyi bulmalarını, stresi azaltmalarını ve enerjilerini dengelemelerini desteklemek için şifalı taşları kullanmayı öğrenmek isteyebilirler. Doğal Sağlık Profesyonelleri: Doğal sağlık alanında çalışanlar, şifalı taşların fiziksel ve duygusal sağlık üzerindeki etkilerini anlamak ve kullanmak isteyebilirler. Kişisel Gelişim İlgilileri: Kişisel gelişimlerine önem veren herkes, şifalı taşların enerjisini kullanarak içsel dengeyi sağlama, stresi azaltma ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturma amacıyla bu eğitimi alabilirler. Herkes: Şifalı taşlarla ilgilenen ve bu alanda yetenek kazanmak isteyen herkes, bu eğitimi alarak taşların enerjilerini daha bilinçli bir şekilde kullanabilirler. Özetle, şifalı taşlar uygulayıcılığı eğitimi, enerji çalışmalarına, sağlık ve iyi yaşam pratiğine ilgi duyan birçok farklı gruptan insan için faydalıdır. Eğitim almadan önce güvenilir eğitim sağlayıcılarını araştırmak ve ihtiyaca uygun bir program seçmek önemlidir. Kişisel gelişim Online + Uzaktan ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI 360 ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI Şifalı taşlar uygulayıcılığı eğitimi, doğal taşların enerji ve frekanslarından faydalanarak insanların fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığını desteklemek için gerekli bilgi ve becerileri öğreten bir eğitim türüdür. Bu eğitim, kristallerin ve taşların özelliklerini anlama, kullanma ve başkalarına yardımcı olma amacıyla verilir. Şifalı taşlar uygulayıcılığı eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir: Taşların Özellikleri: Farklı kristal ve taşların enerji frekansları, renkleri, sembolleri ve etkileri hakkında bilgi verir. Taş Seçimi: Farklı amaçlar için uygun taşları seçme, intuitif seçim ve taşların kombinasyonlarını oluşturma konularını ele alır. Temizleme ve Şarj Etme: Taşların enerjilerini temizleme, negatif enerjileri uzaklaştırma ve taşları enerjiyle doldurma yöntemlerini öğretir. Taşların Kullanımı: Taşları cilt teması, taş masajı, meditasyon, şifa çalışmaları ve enerji dengelemesi gibi farklı yöntemlerle kullanma stratejilerini içerir. Şifalı Taş Tedavileri: Fiziksel rahatsızlıkları, zihinsel stresi veya duygusal dengesizlikleri hafifletmek için şifalı taş tedavileri oluşturma konularını öğretir. İntuitif Çalışma: Taşların enerjileri ile daha derinlemesine bağlantı kurma, intuitif bilgileri kullanma ve bireyin ihtiyaçlarına göre özelleştirme stratejilerini ele alır. Etiğ ve Güvenlik: Taşların kullanımı sırasında etik kurallara uyum, enerji aktarımı ve güvenlik konularına dikkat etme önemini vurgular. Şifalı taşlar uygulayıcılığı eğitimi, aşağıdaki gruplar için faydalı olabilir: Şifacılar ve Enerji Çalışması Uzmanları: Profesyonel şifacılar, enerji çalışmalarıyla ilgilenenler ve reiki uygulayıcıları, şifalı taşları enerji çalışmaları ve tedavileri için kullanmayı öğrenmek isteyebilirler. Masaj Terapistleri: Masaj terapistleri, şifalı taş masajı gibi tedavileri müşterilerine sunarak fiziksel ve zihinsel rahatlama sağlamak isteyebilirler. Yoga ve Meditasyon Eğitmenleri: Yoga ve meditasyon eğitmenleri, derslerine şifalı taşların enerjisini entegre etmek, öğrencilerin deneyimlerini zenginleştirmek ve içsel dengeyi desteklemek amacıyla bu eğitimi alabilirler. Kişisel Gelişim Uzmanları: Kişisel gelişim danışmanları, bireylerin içsel dengeyi bulmalarını, stresi azaltmalarını ve enerjilerini dengelemelerini desteklemek için şifalı taşları kullanmayı öğrenmek isteyebilirler. Doğal Sağlık Profesyonelleri: Doğal sağlık alanında çalışanlar, şifalı taşların fiziksel ve duygusal sağlık üzerindeki etkilerini anlamak ve kullanmak isteyebilirler. Kişisel Gelişim İlgilileri: Kişisel gelişimlerine önem veren herkes, şifalı taşların enerjisini kullanarak içsel dengeyi sağlama, stresi azaltma ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturma amacıyla bu eğitimi alabilirler. Herkes: Şifalı taşlarla ilgilenen ve bu alanda yetenek kazanmak isteyen herkes, bu eğitimi alarak taşların enerjilerini daha bilinçli bir şekilde kullanabilirler. Özetle, şifalı taşlar uygulayıcılığı eğitimi, enerji çalışmalarına, sağlık ve iyi yaşam pratiğine ilgi duyan birçok farklı gruptan insan için faydalıdır. Eğitim almadan önce güvenilir eğitim sağlayıcılarını araştırmak ve ihtiyaca uygun bir program seçmek önemlidir. Şifalı taşlar uygulayıcılığı eğitimi, kristal ve taşların enerjilerini anlama ve kullanma yeteneklerini geliştirmek isteyen bireyler için faydalıdır. Bu eğitimi alanlar, profesyonel şifacılar, masaj terapistleri, enerji çalışmalarıyla ilgilenenler, yoga eğitmenleri, kişisel gelişim danışmanları ve doğal sağlık alanında çalışanlar olabilir. Eğitim almadan önce güvenilir eğitim sağlayıcılarını araştırmak ve ihtiyaca uygun bir program seçmek önemlidir. Şifalı taşlar uygulayıcılığı eğitimi, kristal ve taşların enerjilerini anlama ve kullanma yeteneklerini geliştirmek isteyen bireyler için faydalıdır. Bu eğitimi alanlar, profesyonel şifacılar, masaj terapistleri, enerji çalışmalarıyla ilgilenenler, yoga eğitmenleri, kişisel gelişim danışmanları ve doğal sağlık alanında çalışanlar olabilir. Eğitim almadan önce güvenilir eğitim sağlayıcılarını araştırmak ve ihtiyaca uygun bir program seçmek önemlidir. ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI Hemen Bilgi Al Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz Formu Doldur < < AİLE DİZİMİ NEURO REBIRTH NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR KUNDALİNİ REİKİ YAŞAM KOÇLUĞU AİLE KOÇLUĞU SARKAÇ EĞİTİMİ SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK OYUN TERAPİSİ AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ BİOENERJİ EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NLP MASTER EĞİTİMİ KUANTUM EĞİTİMİ OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ EFT TEKNİKLERİ SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SPİRİTÜEL KOÇLUK TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ MASAL TERAPİSİ BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ REİKİ EĞİTİMİ AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ MEDİTASYON KOÇLUĞU OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ TEMEL PEDAGOJİ OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ FARKINDALIK MINDFULNESS HOLİSTİK ŞİFA BESLENME KOÇLUĞU ENNEAGRAM SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ İLİŞKİ KOÇLUĞU ASTROLOJİ EĞİTİMİ HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU BİOREZONANS EĞİTİMİ AROMATERAPİ EĞİTİMİ ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ TAROT OKUYUCULUĞU YARATICI DRAMA © 2023 ilseven Akademi ABONE OL E-posta Adresi Katıl Abone olduğunuz için teşekkürler.

 • BESLENME KOCLUGU

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU Beslenme koçluğu, bireylerin sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla profesyonel bir koçun rehberliğinde gerçekleşen bir hizmettir. Beslenme koçları, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirir, kişisel hedeflerini belirler ve onları bu hedeflere ulaşmaları konusunda destekler. 384 384 BESLENME KOÇLUĞU Beslenme Koçluğu eğitimi, bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, beslenme uzmanlığı ve koçluk becerilerini bir araya getirerek, bireylerin daha bilinçli ve dengeli beslenme tercihleri yapmalarını teşvik eder. Beslenme koçları, danışanların kişisel hedeflerine ve beslenme ihtiyaçlarına uygun olarak rehberlik eder. Beslenme Koçluğu eğitimi genellikle şu konuları içerebilir: Beslenme Temelleri: Temel besin grupları, vitaminler, mineraller ve makrobesin öğeleri hakkında temel bilgi. Sağlıklı Beslenme Prensipleri: Denge, çeşitlilik, ılımlılık ve ölçüyü sağlayarak sağlıklı bir beslenme yaklaşımı. Bireysel Beslenme İhtiyaçları: Danışanların yaş, cinsiyet, aktivite seviyesi ve özel sağlık durumlarına göre kişiselleştirilmiş beslenme önerileri. Beslenme Planlama: Sağlıklı ve dengeli beslenme planlarının nasıl oluşturulacağı. Duygusal Yeme ve Davranış Değişikliği: Duygusal yeme alışkanlıklarıyla başa çıkma ve beslenme davranışlarını sürdürülebilir şekilde değiştirme stratejileri. Etik ve Sürdürülebilir Beslenme: Beslenme seçimlerinin etik ve sürdürülebilirliği hakkında farkındalık oluşturma. Beslenme Takviyeleri ve Trendler: Beslenme takviyeleri, trend diyetler ve beslenmeyle ilgili yaygın yanılgılar hakkında bilgi. Koçluk Becerileri: İyi bir beslenme koçu olabilmek için gerekli koçluk yetenekleri, iletişim, dinleme ve rehberlik becerileri. Beslenme Koçluğu eğitimi, kişisel sağlık ve iyi yaşam tarzı hedeflerine ulaşmak isteyen bireyler için faydalı olabilir. Ayrıca, beslenme uzmanları, sağlık koçları, spor eğitmenleri ve fitness uzmanları gibi profesyoneller de bu eğitimi alarak danışanlarını daha etkili bir şekilde beslenme konusunda rehberleyebilirler. Eğitim almadan önce güvenilir eğitim sağlayıcılarını araştırmak ve ihtiyaca uygun bir program seçmek önemlidir. Beslenme koçluğu eğitimi, beslenme konusunda uzmanlaşmak, sağlıklı yaşam tarzını benimsemek veya başkalarına beslenme konusunda rehberlik etmek isteyen birçok farklı grup için faydalı olabilir. Bu eğitimi alan bazı gruplar şunlar olabilir: Beslenme Uzmanları ve Diyetisyenler: Beslenme uzmanları ve diyetisyenler, daha iyi koçluk becerileri kazanarak bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmelerine yardımcı olmak isteyebilirler. Sağlık ve Fitness Profesyonelleri: Kişisel antrenörler, spor koçları ve sağlık danışmanları, beslenme koçluğu eğitimi alarak müşterilerinin hem fiziksel hem de beslenme açısından sağlıklı hedeflere ulaşmalarına yardımcı olabilirler. Kendine İlgisi Olan Bireyler: Sağlıklı beslenme konusunda bilgi edinmek, kişisel beslenme alışkanlıklarını geliştirmek veya aile üyelerine daha iyi beslenme rehberliği sağlamak isteyen bireyler, bu eğitimi alarak daha donanımlı olabilirler. Sosyal Hizmet Uzmanları: Sosyal hizmet uzmanları, risk altındaki gruplara veya toplum üyelerine sağlıklı beslenme ve besin değerleri konusunda rehberlik etmek amacıyla beslenme koçluğu eğitimi alabilirler. İş Sağlığı ve Performans Uzmanları: İş yerlerinde sağlıklı yaşam programları oluşturan profesyoneller, çalışanların beslenme alışkanlıklarını iyileştirmek ve iş performansını artırmak için beslenme koçluğu eğitimi alabilirler. Anne-Baba ve Eğitmenler: Anne-babalar, okullarda veya topluluk merkezlerinde beslenme konusunda farkındalığı artırmak ve çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak amacıyla bu eğitimi alabilirler. Beslenme koçluğu eğitimi, beslenme eğitimi sağlayan üniversiteler, beslenme koçluğu sertifikasyon programları, online kurslar ve uzman beslenme koçları tarafından sunulabilir. Eğitim içeriği, beslenme temelleri, iletişim becerileri, koçluk stratejileri ve bireyleri sağlıklı beslenme konusunda destekleme yöntemleri içerebilir. Bu eğitimi alan kişiler, beslenme danışmanı veya beslenme koçu olarak bireylerin sağlıklı beslenme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilirler. Kişisel gelişim Online + Uzaktan BESLENME KOÇLUĞU 360 BESLENME KOÇLUĞU Beslenme Koçluğu eğitimi, bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, beslenme uzmanlığı ve koçluk becerilerini bir araya getirerek, bireylerin daha bilinçli ve dengeli beslenme tercihleri yapmalarını teşvik eder. Beslenme koçları, danışanların kişisel hedeflerine ve beslenme ihtiyaçlarına uygun olarak rehberlik eder. Beslenme Koçluğu eğitimi genellikle şu konuları içerebilir: Beslenme Temelleri: Temel besin grupları, vitaminler, mineraller ve makrobesin öğeleri hakkında temel bilgi. Sağlıklı Beslenme Prensipleri: Denge, çeşitlilik, ılımlılık ve ölçüyü sağlayarak sağlıklı bir beslenme yaklaşımı. Bireysel Beslenme İhtiyaçları: Danışanların yaş, cinsiyet, aktivite seviyesi ve özel sağlık durumlarına göre kişiselleştirilmiş beslenme önerileri. Beslenme Planlama: Sağlıklı ve dengeli beslenme planlarının nasıl oluşturulacağı. Duygusal Yeme ve Davranış Değişikliği: Duygusal yeme alışkanlıklarıyla başa çıkma ve beslenme davranışlarını sürdürülebilir şekilde değiştirme stratejileri. Etik ve Sürdürülebilir Beslenme: Beslenme seçimlerinin etik ve sürdürülebilirliği hakkında farkındalık oluşturma. Beslenme Takviyeleri ve Trendler: Beslenme takviyeleri, trend diyetler ve beslenmeyle ilgili yaygın yanılgılar hakkında bilgi. Koçluk Becerileri: İyi bir beslenme koçu olabilmek için gerekli koçluk yetenekleri, iletişim, dinleme ve rehberlik becerileri. Beslenme Koçluğu eğitimi, kişisel sağlık ve iyi yaşam tarzı hedeflerine ulaşmak isteyen bireyler için faydalı olabilir. Ayrıca, beslenme uzmanları, sağlık koçları, spor eğitmenleri ve fitness uzmanları gibi profesyoneller de bu eğitimi alarak danışanlarını daha etkili bir şekilde beslenme konusunda rehberleyebilirler. Eğitim almadan önce güvenilir eğitim sağlayıcılarını araştırmak ve ihtiyaca uygun bir program seçmek önemlidir. Beslenme koçluğu eğitimi, beslenme konusunda uzmanlaşmak, sağlıklı yaşam tarzını benimsemek veya başkalarına beslenme konusunda rehberlik etmek isteyen birçok farklı grup için faydalı olabilir. Bu eğitimi alan bazı gruplar şunlar olabilir: Beslenme Uzmanları ve Diyetisyenler: Beslenme uzmanları ve diyetisyenler, daha iyi koçluk becerileri kazanarak bireylerin sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmelerine yardımcı olmak isteyebilirler. Sağlık ve Fitness Profesyonelleri: Kişisel antrenörler, spor koçları ve sağlık danışmanları, beslenme koçluğu eğitimi alarak müşterilerinin hem fiziksel hem de beslenme açısından sağlıklı hedeflere ulaşmalarına yardımcı olabilirler. Kendine İlgisi Olan Bireyler: Sağlıklı beslenme konusunda bilgi edinmek, kişisel beslenme alışkanlıklarını geliştirmek veya aile üyelerine daha iyi beslenme rehberliği sağlamak isteyen bireyler, bu eğitimi alarak daha donanımlı olabilirler. Sosyal Hizmet Uzmanları: Sosyal hizmet uzmanları, risk altındaki gruplara veya toplum üyelerine sağlıklı beslenme ve besin değerleri konusunda rehberlik etmek amacıyla beslenme koçluğu eğitimi alabilirler. İş Sağlığı ve Performans Uzmanları: İş yerlerinde sağlıklı yaşam programları oluşturan profesyoneller, çalışanların beslenme alışkanlıklarını iyileştirmek ve iş performansını artırmak için beslenme koçluğu eğitimi alabilirler. Anne-Baba ve Eğitmenler: Anne-babalar, okullarda veya topluluk merkezlerinde beslenme konusunda farkındalığı artırmak ve çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak amacıyla bu eğitimi alabilirler. Beslenme koçluğu eğitimi, beslenme eğitimi sağlayan üniversiteler, beslenme koçluğu sertifikasyon programları, online kurslar ve uzman beslenme koçları tarafından sunulabilir. Eğitim içeriği, beslenme temelleri, iletişim becerileri, koçluk stratejileri ve bireyleri sağlıklı beslenme konusunda destekleme yöntemleri içerebilir. Bu eğitimi alan kişiler, beslenme danışmanı veya beslenme koçu olarak bireylerin sağlıklı beslenme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilirler. Beslenme koçluğu, bireylerin sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla profesyonel bir koçun rehberliğinde gerçekleşen bir hizmettir. Beslenme koçları, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirir, kişisel hedeflerini belirler ve onları bu hedeflere ulaşmaları konusunda destekler. Beslenme koçluğu, bireylerin sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla profesyonel bir koçun rehberliğinde gerçekleşen bir hizmettir. Beslenme koçları, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirir, kişisel hedeflerini belirler ve onları bu hedeflere ulaşmaları konusunda destekler. BESLENME KOÇLUĞU Hemen Bilgi Al Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz Formu Doldur < < AİLE DİZİMİ NEURO REBIRTH NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR KUNDALİNİ REİKİ YAŞAM KOÇLUĞU AİLE KOÇLUĞU SARKAÇ EĞİTİMİ SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK OYUN TERAPİSİ AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ BİOENERJİ EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NLP MASTER EĞİTİMİ KUANTUM EĞİTİMİ OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ EFT TEKNİKLERİ SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SPİRİTÜEL KOÇLUK TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ MASAL TERAPİSİ BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ REİKİ EĞİTİMİ AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ MEDİTASYON KOÇLUĞU OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ TEMEL PEDAGOJİ OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ FARKINDALIK MINDFULNESS HOLİSTİK ŞİFA BESLENME KOÇLUĞU ENNEAGRAM SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ İLİŞKİ KOÇLUĞU ASTROLOJİ EĞİTİMİ HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU BİOREZONANS EĞİTİMİ AROMATERAPİ EĞİTİMİ ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ TAROT OKUYUCULUĞU YARATICI DRAMA © 2023 ilseven Akademi ABONE OL E-posta Adresi Katıl Abone olduğunuz için teşekkürler.

 • Kurumsal Eğitim Formu | İlseven Akademi

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU İsim Soyisim* Kurum Adı* İş E-Posta Adresiniz* Hangi program için eğitim talep ediyorsunuz?* Eğitime Katılacak Kişi Sayısı** Telefon Numarası* Ne Tür Eğitim Talep Ediyorsunuz?* Yüz Yüze Online Şirket İçi Eğitim Platformu (LMS) Eklemek İstediğiniz Diğer Bilgiler* Kişisel verilerin işlenmesi hususunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilerimin işlenmesini onaylıyorum. Sözleşmeyi görüntüle Gönder

 • Belge sorgulama | İlseven Akademi

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU

 • CINSEL TERAPI

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU Cinsel Terapi Eğitimi, cinsel sağlık ve cinsel sorunların tedavisi konusunda uzmanlaşmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, cinsel sorunların nedenleri, teşhisi ve tedavisi hakkında bilgi sağlamayı amaçlar. Cinsel terapi, bireylerin ve çiftlerin cinsel sağlığını geliştirmeye, cinsel sorunları çözmeye ve daha tatmin edici bir cinsel yaşam elde etmeye yönelik psikoterapi yaklaşımlarını içerir 342 342 CİNSEL TERAPİ Cinsel Terapi Eğitimi, cinsel sağlık ve cinsel sorunların tedavisi konusunda uzmanlaşmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, cinsel sorunların nedenleri, teşhisi ve tedavisi hakkında bilgi sağlamayı amaçlar. Cinsel terapi, bireylerin ve çiftlerin cinsel sağlığını geliştirmeye, cinsel sorunları çözmeye ve daha tatmin edici bir cinsel yaşam elde etmeye yönelik psikoterapi yaklaşımlarını içerir Cinsel Terapi Eğitimi aşağıdaki konularda içerik sunabilir: Cinsel Anatomisi ve Fizyolojisi: Temel cinsel anatomik ve fizyolojik bilgilerin verildiği bir bölümdür. Cinsel Sorunların Sınıflandırılması: Cinsel sorunların türleri ve sınıflandırmaları hakkında bilgi sağlanır. Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim: Cinsel kimlik, cinsel yönelim ve cinsel kimlik sorunları hakkında anlayış kazandırılır. Cinsel İşlev Bozuklukları: Cinsel isteksizlik, erektil disfonksiyon, vajinismus gibi cinsel işlev bozukluklarının teşhis ve tedavisi öğretilir. Cinsel Travma ve Taciz: Cinsel travma ve taciz sonrası tedavi ve destek yaklaşımları anlatılır. Cinsel Terapi Teknikleri: Cinsel terapide kullanılan yöntemler, egzersizler ve teknikler hakkında bilgi sağlanır. Çift Terapisi ve Cinsel Terapi: Çiftlerin cinsel sorunlarını ele almak için kullanılan terapi yöntemleri ve stratejileri öğretilir. Cinsel Eğitim ve Bilgilendirme: Bireyler ve çiftler için cinsel sağlık eğitimi ve bilgilendirme yapma becerileri kazandırılır. Etik ve Mahremiyet: Cinsel terapi sürecinde etik standartlar ve mahremiyet konusundaki önemli bilgiler sunulur. Cinsel Terapi Eğitimi aşağıdaki gruplar için uygun olabilir: Psikologlar ve Psikoterapistler: Cinsel sorunların tedavisi konusunda uzmanlaşmak isteyen psikologlar ve psikoterapistler için bu eğitim faydalıdır. Psikiyatrlar: Cinsel sorunlar konusunda psikiyatri alanında çalışan uzmanlar için bu eğitim önemlidir. Cinsel Danışmanlar: Cinsel sağlık konularında danışmanlık yapmak isteyen profesyoneller için bu eğitim uygun olabilir. Çift Terapistleri: Çift terapistleri, çiftlerin cinsel sorunlarını ele almak istediklerinde bu eğitimi alabilirler. Cinsel Sağlık Eğitmenleri: Cinsel sağlık eğitimleri vermek isteyen uzmanlar için bu eğitim faydalıdır. Cinsel Terapi Eğitimi, bireylerin ve çiftlerin cinsel sorunlarını daha iyi anlamalarını ve çözmelerini sağlamayı amaçlar. Bu eğitimi alan profesyoneller, cinsel sağlık alanında daha etkili bir şekilde hizmet verebilirler. Kişisel gelişim Online + Uzaktan CİNSEL TERAPİ 360 CİNSEL TERAPİ Cinsel Terapi Eğitimi, cinsel sağlık ve cinsel sorunların tedavisi konusunda uzmanlaşmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, cinsel sorunların nedenleri, teşhisi ve tedavisi hakkında bilgi sağlamayı amaçlar. Cinsel terapi, bireylerin ve çiftlerin cinsel sağlığını geliştirmeye, cinsel sorunları çözmeye ve daha tatmin edici bir cinsel yaşam elde etmeye yönelik psikoterapi yaklaşımlarını içerir Cinsel Terapi Eğitimi aşağıdaki konularda içerik sunabilir: Cinsel Anatomisi ve Fizyolojisi: Temel cinsel anatomik ve fizyolojik bilgilerin verildiği bir bölümdür. Cinsel Sorunların Sınıflandırılması: Cinsel sorunların türleri ve sınıflandırmaları hakkında bilgi sağlanır. Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim: Cinsel kimlik, cinsel yönelim ve cinsel kimlik sorunları hakkında anlayış kazandırılır. Cinsel İşlev Bozuklukları: Cinsel isteksizlik, erektil disfonksiyon, vajinismus gibi cinsel işlev bozukluklarının teşhis ve tedavisi öğretilir. Cinsel Travma ve Taciz: Cinsel travma ve taciz sonrası tedavi ve destek yaklaşımları anlatılır. Cinsel Terapi Teknikleri: Cinsel terapide kullanılan yöntemler, egzersizler ve teknikler hakkında bilgi sağlanır. Çift Terapisi ve Cinsel Terapi: Çiftlerin cinsel sorunlarını ele almak için kullanılan terapi yöntemleri ve stratejileri öğretilir. Cinsel Eğitim ve Bilgilendirme: Bireyler ve çiftler için cinsel sağlık eğitimi ve bilgilendirme yapma becerileri kazandırılır. Etik ve Mahremiyet: Cinsel terapi sürecinde etik standartlar ve mahremiyet konusundaki önemli bilgiler sunulur. Cinsel Terapi Eğitimi aşağıdaki gruplar için uygun olabilir: Psikologlar ve Psikoterapistler: Cinsel sorunların tedavisi konusunda uzmanlaşmak isteyen psikologlar ve psikoterapistler için bu eğitim faydalıdır. Psikiyatrlar: Cinsel sorunlar konusunda psikiyatri alanında çalışan uzmanlar için bu eğitim önemlidir. Cinsel Danışmanlar: Cinsel sağlık konularında danışmanlık yapmak isteyen profesyoneller için bu eğitim uygun olabilir. Çift Terapistleri: Çift terapistleri, çiftlerin cinsel sorunlarını ele almak istediklerinde bu eğitimi alabilirler. Cinsel Sağlık Eğitmenleri: Cinsel sağlık eğitimleri vermek isteyen uzmanlar için bu eğitim faydalıdır. Cinsel Terapi Eğitimi, bireylerin ve çiftlerin cinsel sorunlarını daha iyi anlamalarını ve çözmelerini sağlamayı amaçlar. Bu eğitimi alan profesyoneller, cinsel sağlık alanında daha etkili bir şekilde hizmet verebilirler. Cinsel Terapi Eğitimi, cinsel sağlık ve cinsel sorunların tedavisi konusunda uzmanlaşmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, cinsel sorunların nedenleri, teşhisi ve tedavisi hakkında bilgi sağlamayı amaçlar. Cinsel terapi, bireylerin ve çiftlerin cinsel sağlığını geliştirmeye, cinsel sorunları çözmeye ve daha tatmin edici bir cinsel yaşam elde etmeye yönelik psikoterapi yaklaşımlarını içerir Cinsel Terapi Eğitimi, cinsel sağlık ve cinsel sorunların tedavisi konusunda uzmanlaşmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, cinsel sorunların nedenleri, teşhisi ve tedavisi hakkında bilgi sağlamayı amaçlar. Cinsel terapi, bireylerin ve çiftlerin cinsel sağlığını geliştirmeye, cinsel sorunları çözmeye ve daha tatmin edici bir cinsel yaşam elde etmeye yönelik psikoterapi yaklaşımlarını içerir CİNSEL TERAPİ Hemen Bilgi Al Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz Formu Doldur < < AİLE DİZİMİ NEURO REBIRTH NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR KUNDALİNİ REİKİ YAŞAM KOÇLUĞU AİLE KOÇLUĞU SARKAÇ EĞİTİMİ SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK OYUN TERAPİSİ AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ BİOENERJİ EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NLP MASTER EĞİTİMİ KUANTUM EĞİTİMİ OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ EFT TEKNİKLERİ SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SPİRİTÜEL KOÇLUK TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ MASAL TERAPİSİ BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ REİKİ EĞİTİMİ AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ MEDİTASYON KOÇLUĞU OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ TEMEL PEDAGOJİ OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ FARKINDALIK MINDFULNESS HOLİSTİK ŞİFA BESLENME KOÇLUĞU ENNEAGRAM SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ İLİŞKİ KOÇLUĞU ASTROLOJİ EĞİTİMİ HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU BİOREZONANS EĞİTİMİ AROMATERAPİ EĞİTİMİ ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ TAROT OKUYUCULUĞU YARATICI DRAMA © 2023 ilseven Akademi ABONE OL E-posta Adresi Katıl Abone olduğunuz için teşekkürler.

 • BILINCALTI MEDITASYON

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU Bilinçaltı meditasyonu, meditasyonun bir türüdür ve bireylerin zihinlerindeki bilinçaltı düşünceleri ve inançları keşfetmeyi, anlamayı ve olumlu yönde değiştirmeyi hedefler. Bu meditasyon türü, kişisel gelişim, içsel dönüşüm ve zihinsel sağlık amaçlarıyla kullanılır. Bilinçaltı meditasyonu, zihni rahatlatma, derin gevşeme ve içsel farkındalık geliştirme gibi meditasyonun genel faydalarını içerirken, daha spesifik olarak bilinçaltındaki düşünceleri keşfetmeye odaklanır. 164 164 BİLİNÇALTI MEDİTASYON Bilinçaltı Meditasyon eğitimi, bireylerin daha derin bir rahatlama ve içsel huzur sağlamak amacıyla bilinçaltını hedef alan meditasyon tekniklerini öğrenmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır. Meditasyon, zihni sakinleştirme, farkındalığı artırma ve zihinsel dengeyi sağlama amacıyla yapılan bir uygulamadır. Bilinçaltı meditasyonu ise bu meditasyonun bir türüdür ve meditatif deneyimi bilinçaltı düzeyine taşımayı hedefler. Bilinçaltı Meditasyon eğitimi genellikle şu konuları içerebilir: Bilinçaltı Anlayışı: Bilinçaltının rolü, işleyişi ve etkileri hakkında temel bilgi edinme. Meditasyonun Temelleri: Meditasyonun ne olduğu, nasıl uygulandığı ve farklı meditasyon tekniklerine giriş. Bilinçaltı Meditasyonunun Amacı: Bilinçaltı düzeyindeki olumsuz inançları ve blokajları çözmek, daha olumlu düşünceleri benimsemek ve içsel dengenin sağlanmasını amaçlama. Görselleştirme ve İmgeleme: Göz kapanarak veya zihinde canlandırılarak yapılan görselleştirme ve imgeleme tekniklerinin kullanımı. Ses ve İşitsel Meditasyonlar: Bilinçaltı düzeyine etki etmek için tasarlanmış ses kayıtları ve işitsel meditasyonların nasıl kullanılabileceği. Afirmasyonlar ve Olumlamalar: Olumlu ifadeleri tekrarlayarak bilinçaltını yeniden programlama yöntemleri. Duygusal Blokajları Açma: Duygusal yaraları iyileştirmek ve blokajları çözmek amacıyla meditasyon teknikleri. Günlük Uygulama: Bilinçaltı meditasyonunu günlük rutine entegre etme ve sürdürülebilirlik. Bilinçaltı Meditasyon eğitimi, stresi azaltma, olumsuz düşünceleri dönüştürme, içsel dengeyi sağlama ve daha pozitif bir yaşam tarzı benimsemek isteyen bireyler için faydalı olabilir. Aynı zamanda, ruhsal danışmanlar, terapistler, yoga eğitmenleri ve koçlar da bu eğitimi alarak danışanlarının zihinsel, duygusal ve ruhsal iyiliklerini destekleyebilirler. Eğitim almadan önce güvenilir eğitim sağlayıcılarını araştırmak ve ihtiyaca uygun bir program seçmek önemlidir. Bilinçaltı meditasyon eğitimi, içsel farkındalığı artırmak, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmek, duygusal dengeyi sağlamak ve daha olumlu bir yaşam tarzı benimsemek isteyen birçok farklı grup için faydalı olabilir. Bu eğitimi alan bazı gruplar şunlar olabilir: Kişisel Gelişim Meraklıları: Kendini daha iyi anlamak, olumsuz inançları ve düşünce kalıplarını değiştirmek ve içsel dönüşüm sağlamak isteyen bireyler, bilinçaltı meditasyonu eğitimi alarak bu amaçlarına ulaşabilirler. Stres ve Anksiyete Yaşayanlar: Stres, kaygı ve anksiyeteyi azaltmak isteyen bireyler, içsel huzur ve rahatlamaya yardımcı olması amacıyla bilinçaltı meditasyonu eğitimi alabilirler. Özsaygı ve Özgüveni Artırmak İsteyenler: Kendine güveni artırmak, olumlu bir kendilik imajı oluşturmak ve daha iyi bir özsaygı geliştirmek isteyen bireyler, bilinçaltı meditasyonu eğitiminden fayda sağlayabilirler. Korku ve Fobi ile Mücadele Edenler: Fobiler, korkular ve endişelerle başa çıkmak isteyen bireyler, bilinçaltı meditasyonuyla bu olumsuz etkileri azaltmayı veya dönüştürmeyi hedefleyebilirler. Performans Artırmak İsteyenler: Sporcular, sanatçılar, iş profesyonelleri ve öğrenciler, performanslarını artırmak, daha iyi odaklanmak ve zihinsel durumu optimize etmek için bilinçaltı meditasyonu eğitimi alabilirler. Kişisel Gelişim Uzmanları ve Danışmanlar: Koçlar, terapistler, psikologlar ve diğer kişisel gelişim profesyonelleri, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek ve içsel dönüşüm sağlamak amacıyla bu eğitimi alabilirler. Bilinçaltı meditasyon eğitimi genellikle meditasyon merkezleri, kişisel gelişim atölyeleri, çevrimiçi platformlar ve uzman meditasyon eğitmenleri tarafından sunulabilir. Eğitim içeriği, meditasyon teknikleri, içsel farkındalık geliştirme, olumlu düşünce kalıpları oluşturma ve zihinsel huzuru artırma gibi konuları içerebilir. Bu eğitimi alan kişiler, içsel dengeyi geliştirmek, olumsuz düşüncelerle başa çıkmak ve daha sağlıklı bir zihinsel durum elde etmek konusunda yeteneklerini artırabilirler. Kişisel gelişim Online + Uzaktan BİLİNÇALTI MEDİTASYON 360 BİLİNÇALTI MEDİTASYON Bilinçaltı Meditasyon eğitimi, bireylerin daha derin bir rahatlama ve içsel huzur sağlamak amacıyla bilinçaltını hedef alan meditasyon tekniklerini öğrenmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır. Meditasyon, zihni sakinleştirme, farkındalığı artırma ve zihinsel dengeyi sağlama amacıyla yapılan bir uygulamadır. Bilinçaltı meditasyonu ise bu meditasyonun bir türüdür ve meditatif deneyimi bilinçaltı düzeyine taşımayı hedefler. Bilinçaltı Meditasyon eğitimi genellikle şu konuları içerebilir: Bilinçaltı Anlayışı: Bilinçaltının rolü, işleyişi ve etkileri hakkında temel bilgi edinme. Meditasyonun Temelleri: Meditasyonun ne olduğu, nasıl uygulandığı ve farklı meditasyon tekniklerine giriş. Bilinçaltı Meditasyonunun Amacı: Bilinçaltı düzeyindeki olumsuz inançları ve blokajları çözmek, daha olumlu düşünceleri benimsemek ve içsel dengenin sağlanmasını amaçlama. Görselleştirme ve İmgeleme: Göz kapanarak veya zihinde canlandırılarak yapılan görselleştirme ve imgeleme tekniklerinin kullanımı. Ses ve İşitsel Meditasyonlar: Bilinçaltı düzeyine etki etmek için tasarlanmış ses kayıtları ve işitsel meditasyonların nasıl kullanılabileceği. Afirmasyonlar ve Olumlamalar: Olumlu ifadeleri tekrarlayarak bilinçaltını yeniden programlama yöntemleri. Duygusal Blokajları Açma: Duygusal yaraları iyileştirmek ve blokajları çözmek amacıyla meditasyon teknikleri. Günlük Uygulama: Bilinçaltı meditasyonunu günlük rutine entegre etme ve sürdürülebilirlik. Bilinçaltı Meditasyon eğitimi, stresi azaltma, olumsuz düşünceleri dönüştürme, içsel dengeyi sağlama ve daha pozitif bir yaşam tarzı benimsemek isteyen bireyler için faydalı olabilir. Aynı zamanda, ruhsal danışmanlar, terapistler, yoga eğitmenleri ve koçlar da bu eğitimi alarak danışanlarının zihinsel, duygusal ve ruhsal iyiliklerini destekleyebilirler. Eğitim almadan önce güvenilir eğitim sağlayıcılarını araştırmak ve ihtiyaca uygun bir program seçmek önemlidir. Bilinçaltı meditasyon eğitimi, içsel farkındalığı artırmak, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmek, duygusal dengeyi sağlamak ve daha olumlu bir yaşam tarzı benimsemek isteyen birçok farklı grup için faydalı olabilir. Bu eğitimi alan bazı gruplar şunlar olabilir: Kişisel Gelişim Meraklıları: Kendini daha iyi anlamak, olumsuz inançları ve düşünce kalıplarını değiştirmek ve içsel dönüşüm sağlamak isteyen bireyler, bilinçaltı meditasyonu eğitimi alarak bu amaçlarına ulaşabilirler. Stres ve Anksiyete Yaşayanlar: Stres, kaygı ve anksiyeteyi azaltmak isteyen bireyler, içsel huzur ve rahatlamaya yardımcı olması amacıyla bilinçaltı meditasyonu eğitimi alabilirler. Özsaygı ve Özgüveni Artırmak İsteyenler: Kendine güveni artırmak, olumlu bir kendilik imajı oluşturmak ve daha iyi bir özsaygı geliştirmek isteyen bireyler, bilinçaltı meditasyonu eğitiminden fayda sağlayabilirler. Korku ve Fobi ile Mücadele Edenler: Fobiler, korkular ve endişelerle başa çıkmak isteyen bireyler, bilinçaltı meditasyonuyla bu olumsuz etkileri azaltmayı veya dönüştürmeyi hedefleyebilirler. Performans Artırmak İsteyenler: Sporcular, sanatçılar, iş profesyonelleri ve öğrenciler, performanslarını artırmak, daha iyi odaklanmak ve zihinsel durumu optimize etmek için bilinçaltı meditasyonu eğitimi alabilirler. Kişisel Gelişim Uzmanları ve Danışmanlar: Koçlar, terapistler, psikologlar ve diğer kişisel gelişim profesyonelleri, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek ve içsel dönüşüm sağlamak amacıyla bu eğitimi alabilirler. Bilinçaltı meditasyon eğitimi genellikle meditasyon merkezleri, kişisel gelişim atölyeleri, çevrimiçi platformlar ve uzman meditasyon eğitmenleri tarafından sunulabilir. Eğitim içeriği, meditasyon teknikleri, içsel farkındalık geliştirme, olumlu düşünce kalıpları oluşturma ve zihinsel huzuru artırma gibi konuları içerebilir. Bu eğitimi alan kişiler, içsel dengeyi geliştirmek, olumsuz düşüncelerle başa çıkmak ve daha sağlıklı bir zihinsel durum elde etmek konusunda yeteneklerini artırabilirler. Bilinçaltı meditasyonu, meditasyonun bir türüdür ve bireylerin zihinlerindeki bilinçaltı düşünceleri ve inançları keşfetmeyi, anlamayı ve olumlu yönde değiştirmeyi hedefler. Bu meditasyon türü, kişisel gelişim, içsel dönüşüm ve zihinsel sağlık amaçlarıyla kullanılır. Bilinçaltı meditasyonu, zihni rahatlatma, derin gevşeme ve içsel farkındalık geliştirme gibi meditasyonun genel faydalarını içerirken, daha spesifik olarak bilinçaltındaki düşünceleri keşfetmeye odaklanır. Bilinçaltı meditasyonu, meditasyonun bir türüdür ve bireylerin zihinlerindeki bilinçaltı düşünceleri ve inançları keşfetmeyi, anlamayı ve olumlu yönde değiştirmeyi hedefler. Bu meditasyon türü, kişisel gelişim, içsel dönüşüm ve zihinsel sağlık amaçlarıyla kullanılır. Bilinçaltı meditasyonu, zihni rahatlatma, derin gevşeme ve içsel farkındalık geliştirme gibi meditasyonun genel faydalarını içerirken, daha spesifik olarak bilinçaltındaki düşünceleri keşfetmeye odaklanır. BİLİNÇALTI MEDİTASYON Hemen Bilgi Al Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz Formu Doldur < < AİLE DİZİMİ NEURO REBIRTH NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR KUNDALİNİ REİKİ YAŞAM KOÇLUĞU AİLE KOÇLUĞU SARKAÇ EĞİTİMİ SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK OYUN TERAPİSİ AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ BİOENERJİ EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NLP MASTER EĞİTİMİ KUANTUM EĞİTİMİ OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ EFT TEKNİKLERİ SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SPİRİTÜEL KOÇLUK TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ MASAL TERAPİSİ BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ REİKİ EĞİTİMİ AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ MEDİTASYON KOÇLUĞU OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ TEMEL PEDAGOJİ OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ FARKINDALIK MINDFULNESS HOLİSTİK ŞİFA BESLENME KOÇLUĞU ENNEAGRAM SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ İLİŞKİ KOÇLUĞU ASTROLOJİ EĞİTİMİ HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU BİOREZONANS EĞİTİMİ AROMATERAPİ EĞİTİMİ ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ TAROT OKUYUCULUĞU YARATICI DRAMA © 2023 ilseven Akademi ABONE OL E-posta Adresi Katıl Abone olduğunuz için teşekkürler.

 • İlseven akademi |İletişim | İlseven Akademi

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU Adres: Serbest Liman ve Bölgesi SL. 1222 PK 1210 GAZİMAĞUSA / K.K.T.C. info@ilsevenakademi.com Tel: +38348166227 Tel: 00355684589833 ÜCRETSİZ BİLGİ AL Ad ve Soyad* Telefon* E-posta* Mesajınız* Şartlar ve koşulları kabul ediyorum. Gizlilik politikasını görüntüler Gönder SLBT 885, Serbest Liman ve Bölge / Gazimağusa/K.K.T.C. info@ilsevenakademi.com Tel: +38348166227 Tel: 00355684589833 Çalışma Saatleri Pazartesi 09:30-18:30 Salı 09:30-18:30 Çarşamba 09:30-18:30 Perşembe 09:30-18:30 Cuma 09:30-18:30 Cumartesi 10:00-15:00 ABONE OL E-posta Adresi Katıl Abone olduğunuz için teşekkürler. +38348166227 00355684589833

 • COCUK VE ERGENLERDE RUHSAL GELISIM

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU Çocuk ve ergenlerde ruhsal gelişim eğitimi, okullarda, gençlik merkezlerinde, aile danışmanlık merkezlerinde, psikolojik danışmanlık merkezlerinde veya özel eğitim programlarında sunulabilir. Eğitimciler, psikologlar, rehberlik uzmanları, çocuk gelişimi uzmanları, pedagoglar ve benzeri alanlarda çalışan profesyoneller bu eğitimi alarak çocuk ve ergenlerin ruhsal sağlığını destekleyebilirler. Bu eğitim, genç yaşlarda temel duygusal ve sosyal becerilerin kazanılmasını sağlamak ve bireylerin yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olmak amacıyla önemlidir. 316 316 ÇOCUK VE ERGENLERDE RUHSAL GELİŞİM Çocuk ve ergenlerde ruhsal gelişim eğitimi, genç yaşlardan itibaren bireylerin duygusal, zihinsel, sosyal ve psikolojik olarak sağlıklı bir şekilde gelişmelerini desteklemeyi amaçlayan bir eğitim türüdür. Bu eğitim, çocukların ve ergenlerin duygusal farkındalık, özsaygı, duygusal düzenleme, ilişki becerileri ve stres yönetimi gibi alanlarda sağlıklı gelişimlerini teşvik eder. Aynı zamanda yaşamın farklı aşamalarında karşılaşılan zorluklarla başa çıkma stratejilerini öğretir. Çocuk ve ergenlerde ruhsal gelişim eğitimi aşağıdaki konuları içerebilir: Duygusal Farkındalık: Çocukların ve ergenlerin duygularını tanıma, ifade etme ve yönetme becerilerini geliştirmelerini sağlayan teknikler. Özsaygı ve Özdeğer: Kendine güven ve özsaygıyı artırmak için yapılan çalışmalar. İlişki Becerileri: Empati, iletişim, arkadaşlık ilişkileri, çatışma çözme ve işbirliği gibi sosyal becerilerin geliştirilmesi. Stres ve Kaygı Yönetimi: Stresle başa çıkma stratejileri, gevşeme teknikleri ve kaygıyı azaltma yöntemleri. Olumlu Düşünme: Olumsuz düşünce kalıplarını fark etme ve bunları daha olumlu düşüncelerle değiştirme becerileri. Kendini Tanıma: Kişisel değerler, ilgi alanları, güçlü yönler ve zayıf yönlerin keşfedilmesi. Problem Çözme ve Karar Verme: Problem çözme stratejileri, alternatif çözüm yollarını düşünme ve karar verme becerilerinin geliştirilmesi. Yaratıcılık ve İfade: Sanatsal ve yaratıcı aktiviteler aracılığıyla duyguların ifadesi ve kendini ifade etme becerileri. Çocuk ve ergenlerde ruhsal gelişim eğitimi, okullarda, gençlik merkezlerinde, aile danışmanlık merkezlerinde, psikolojik danışmanlık merkezlerinde veya özel eğitim programlarında sunulabilir. Eğitimciler, psikologlar, rehberlik uzmanları, çocuk gelişimi uzmanları, pedagoglar ve benzeri alanlarda çalışan profesyoneller bu eğitimi alarak çocuk ve ergenlerin ruhsal sağlığını destekleyebilirler. Bu eğitim, genç yaşlarda temel duygusal ve sosyal becerilerin kazanılmasını sağlamak ve bireylerin yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olmak amacıyla önemlidir. Çocuk ve ergenlerde ruhsal gelişim eğitimini aşağıdaki gruplar alabilir: Eğitimciler ve Öğretmenler: Okullarda çalışan eğitimciler, öğrencilerin duygusal gelişimlerini desteklemek ve sosyal becerilerini güçlendirmek için ruhsal gelişim eğitimi alabilirler. Psikologlar ve Danışmanlar: Çocuk ve ergen psikoloğları, ruhsal gelişim eğitimi alarak genç bireylerin duygusal ve psikolojik sağlıklarını destekleyebilirler. Pedagoglar: Pedagoglar, çocukların öğrenme süreçlerini desteklemek ve duygusal becerilerini geliştirmek için ruhsal gelişim eğitimi alabilirler. Rehberlik Uzmanları: Okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunan uzmanlar, öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak ve ruhsal gelişimlerini desteklemek amacıyla bu eğitimi alabilirler. Çocuk Gelişimi Uzmanları: Çocuk gelişimi alanında çalışan uzmanlar, çocukların ve ergenlerin duygusal, sosyal ve psikolojik gelişimlerini desteklemek için bu eğitimi alabilirler. Aile Danışmanları: Çocukların ve ergenlerin aile içi ilişkilerini yönetme, duygusal ihtiyaçlarını karşılama ve olumlu bir ruh hali geliştirmelerine yardımcı olmak isteyen danışmanlar. Sosyal Hizmet Uzmanları: Çocuk ve ergenlerin zorlayıcı yaşam deneyimleriyle başa çıkmalarını desteklemek ve ruhsal sağlıklarını güçlendirmek isteyen uzmanlar. Gençlik Koçları: Gençlik koçları, genç bireylerin kişisel gelişimini desteklemek, özsaygılarını artırmak ve yaşamlarını olumlu bir şekilde yönlendirmek amacıyla bu eğitimi alabilirler. Sağlık Profesyonelleri: Çocuk doktorları, ergen sağlık hizmeti sağlayıcıları ve benzeri sağlık profesyonelleri, ruhsal sağlığın bedensel sağlıkla birleştiği genç bireyleri desteklemek amacıyla bu eğitimi alabilirler. Çocuk ve ergenlerde ruhsal gelişim eğitimi, genellikle eğitim, psikoloji, pedagoji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet ve benzeri alanlarda çalışan profesyonellere yöneliktir. Bu eğitim, genç bireylerin duygusal zekalarını, özsaygılarını, ilişki becerilerini ve stres yönetimini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla verilir. Kişisel gelişim Online + Uzaktan ÇOCUK VE ERGENLERDE RUHSAL GELİŞİM 80 ÇOCUK VE ERGENLERDE RUHSAL GELİŞİM Çocuk ve ergenlerde ruhsal gelişim eğitimi, genç yaşlardan itibaren bireylerin duygusal, zihinsel, sosyal ve psikolojik olarak sağlıklı bir şekilde gelişmelerini desteklemeyi amaçlayan bir eğitim türüdür. Bu eğitim, çocukların ve ergenlerin duygusal farkındalık, özsaygı, duygusal düzenleme, ilişki becerileri ve stres yönetimi gibi alanlarda sağlıklı gelişimlerini teşvik eder. Aynı zamanda yaşamın farklı aşamalarında karşılaşılan zorluklarla başa çıkma stratejilerini öğretir. Çocuk ve ergenlerde ruhsal gelişim eğitimi aşağıdaki konuları içerebilir: Duygusal Farkındalık: Çocukların ve ergenlerin duygularını tanıma, ifade etme ve yönetme becerilerini geliştirmelerini sağlayan teknikler. Özsaygı ve Özdeğer: Kendine güven ve özsaygıyı artırmak için yapılan çalışmalar. İlişki Becerileri: Empati, iletişim, arkadaşlık ilişkileri, çatışma çözme ve işbirliği gibi sosyal becerilerin geliştirilmesi. Stres ve Kaygı Yönetimi: Stresle başa çıkma stratejileri, gevşeme teknikleri ve kaygıyı azaltma yöntemleri. Olumlu Düşünme: Olumsuz düşünce kalıplarını fark etme ve bunları daha olumlu düşüncelerle değiştirme becerileri. Kendini Tanıma: Kişisel değerler, ilgi alanları, güçlü yönler ve zayıf yönlerin keşfedilmesi. Problem Çözme ve Karar Verme: Problem çözme stratejileri, alternatif çözüm yollarını düşünme ve karar verme becerilerinin geliştirilmesi. Yaratıcılık ve İfade: Sanatsal ve yaratıcı aktiviteler aracılığıyla duyguların ifadesi ve kendini ifade etme becerileri. Çocuk ve ergenlerde ruhsal gelişim eğitimi, okullarda, gençlik merkezlerinde, aile danışmanlık merkezlerinde, psikolojik danışmanlık merkezlerinde veya özel eğitim programlarında sunulabilir. Eğitimciler, psikologlar, rehberlik uzmanları, çocuk gelişimi uzmanları, pedagoglar ve benzeri alanlarda çalışan profesyoneller bu eğitimi alarak çocuk ve ergenlerin ruhsal sağlığını destekleyebilirler. Bu eğitim, genç yaşlarda temel duygusal ve sosyal becerilerin kazanılmasını sağlamak ve bireylerin yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olmak amacıyla önemlidir. Çocuk ve ergenlerde ruhsal gelişim eğitimini aşağıdaki gruplar alabilir: Eğitimciler ve Öğretmenler: Okullarda çalışan eğitimciler, öğrencilerin duygusal gelişimlerini desteklemek ve sosyal becerilerini güçlendirmek için ruhsal gelişim eğitimi alabilirler. Psikologlar ve Danışmanlar: Çocuk ve ergen psikoloğları, ruhsal gelişim eğitimi alarak genç bireylerin duygusal ve psikolojik sağlıklarını destekleyebilirler. Pedagoglar: Pedagoglar, çocukların öğrenme süreçlerini desteklemek ve duygusal becerilerini geliştirmek için ruhsal gelişim eğitimi alabilirler. Rehberlik Uzmanları: Okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunan uzmanlar, öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak ve ruhsal gelişimlerini desteklemek amacıyla bu eğitimi alabilirler. Çocuk Gelişimi Uzmanları: Çocuk gelişimi alanında çalışan uzmanlar, çocukların ve ergenlerin duygusal, sosyal ve psikolojik gelişimlerini desteklemek için bu eğitimi alabilirler. Aile Danışmanları: Çocukların ve ergenlerin aile içi ilişkilerini yönetme, duygusal ihtiyaçlarını karşılama ve olumlu bir ruh hali geliştirmelerine yardımcı olmak isteyen danışmanlar. Sosyal Hizmet Uzmanları: Çocuk ve ergenlerin zorlayıcı yaşam deneyimleriyle başa çıkmalarını desteklemek ve ruhsal sağlıklarını güçlendirmek isteyen uzmanlar. Gençlik Koçları: Gençlik koçları, genç bireylerin kişisel gelişimini desteklemek, özsaygılarını artırmak ve yaşamlarını olumlu bir şekilde yönlendirmek amacıyla bu eğitimi alabilirler. Sağlık Profesyonelleri: Çocuk doktorları, ergen sağlık hizmeti sağlayıcıları ve benzeri sağlık profesyonelleri, ruhsal sağlığın bedensel sağlıkla birleştiği genç bireyleri desteklemek amacıyla bu eğitimi alabilirler. Çocuk ve ergenlerde ruhsal gelişim eğitimi, genellikle eğitim, psikoloji, pedagoji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet ve benzeri alanlarda çalışan profesyonellere yöneliktir. Bu eğitim, genç bireylerin duygusal zekalarını, özsaygılarını, ilişki becerilerini ve stres yönetimini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla verilir. Çocuk ve ergenlerde ruhsal gelişim eğitimi, okullarda, gençlik merkezlerinde, aile danışmanlık merkezlerinde, psikolojik danışmanlık merkezlerinde veya özel eğitim programlarında sunulabilir. Eğitimciler, psikologlar, rehberlik uzmanları, çocuk gelişimi uzmanları, pedagoglar ve benzeri alanlarda çalışan profesyoneller bu eğitimi alarak çocuk ve ergenlerin ruhsal sağlığını destekleyebilirler. Bu eğitim, genç yaşlarda temel duygusal ve sosyal becerilerin kazanılmasını sağlamak ve bireylerin yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olmak amacıyla önemlidir. Çocuk ve ergenlerde ruhsal gelişim eğitimi, okullarda, gençlik merkezlerinde, aile danışmanlık merkezlerinde, psikolojik danışmanlık merkezlerinde veya özel eğitim programlarında sunulabilir. Eğitimciler, psikologlar, rehberlik uzmanları, çocuk gelişimi uzmanları, pedagoglar ve benzeri alanlarda çalışan profesyoneller bu eğitimi alarak çocuk ve ergenlerin ruhsal sağlığını destekleyebilirler. Bu eğitim, genç yaşlarda temel duygusal ve sosyal becerilerin kazanılmasını sağlamak ve bireylerin yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olmak amacıyla önemlidir. ÇOCUK VE ERGENLERDE RUHSAL GELİŞİM Hemen Bilgi Al Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz Formu Doldur < < AİLE DİZİMİ NEURO REBIRTH NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR KUNDALİNİ REİKİ YAŞAM KOÇLUĞU AİLE KOÇLUĞU SARKAÇ EĞİTİMİ SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK OYUN TERAPİSİ AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ BİOENERJİ EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NLP MASTER EĞİTİMİ KUANTUM EĞİTİMİ OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ EFT TEKNİKLERİ SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SPİRİTÜEL KOÇLUK TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ MASAL TERAPİSİ BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ REİKİ EĞİTİMİ AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ MEDİTASYON KOÇLUĞU OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ TEMEL PEDAGOJİ OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ FARKINDALIK MINDFULNESS HOLİSTİK ŞİFA BESLENME KOÇLUĞU ENNEAGRAM SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ İLİŞKİ KOÇLUĞU ASTROLOJİ EĞİTİMİ HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU BİOREZONANS EĞİTİMİ AROMATERAPİ EĞİTİMİ ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ TAROT OKUYUCULUĞU YARATICI DRAMA © 2023 ilseven Akademi ABONE OL E-posta Adresi Katıl Abone olduğunuz için teşekkürler.

 • OBJEKTIF TESTLER EGITIMI

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU Objektif testler eğitimi, objektif test yöntemlerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda bireylere bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, eğitimcilerin, sınav hazırlayıcıların, ölçme ve değerlendirme uzmanlarının, psikometristlerin ve diğer ilgili profesyonellerin, objektif testlerin etkili bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi için gerekli yetenekleri kazanmalarını sağlar. 406 406 OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ Objektif testler eğitimi, objektif test yöntemlerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda bireylere bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, eğitimcilerin, sınav hazırlayıcıların, ölçme ve değerlendirme uzmanlarının, psikometristlerin ve diğer ilgili profesyonellerin, objektif testlerin etkili bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi için gerekli yetenekleri kazanmalarını sağlar. Objektif testler eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir: Objektif Test Türleri: Farklı objektif test türlerinin (çoktan seçmeli, doğru/yanlış, eşleştirme, eksik kelime, vb.) özellikleri, avantajları ve sınırlamaları hakkında bilgi verme. Test Soru Hazırlama: Eğitimcilerin veya değerlendirme uzmanlarının, doğru ve etkili soruları nasıl hazırlayabileceklerini öğretme. Soruların mantıklı ve anlaşılabilir olması, ölçmek istenen beceriyi yansıtması gibi konular ele alınır. Soru Revizyonu ve Düzeltme: Test sorularının incelenmesi ve gerektiğinde düzeltilmesi veya yeniden gözden geçirilmesi gereken durumlar hakkında rehberlik sağlama. Test Formatı ve Dizaynı: Test formatının ve dizaynının nasıl belirleneceği, soruların sıralaması ve düzeni gibi konuları ele alma. Sınav Uygulama Süreci: Objektif testlerin sınav ortamında nasıl uygulanacağı, yönergelerin nasıl verileceği ve süre yönetimi gibi konuların incelenmesi. Değerlendirme Kriterleri: Test cevaplarının nasıl değerlendirileceği, puanlama sistemi, negatif puanlama veya doğru cevaplandırma gibi değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi. Test Güvenirliği ve Geçerliliği: Testin güvenirliği (consistency) ve geçerliliği (validity) kavramlarını anlatma ve bunları nasıl sağlayabileceğini anlatma. Test Analizi: Elde edilen test sonuçlarını analiz etme ve yorumlama yeteneklerinin geliştirilmesi. Objektif testler eğitimi, test hazırlayıcıların, eğitimcilerin ve değerlendirme uzmanlarının testleri daha etkili ve adil bir şekilde oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur. Bu eğitim, eğitimdeki ve ölçme değerlendirmedeki profesyonellerin yanı sıra, eğitim materyali oluşturanlar, sınav hazırlayanlar veya belirli uzmanlık alanlarında sınavlar düzenleyen kişiler için de faydalı olabilir. Objektif testler eğitimi, eğitimde, ölçme ve değerlendirmede, sınav hazırlama süreçlerinde veya belirli uzmanlık alanlarında çalışan birçok farklı kişi ve profesyonel için faydalı olabilir. Aşağıda bu eğitimi düşünebilecek bazı gruplar bulunmaktadır: Eğitimciler: Öğretmenler, eğitimciler ve eğitim kurumlarında çalışanlar, öğrenci performansını değerlendirmek, sınavlar hazırlamak ve değerlendirmek için objektif testler eğitimi alabilirler. Değerlendirme Uzmanları: Ölçme ve değerlendirme konusunda çalışan profesyoneller, objektif testlerin tasarımı, uygulanması ve analizi konularında beceri kazanmak için bu eğitimi düşünebilirler. Sınav Hazırlayıcılar: Sınav kitapları, sertifikasyon sınavları veya profesyonel sınavlar hazırlayanlar, objektif testlerin etkili bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi için bu eğitimi alabilirler. Eğitim Materyali Geliştiricileri: Eğitim materyali üretenler, objektif testlerin entegre edildiği materyallerin nasıl oluşturulacağını ve yönetileceğini öğrenmek isteyebilirler. Öğrenci Değerlendirme Sorumluları: Eğitim kurumlarında öğrenci performansını değerlendiren ve sınavları yöneten kişiler, objektif testlerin etkili bir şekilde hazırlanması ve uygulanmasını öğrenmek isteyebilirler. Eğitim Yöneticileri: Eğitim yönetimi ve liderliği alanında çalışanlar, okullar veya kurumlar için objektif testlerin etkili bir şekilde yönetilmesi ve analiz edilmesi konusunda beceri kazanmak isteyebilirler. Sınav Denetçileri: Profesyonel sınavlarda denetçi olarak görev alanlar, objektif testlerin adil ve tarafsız bir şekilde uygulandığından emin olmak için bu eğitimi alabilirler. Sınav Geliştirme Danışmanları: Sınav hazırlama sürecine danışmanlık hizmeti veren profesyoneller, objektif testlerin etkili bir şekilde tasarlanması ve yönetilmesi konusunda uzmanlaşmak isteyebilirler. Objektif testler eğitimi, özellikle eğitim, ölçme ve değerlendirme alanlarında çalışan profesyoneller için önemlidir. Ancak aynı zamanda sınavların hazırlanması veya değerlendirilmesi gibi süreçlerde yer alan diğer kişiler de bu eğitimden faydalanabilir. Kişisel gelişim Online + Uzaktan OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ 360 OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ Objektif testler eğitimi, objektif test yöntemlerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda bireylere bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, eğitimcilerin, sınav hazırlayıcıların, ölçme ve değerlendirme uzmanlarının, psikometristlerin ve diğer ilgili profesyonellerin, objektif testlerin etkili bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi için gerekli yetenekleri kazanmalarını sağlar. Objektif testler eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir: Objektif Test Türleri: Farklı objektif test türlerinin (çoktan seçmeli, doğru/yanlış, eşleştirme, eksik kelime, vb.) özellikleri, avantajları ve sınırlamaları hakkında bilgi verme. Test Soru Hazırlama: Eğitimcilerin veya değerlendirme uzmanlarının, doğru ve etkili soruları nasıl hazırlayabileceklerini öğretme. Soruların mantıklı ve anlaşılabilir olması, ölçmek istenen beceriyi yansıtması gibi konular ele alınır. Soru Revizyonu ve Düzeltme: Test sorularının incelenmesi ve gerektiğinde düzeltilmesi veya yeniden gözden geçirilmesi gereken durumlar hakkında rehberlik sağlama. Test Formatı ve Dizaynı: Test formatının ve dizaynının nasıl belirleneceği, soruların sıralaması ve düzeni gibi konuları ele alma. Sınav Uygulama Süreci: Objektif testlerin sınav ortamında nasıl uygulanacağı, yönergelerin nasıl verileceği ve süre yönetimi gibi konuların incelenmesi. Değerlendirme Kriterleri: Test cevaplarının nasıl değerlendirileceği, puanlama sistemi, negatif puanlama veya doğru cevaplandırma gibi değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi. Test Güvenirliği ve Geçerliliği: Testin güvenirliği (consistency) ve geçerliliği (validity) kavramlarını anlatma ve bunları nasıl sağlayabileceğini anlatma. Test Analizi: Elde edilen test sonuçlarını analiz etme ve yorumlama yeteneklerinin geliştirilmesi. Objektif testler eğitimi, test hazırlayıcıların, eğitimcilerin ve değerlendirme uzmanlarının testleri daha etkili ve adil bir şekilde oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur. Bu eğitim, eğitimdeki ve ölçme değerlendirmedeki profesyonellerin yanı sıra, eğitim materyali oluşturanlar, sınav hazırlayanlar veya belirli uzmanlık alanlarında sınavlar düzenleyen kişiler için de faydalı olabilir. Objektif testler eğitimi, eğitimde, ölçme ve değerlendirmede, sınav hazırlama süreçlerinde veya belirli uzmanlık alanlarında çalışan birçok farklı kişi ve profesyonel için faydalı olabilir. Aşağıda bu eğitimi düşünebilecek bazı gruplar bulunmaktadır: Eğitimciler: Öğretmenler, eğitimciler ve eğitim kurumlarında çalışanlar, öğrenci performansını değerlendirmek, sınavlar hazırlamak ve değerlendirmek için objektif testler eğitimi alabilirler. Değerlendirme Uzmanları: Ölçme ve değerlendirme konusunda çalışan profesyoneller, objektif testlerin tasarımı, uygulanması ve analizi konularında beceri kazanmak için bu eğitimi düşünebilirler. Sınav Hazırlayıcılar: Sınav kitapları, sertifikasyon sınavları veya profesyonel sınavlar hazırlayanlar, objektif testlerin etkili bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi için bu eğitimi alabilirler. Eğitim Materyali Geliştiricileri: Eğitim materyali üretenler, objektif testlerin entegre edildiği materyallerin nasıl oluşturulacağını ve yönetileceğini öğrenmek isteyebilirler. Öğrenci Değerlendirme Sorumluları: Eğitim kurumlarında öğrenci performansını değerlendiren ve sınavları yöneten kişiler, objektif testlerin etkili bir şekilde hazırlanması ve uygulanmasını öğrenmek isteyebilirler. Eğitim Yöneticileri: Eğitim yönetimi ve liderliği alanında çalışanlar, okullar veya kurumlar için objektif testlerin etkili bir şekilde yönetilmesi ve analiz edilmesi konusunda beceri kazanmak isteyebilirler. Sınav Denetçileri: Profesyonel sınavlarda denetçi olarak görev alanlar, objektif testlerin adil ve tarafsız bir şekilde uygulandığından emin olmak için bu eğitimi alabilirler. Sınav Geliştirme Danışmanları: Sınav hazırlama sürecine danışmanlık hizmeti veren profesyoneller, objektif testlerin etkili bir şekilde tasarlanması ve yönetilmesi konusunda uzmanlaşmak isteyebilirler. Objektif testler eğitimi, özellikle eğitim, ölçme ve değerlendirme alanlarında çalışan profesyoneller için önemlidir. Ancak aynı zamanda sınavların hazırlanması veya değerlendirilmesi gibi süreçlerde yer alan diğer kişiler de bu eğitimden faydalanabilir. Objektif testler eğitimi, objektif test yöntemlerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda bireylere bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, eğitimcilerin, sınav hazırlayıcıların, ölçme ve değerlendirme uzmanlarının, psikometristlerin ve diğer ilgili profesyonellerin, objektif testlerin etkili bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi için gerekli yetenekleri kazanmalarını sağlar. Objektif testler eğitimi, objektif test yöntemlerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda bireylere bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, eğitimcilerin, sınav hazırlayıcıların, ölçme ve değerlendirme uzmanlarının, psikometristlerin ve diğer ilgili profesyonellerin, objektif testlerin etkili bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi için gerekli yetenekleri kazanmalarını sağlar. OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ Hemen Bilgi Al Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz Formu Doldur < < AİLE DİZİMİ NEURO REBIRTH NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR KUNDALİNİ REİKİ YAŞAM KOÇLUĞU AİLE KOÇLUĞU SARKAÇ EĞİTİMİ SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK OYUN TERAPİSİ AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ BİOENERJİ EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NLP MASTER EĞİTİMİ KUANTUM EĞİTİMİ OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ EFT TEKNİKLERİ SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SPİRİTÜEL KOÇLUK TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ MASAL TERAPİSİ BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ REİKİ EĞİTİMİ AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ MEDİTASYON KOÇLUĞU OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ TEMEL PEDAGOJİ OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ FARKINDALIK MINDFULNESS HOLİSTİK ŞİFA BESLENME KOÇLUĞU ENNEAGRAM SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ İLİŞKİ KOÇLUĞU ASTROLOJİ EĞİTİMİ HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU BİOREZONANS EĞİTİMİ AROMATERAPİ EĞİTİMİ ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ TAROT OKUYUCULUĞU YARATICI DRAMA © 2023 ilseven Akademi ABONE OL E-posta Adresi Katıl Abone olduğunuz için teşekkürler.

 • EGITICININ EGITIMI

  Bayimiz Ol Ödeme Formu Ana Sayfa Kampanyalar Hemen Eğitim Eğitimler Kariyer İletişim BİLGİ FORMU "Eğitimcinin Eğitimi Eğitimi" terimi, eğitim alanında profesyonel olarak çalışan kişilerin, yani eğitimcilerin, öğretmenlerin, eğitmenlerin, koçların veya eğitim liderlerinin, kendi eğitim becerilerini ve yöntemlerini geliştirmek için aldığı eğitimi ifade eder. Bu tür eğitimler, eğitimcilerin kendi mesleklerinde daha yetkin, etkili ve nitelikli olmalarını sağlamayı amaçlar. 418 418 EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ "Eğitimcinin Eğitimi" terimi, eğitim sektöründe çalışan kişilerin, yani eğitmenlerin, öğretmenlerin, koçların veya eğitim liderlerinin, kendi eğitim becerilerini ve yöntemlerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim programını ifade eder. Bu tür eğitimler, eğitmenlerin daha etkili, interaktif ve verimli bir şekilde bilgi ve becerileri öğretmelerine yardımcı olmayı hedefler. Eğitimcinin eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir: Eğitim Teknikleri ve Stratejileri: Eğitimcinin farklı öğrenme stillerine ve öğrenci ihtiyaçlarına uygun olarak farklı öğretim teknikleri ve stratejileri kullanmayı öğrenmesi. İletişim Becerileri: Eğitmenlerin etkili bir şekilde iletişim kurma, öğrencilerle etkili etkileşimler sağlama ve açık bir iletişim ortamı yaratma becerilerini geliştirmesi. Öğrenci Motivasyonu: Öğrencileri motive etme ve ilgilerini canlı tutma stratejilerini öğrenme. İçerik Tasarımı: Eğitim materyallerini etkili bir şekilde tasarlama, görselleri ve medya araçlarını kullanma becerileri. Ölçme ve Değerlendirme: Öğrenci başarısını değerlendirme yöntemleri, sınavlar ve değerlendirme araçları hakkında bilgi edinme. Eğitim Teknolojileri: Eğitimde teknolojinin nasıl kullanılacağı, çevrimiçi platformlar, interaktif araçlar ve dijital kaynaklar hakkında bilgi sahibi olma. Grup Yönetimi: Sınıf yönetimi, öğrenci davranışları ve olası zorluklarla başa çıkma becerileri. Öğrenci Katılımını Artırma: Öğrenci katılımını artırmak için etkili yöntemlerin öğrenilmesi. Eğitimcinin eğitimi, öğretmenler, eğitmenler, koçlar, iş eğitmenleri, üniversite profesörleri ve her türlü eğitim veren kişi için faydalı olabilir. Bu tür eğitimler, üniversiteler, eğitim enstitüleri, eğitim kuruluşları, koçluk dernekleri ve eğitim teknolojileri platformları aracılığıyla sunulabilir. Eğitim alan eğitmenler, öğrenci deneyimini geliştirme, daha iyi öğrenme sonuçları elde etme ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip etme konularında daha yetkin hale gelebilirler. "Eğitimcinin Eğitimi Eğitimi" terimi, eğitim alanında profesyonel olarak çalışan kişilerin, yani eğitimcilerin, öğretmenlerin, eğitmenlerin, koçların veya eğitim liderlerinin, kendi eğitim becerilerini ve yöntemlerini geliştirmek için aldığı eğitimi ifade eder. Bu tür eğitimler, eğitimcilerin kendi mesleklerinde daha yetkin, etkili ve nitelikli olmalarını sağlamayı amaçlar. Eğitimcinin eğitimi eğitimini alan bazı gruplar şunlar olabilir: Öğretmenler: Sınıf içindeki eğitim süreçlerini geliştirmek, öğrencilerin daha iyi öğrenme sonuçları elde etmelerini sağlamak ve öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek isteyen öğretmenler. Üniversite Profesörleri: Üniversitelerde ders veren akademisyenler, üniversite öğrencilerine daha etkili bir eğitim sunmak, ders materyallerini daha iyi tasarlamak ve öğrenci katılımını artırmak için bu tür eğitimleri alabilirler. Eğitimciler ve Eğitmenler: Eğitim kuruluşlarında veya iş dünyasında eğitim veren profesyoneller, daha etkili sunum yapma, interaktif eğitim teknikleri kullanma ve katılımcıların öğrenme deneyimini artırma amacıyla bu eğitimleri alabilirler. Koçlar ve Danışmanlar: Koçlar ve danışmanlar, danışanlarına daha iyi destek sağlamak, daha etkili iletişim kurmak ve koçluk becerilerini geliştirmek için bu tür eğitimleri alabilirler. Eğitim Liderleri: Eğitim programlarını yöneten veya eğitim kuruluşlarında liderlik pozisyonlarında çalışan bireyler, eğitimcilerin ve eğitmenlerin daha iyi performans göstermelerini sağlamak amacıyla bu eğitimleri alabilirler. İnsan Kaynakları Profesyonelleri: İnsan kaynakları alanında çalışanlar, şirket içi eğitim programlarını daha etkili bir şekilde tasarlamak ve yönetmek için bu tür eğitimleri alabilirler. Eğitimcinin eğitimi eğitimi genellikle eğitim enstitüleri, üniversiteler, öğretmen akademileri, koçluk dernekleri, eğitim kuruluşları ve online platformlar aracılığıyla sunulabilir. Eğitim içeriği, öğretim teknikleri, iletişim becerileri, öğrenci motivasyonu, değerlendirme yöntemleri ve kişisel gelişim konularını içerebilir. Eğitim alan eğitimciler, kendi eğitim becerilerini geliştirerek daha etkili ve başarılı bir şekilde öğrencilere veya katılımcılara eğitim sağlayabilirler. Kişisel gelişim Online + Uzaktan EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ 360 EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ "Eğitimcinin Eğitimi" terimi, eğitim sektöründe çalışan kişilerin, yani eğitmenlerin, öğretmenlerin, koçların veya eğitim liderlerinin, kendi eğitim becerilerini ve yöntemlerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim programını ifade eder. Bu tür eğitimler, eğitmenlerin daha etkili, interaktif ve verimli bir şekilde bilgi ve becerileri öğretmelerine yardımcı olmayı hedefler. Eğitimcinin eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir: Eğitim Teknikleri ve Stratejileri: Eğitimcinin farklı öğrenme stillerine ve öğrenci ihtiyaçlarına uygun olarak farklı öğretim teknikleri ve stratejileri kullanmayı öğrenmesi. İletişim Becerileri: Eğitmenlerin etkili bir şekilde iletişim kurma, öğrencilerle etkili etkileşimler sağlama ve açık bir iletişim ortamı yaratma becerilerini geliştirmesi. Öğrenci Motivasyonu: Öğrencileri motive etme ve ilgilerini canlı tutma stratejilerini öğrenme. İçerik Tasarımı: Eğitim materyallerini etkili bir şekilde tasarlama, görselleri ve medya araçlarını kullanma becerileri. Ölçme ve Değerlendirme: Öğrenci başarısını değerlendirme yöntemleri, sınavlar ve değerlendirme araçları hakkında bilgi edinme. Eğitim Teknolojileri: Eğitimde teknolojinin nasıl kullanılacağı, çevrimiçi platformlar, interaktif araçlar ve dijital kaynaklar hakkında bilgi sahibi olma. Grup Yönetimi: Sınıf yönetimi, öğrenci davranışları ve olası zorluklarla başa çıkma becerileri. Öğrenci Katılımını Artırma: Öğrenci katılımını artırmak için etkili yöntemlerin öğrenilmesi. Eğitimcinin eğitimi, öğretmenler, eğitmenler, koçlar, iş eğitmenleri, üniversite profesörleri ve her türlü eğitim veren kişi için faydalı olabilir. Bu tür eğitimler, üniversiteler, eğitim enstitüleri, eğitim kuruluşları, koçluk dernekleri ve eğitim teknolojileri platformları aracılığıyla sunulabilir. Eğitim alan eğitmenler, öğrenci deneyimini geliştirme, daha iyi öğrenme sonuçları elde etme ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip etme konularında daha yetkin hale gelebilirler. "Eğitimcinin Eğitimi Eğitimi" terimi, eğitim alanında profesyonel olarak çalışan kişilerin, yani eğitimcilerin, öğretmenlerin, eğitmenlerin, koçların veya eğitim liderlerinin, kendi eğitim becerilerini ve yöntemlerini geliştirmek için aldığı eğitimi ifade eder. Bu tür eğitimler, eğitimcilerin kendi mesleklerinde daha yetkin, etkili ve nitelikli olmalarını sağlamayı amaçlar. Eğitimcinin eğitimi eğitimini alan bazı gruplar şunlar olabilir: Öğretmenler: Sınıf içindeki eğitim süreçlerini geliştirmek, öğrencilerin daha iyi öğrenme sonuçları elde etmelerini sağlamak ve öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek isteyen öğretmenler. Üniversite Profesörleri: Üniversitelerde ders veren akademisyenler, üniversite öğrencilerine daha etkili bir eğitim sunmak, ders materyallerini daha iyi tasarlamak ve öğrenci katılımını artırmak için bu tür eğitimleri alabilirler. Eğitimciler ve Eğitmenler: Eğitim kuruluşlarında veya iş dünyasında eğitim veren profesyoneller, daha etkili sunum yapma, interaktif eğitim teknikleri kullanma ve katılımcıların öğrenme deneyimini artırma amacıyla bu eğitimleri alabilirler. Koçlar ve Danışmanlar: Koçlar ve danışmanlar, danışanlarına daha iyi destek sağlamak, daha etkili iletişim kurmak ve koçluk becerilerini geliştirmek için bu tür eğitimleri alabilirler. Eğitim Liderleri: Eğitim programlarını yöneten veya eğitim kuruluşlarında liderlik pozisyonlarında çalışan bireyler, eğitimcilerin ve eğitmenlerin daha iyi performans göstermelerini sağlamak amacıyla bu eğitimleri alabilirler. İnsan Kaynakları Profesyonelleri: İnsan kaynakları alanında çalışanlar, şirket içi eğitim programlarını daha etkili bir şekilde tasarlamak ve yönetmek için bu tür eğitimleri alabilirler. Eğitimcinin eğitimi eğitimi genellikle eğitim enstitüleri, üniversiteler, öğretmen akademileri, koçluk dernekleri, eğitim kuruluşları ve online platformlar aracılığıyla sunulabilir. Eğitim içeriği, öğretim teknikleri, iletişim becerileri, öğrenci motivasyonu, değerlendirme yöntemleri ve kişisel gelişim konularını içerebilir. Eğitim alan eğitimciler, kendi eğitim becerilerini geliştirerek daha etkili ve başarılı bir şekilde öğrencilere veya katılımcılara eğitim sağlayabilirler. "Eğitimcinin Eğitimi Eğitimi" terimi, eğitim alanında profesyonel olarak çalışan kişilerin, yani eğitimcilerin, öğretmenlerin, eğitmenlerin, koçların veya eğitim liderlerinin, kendi eğitim becerilerini ve yöntemlerini geliştirmek için aldığı eğitimi ifade eder. Bu tür eğitimler, eğitimcilerin kendi mesleklerinde daha yetkin, etkili ve nitelikli olmalarını sağlamayı amaçlar. "Eğitimcinin Eğitimi Eğitimi" terimi, eğitim alanında profesyonel olarak çalışan kişilerin, yani eğitimcilerin, öğretmenlerin, eğitmenlerin, koçların veya eğitim liderlerinin, kendi eğitim becerilerini ve yöntemlerini geliştirmek için aldığı eğitimi ifade eder. Bu tür eğitimler, eğitimcilerin kendi mesleklerinde daha yetkin, etkili ve nitelikli olmalarını sağlamayı amaçlar. EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ Hemen Bilgi Al Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz Formu Doldur < < AİLE DİZİMİ NEURO REBIRTH NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR KUNDALİNİ REİKİ YAŞAM KOÇLUĞU AİLE KOÇLUĞU SARKAÇ EĞİTİMİ SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK OYUN TERAPİSİ AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ BİOENERJİ EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ NLP MASTER EĞİTİMİ KUANTUM EĞİTİMİ OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ EFT TEKNİKLERİ SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU ÖĞRENCİ KOÇLUĞU SPİRİTÜEL KOÇLUK TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ MASAL TERAPİSİ BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ REİKİ EĞİTİMİ AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ (BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ MEDİTASYON KOÇLUĞU OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ TEMEL PEDAGOJİ OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ FARKINDALIK MINDFULNESS HOLİSTİK ŞİFA BESLENME KOÇLUĞU ENNEAGRAM SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ İLİŞKİ KOÇLUĞU ASTROLOJİ EĞİTİMİ HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU BİOREZONANS EĞİTİMİ AROMATERAPİ EĞİTİMİ ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ TAROT OKUYUCULUĞU YARATICI DRAMA © 2023 ilseven Akademi ABONE OL E-posta Adresi Katıl Abone olduğunuz için teşekkürler.

ABONE OL

Abone olduğunuz için teşekkürler.

+38348166227

00355684589833

bottom of page