top of page
İlseven Akademi Logosu

Aile psikolojisi, ailelerin işleyişini daha iyi anlamak ve aile üyelerinin sağlıklı ilişkiler geliştirmesine yardımcı olmak için kullanılır. Aile içi ilişkilerin sağlıklı olması, bireylerin psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamalarına ve genel yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilir. Aile psikolojisi uzmanları, aile üyelerine danışmanlık yapabilir, terapi süreçlerine rehberlik edebilir veya ailelerin daha iyi iletişim kurmasını sağlayacak stratejiler geliştirebilirler.

346

346

AİLE PSİKOLOJİSİ

 

Aile psikolojisi, ailelerin dinamiklerini, ilişkilerini, etkileşimlerini ve üyelerinin psikolojik sağlığını inceleyen bir psikoloji dalıdır. Aile psikolojisi, aile üyelerinin birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduklarını, çatışmaları nasıl çözdüklerini, duygusal bağları nasıl kurduklarını ve aile içi iletişimlerinin nasıl işlediğini anlamayı amaçlar.

 

 

Aile psikolojisi çeşitli konuları ele alır:


 1. Aile İçi İletişim: Aile üyeleri arasındaki iletişim biçimleri, açık iletişim, anlayış ve empati gibi konular incelenir.

 2. Aile Dinamikleri: Aile içindeki roller, ihtiyaçlar, beklentiler ve güç dinamikleri üzerine odaklanır.

 3. Çatışma ve Uyum: Aile içindeki çatışmaların kaynakları, çatışmaları çözme stratejileri ve aile üyelerinin uyumunu incelemeyi içerir.

 4. Aile Üyelerinin Psikolojik Sağlığı: Aile üyelerinin bireysel psikolojik ihtiyaçları, stresle başa çıkma yetenekleri ve duygusal sağlıkları üzerine çalışır.

 5. Ergenlik Dönemi: Ergenlerin aile içindeki rolü, ergenlik dönemindeki değişimler, ergen ve ebeveynler arasındaki ilişkiler gibi konulara odaklanır.

 6. Ayrılık ve Boşanma: Aile içi ayrılık veya boşanma süreçlerinin etkilerini inceler ve aile üyelerine destek sunar.


Aile psikolojisi, ailelerin işleyişini daha iyi anlamak ve aile üyelerinin sağlıklı ilişkiler geliştirmesine yardımcı olmak için kullanılır. Aile içi ilişkilerin sağlıklı olması, bireylerin psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamalarına ve genel yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilir. Aile psikolojisi uzmanları, aile üyelerine danışmanlık yapabilir, terapi süreçlerine rehberlik edebilir veya ailelerin daha iyi iletişim kurmasını sağlayacak stratejiler geliştirebilirler.


 

Aile psikolojisi eğitimi, aşağıdaki gruplar için faydalı olabilir:


 1. Psikologlar ve Terapistler: Psikoloji veya terapi alanında eğitim almış olanlar, aile psikolojisi eğitimi alarak ailelerin dinamiklerini daha iyi anlayabilirler. Bu eğitim, aile terapisi pratiği için gerekli beceri ve bilgiyi sağlayabilir.

 2. Sosyal Çalışmacılar: Sosyal hizmet alanında eğitim alanlar, ailelerin ihtiyaçlarını değerlendirme, destek sağlama ve kriz durumlarında rehberlik etme konularında aile psikolojisi eğitimi alabilirler.

 3. Eğitimciler ve Rehberlik Danışmanları: Okul rehberlik danışmanları ve eğitimciler, aile içi ilişkileri anlama, öğrenci ve aileler arasında etkili iletişimi teşvik etme ve eğitimle ilgili konularda destek sağlama amacıyla aile psikolojisi eğitimi alabilirler.

 4. Anne-Baba ve Aile Üyeleri: Anne-baba veya aile üyeleri, aile içi dinamikleri daha iyi anlamak, çocuk yetiştirme becerilerini geliştirmek veya aile içindeki çatışmaları çözmek için aile psikolojisi eğitimi alabilirler.

 5. Tıp Alanında Çalışanlar: Doktorlar, hemşireler ve sağlık profesyonelleri, hastaların aile dinamiklerini ve psikolojik etkileşimlerini anlamak ve hastalıkların aile üzerindeki etkilerini değerlendirmek için aile psikolojisi eğitimi alabilirler.

 6. Kişisel Gelişim Meraklıları: Aile içi ilişkileri daha iyi anlamak ve geliştirmek isteyen bireyler, aile psikolojisi eğitimi ile iletişim becerileri, çatışma çözme stratejileri ve aile dinamikleri hakkında bilgi edinebilirler.


Aile psikolojisi eğitimi genellikle psikoloji bölümleri, sosyal hizmet programları, eğitim kurumları, uzmanlık dernekleri veya çevrimiçi platformlar aracılığıyla sunulabilir. Eğitim içeriği, aile psikolojisinin temel prensipleri, iletişim becerileri, aile dinamikleri, çocuk gelişimi, çatışma çözme ve daha fazlasını içerebilir. Eğitim alan kişiler, ailelerin psikolojik sağlığını anlamak, desteklemek ve geliştirmek konusunda uzmanlaşabilirler.

 


Kişisel gelişim

Online + Uzaktan

AİLE PSİKOLOJİSİ

360

AİLE PSİKOLOJİSİ

 

Aile psikolojisi, ailelerin dinamiklerini, ilişkilerini, etkileşimlerini ve üyelerinin psikolojik sağlığını inceleyen bir psikoloji dalıdır. Aile psikolojisi, aile üyelerinin birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduklarını, çatışmaları nasıl çözdüklerini, duygusal bağları nasıl kurduklarını ve aile içi iletişimlerinin nasıl işlediğini anlamayı amaçlar.

 

 

Aile psikolojisi çeşitli konuları ele alır:


 1. Aile İçi İletişim: Aile üyeleri arasındaki iletişim biçimleri, açık iletişim, anlayış ve empati gibi konular incelenir.

 2. Aile Dinamikleri: Aile içindeki roller, ihtiyaçlar, beklentiler ve güç dinamikleri üzerine odaklanır.

 3. Çatışma ve Uyum: Aile içindeki çatışmaların kaynakları, çatışmaları çözme stratejileri ve aile üyelerinin uyumunu incelemeyi içerir.

 4. Aile Üyelerinin Psikolojik Sağlığı: Aile üyelerinin bireysel psikolojik ihtiyaçları, stresle başa çıkma yetenekleri ve duygusal sağlıkları üzerine çalışır.

 5. Ergenlik Dönemi: Ergenlerin aile içindeki rolü, ergenlik dönemindeki değişimler, ergen ve ebeveynler arasındaki ilişkiler gibi konulara odaklanır.

 6. Ayrılık ve Boşanma: Aile içi ayrılık veya boşanma süreçlerinin etkilerini inceler ve aile üyelerine destek sunar.


Aile psikolojisi, ailelerin işleyişini daha iyi anlamak ve aile üyelerinin sağlıklı ilişkiler geliştirmesine yardımcı olmak için kullanılır. Aile içi ilişkilerin sağlıklı olması, bireylerin psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamalarına ve genel yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilir. Aile psikolojisi uzmanları, aile üyelerine danışmanlık yapabilir, terapi süreçlerine rehberlik edebilir veya ailelerin daha iyi iletişim kurmasını sağlayacak stratejiler geliştirebilirler.


 

Aile psikolojisi eğitimi, aşağıdaki gruplar için faydalı olabilir:


 1. Psikologlar ve Terapistler: Psikoloji veya terapi alanında eğitim almış olanlar, aile psikolojisi eğitimi alarak ailelerin dinamiklerini daha iyi anlayabilirler. Bu eğitim, aile terapisi pratiği için gerekli beceri ve bilgiyi sağlayabilir.

 2. Sosyal Çalışmacılar: Sosyal hizmet alanında eğitim alanlar, ailelerin ihtiyaçlarını değerlendirme, destek sağlama ve kriz durumlarında rehberlik etme konularında aile psikolojisi eğitimi alabilirler.

 3. Eğitimciler ve Rehberlik Danışmanları: Okul rehberlik danışmanları ve eğitimciler, aile içi ilişkileri anlama, öğrenci ve aileler arasında etkili iletişimi teşvik etme ve eğitimle ilgili konularda destek sağlama amacıyla aile psikolojisi eğitimi alabilirler.

 4. Anne-Baba ve Aile Üyeleri: Anne-baba veya aile üyeleri, aile içi dinamikleri daha iyi anlamak, çocuk yetiştirme becerilerini geliştirmek veya aile içindeki çatışmaları çözmek için aile psikolojisi eğitimi alabilirler.

 5. Tıp Alanında Çalışanlar: Doktorlar, hemşireler ve sağlık profesyonelleri, hastaların aile dinamiklerini ve psikolojik etkileşimlerini anlamak ve hastalıkların aile üzerindeki etkilerini değerlendirmek için aile psikolojisi eğitimi alabilirler.

 6. Kişisel Gelişim Meraklıları: Aile içi ilişkileri daha iyi anlamak ve geliştirmek isteyen bireyler, aile psikolojisi eğitimi ile iletişim becerileri, çatışma çözme stratejileri ve aile dinamikleri hakkında bilgi edinebilirler.


Aile psikolojisi eğitimi genellikle psikoloji bölümleri, sosyal hizmet programları, eğitim kurumları, uzmanlık dernekleri veya çevrimiçi platformlar aracılığıyla sunulabilir. Eğitim içeriği, aile psikolojisinin temel prensipleri, iletişim becerileri, aile dinamikleri, çocuk gelişimi, çatışma çözme ve daha fazlasını içerebilir. Eğitim alan kişiler, ailelerin psikolojik sağlığını anlamak, desteklemek ve geliştirmek konusunda uzmanlaşabilirler.

 


Aile psikolojisi, ailelerin işleyişini daha iyi anlamak ve aile üyelerinin sağlıklı ilişkiler geliştirmesine yardımcı olmak için kullanılır. Aile içi ilişkilerin sağlıklı olması, bireylerin psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamalarına ve genel yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilir. Aile psikolojisi uzmanları, aile üyelerine danışmanlık yapabilir, terapi süreçlerine rehberlik edebilir veya ailelerin daha iyi iletişim kurmasını sağlayacak stratejiler geliştirebilirler.

Aile psikolojisi, ailelerin işleyişini daha iyi anlamak ve aile üyelerinin sağlıklı ilişkiler geliştirmesine yardımcı olmak için kullanılır. Aile içi ilişkilerin sağlıklı olması, bireylerin psikolojik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamalarına ve genel yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilir. Aile psikolojisi uzmanları, aile üyelerine danışmanlık yapabilir, terapi süreçlerine rehberlik edebilir veya ailelerin daha iyi iletişim kurmasını sağlayacak stratejiler geliştirebilirler.

AİLE PSİKOLOJİSİ

Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz 

AİLE DİZİMİ

NEURO REBIRTH

NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR

KUNDALİNİ REİKİ

YAŞAM KOÇLUĞU

AİLE KOÇLUĞU

SARKAÇ EĞİTİMİ

SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK

OYUN TERAPİSİ

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

BİOENERJİ EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

NLP MASTER EĞİTİMİ

KUANTUM EĞİTİMİ

OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ

EFT TEKNİKLERİ

SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

SPİRİTÜEL KOÇLUK

TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ

MASAL TERAPİSİ

BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ

P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ

REİKİ EĞİTİMİ

AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ

MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

MEDİTASYON KOÇLUĞU

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ

TEMEL PEDAGOJİ

OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

FARKINDALIK MINDFULNESS

HOLİSTİK ŞİFA

BESLENME KOÇLUĞU

ENNEAGRAM

SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ

İLİŞKİ KOÇLUĞU

ASTROLOJİ EĞİTİMİ

HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU

BİOREZONANS EĞİTİMİ

AROMATERAPİ EĞİTİMİ

ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ

ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI

ÇOCUK GELİŞİMİ

PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ

BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ

TAROT OKUYUCULUĞU

YARATICI DRAMA

© 2023 ilseven Akademi

ABONE OL

Abone olduğunuz için teşekkürler.

VISA LOGO
Mastercard LOGO
Paytr LOGO
bottom of page