top of page
İlseven Akademi Logosu

EMDR eğitimi, psikoterapistler, psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları ve danışmanlar gibi ruh sağlığı alanlarında çalışan profesyoneller için uygundur. Eğitim genellikle EMDR International Association (EMDRIA) veya benzer kuruluşlar tarafından akredite edilmiş eğitmenler tarafından sunulur. Eğitim alarak profesyoneller, travmatik deneyimleri olan bireylere EMDR terapisi uygulayarak onların duygusal iyileşmelerini ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilirler.

216

216

ÇOCUK VE ERGENLERDE EMDR

 

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), travmatik deneyimlerin ve zorlayıcı anıların tedavisinde kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. EMDR terapisi, kişilerin travmatik olayları işleme ve duygusal olarak iyileşmelerine yardımcı olmak için özellikle göz hareketleri kullanır. Bu terapi, özellikle travmatik deneyimler yaşamış kişilerde anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer psikolojik sorunların tedavisinde etkili bulunmuştur.

 

 

EMDR eğitimi, terapistlere bu yöntemi etkili bir şekilde uygulamayı öğretir. Eğitim genellikle aşağıdaki konuları içerebilir:


 1. EMDR Temel İlkeleri: EMDR terapisinin temel prensipleri, tarihçesi ve teorik temelleri.

 2. Travma ve Anı İşleme: Travmatik anıların nasıl işlendiği ve depolandığı, EMDR terapisi ile bu anıların nasıl yeniden işlendiği.

 3. Göz Hareketleri ve Stimülasyonu: Göz hareketleri, dokunma veya ses gibi uyarıcılara odaklanma ve bunların travmatik anılarla ilişkilendirilmesi.

 4. Tedavi Planlaması: Hangi durumlarda EMDR terapisinin uygun olduğunun değerlendirilmesi ve tedavi planlaması.

 5. Terapi Oturumları: EMDR terapisi oturumlarının nasıl yapıldığı, hangi adımları içerdiği ve nasıl ilerlediği.

 6. Duygusal Regülasyon: Klientlerin duygusal tepkilerini yönetmelerine yardımcı olma stratejileri.

 7. İşbirliği ve Güven Oluşturma: Klient ile terapist arasındaki işbirliği ve güvenin nasıl oluşturulduğu.


EMDR eğitimi, psikoterapistler, psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları ve danışmanlar gibi ruh sağlığı alanlarında çalışan profesyoneller için uygundur. Eğitim genellikle EMDR International Association (EMDRIA) veya benzer kuruluşlar tarafından akredite edilmiş eğitmenler tarafından sunulur. Eğitim alarak profesyoneller, travmatik deneyimleri olan bireylere EMDR terapisi uygulayarak onların duygusal iyileşmelerini ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilirler.

 

Çocuk ve ergenlerde EMDR eğitimini aşağıdaki gruplar alabilir:


 1. Çocuk ve Ergen Psikoterapistleri: Çocuklar ve ergenlerle çalışan psikoterapistler, travmatik deneyimleri olan genç bireylere EMDR terapisi uygulamayı öğrenmek isteyebilirler.

 2. Çocuk Psikologları: Çocukların duygusal zorluklarını ele almak ve travmatik deneyimlerini işlemelerine yardımcı olmak isteyen psikologlar.

 3. Ergen Danışmanları: Ergenlerin travmatik deneyimleri ve zorlayıcı anılarıyla başa çıkmalarını desteklemek isteyen danışmanlar.

 4. Okul Psikologları: Okullarda çalışan psikologlar, öğrencilerin yaşadığı travmatik olayları ele almak ve bu olayların okul yaşantısına etkilerini anlamak için EMDR eğitimi alabilirler.

 5. Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri: Psikiyatristler, tıbbi bakım ile birlikte psikoterapi yaklaşımlarını birleştirerek çocuk ve ergenlerde EMDR terapisi uygulayabilirler.

 6. Aile Danışmanları: Çocuk ve ergenlerin aile içi dinamikleri ve travmatik deneyimlerini ele almak isteyen danışmanlar.

 7. Sosyal Hizmet Uzmanları: Çocuk ve ergenlerin travmatik deneyimlerini işlemelerine yardımcı olmak isteyen sosyal hizmet uzmanları.

 8. Okul Psikolojik Danışmanları: Okul psikolojik danışmanları, öğrencilerin akademik ve duygusal sorunlarıyla başa çıkmak için EMDR eğitimi alarak etkili destek sağlayabilirler.

 9. Eğitimciler: Çocuk ve ergenlerle çalışan eğitimciler, öğrencilerin duygusal sağlıklarını desteklemek ve olumsuz deneyimleri işlemelerine yardımcı olmak için EMDR eğitimi alabilirler.


EMDR eğitimi, genellikle psikoterapi, psikoloji, danışmanlık, çocuk gelişimi ve benzeri alanlarda çalışan profesyonellere yönelik olarak sunulur. Eğitimler EMDR International Association (EMDRIA) veya benzer akreditasyonlara sahip kuruluşlar tarafından düzenlenir. Eğitim alan profesyoneller, çocuk ve ergenlerin travmatik deneyimlerini işlemelerine, duygusal iyileşmelerini sağlamalarına ve daha sağlıklı yaşamlar sürmelerine yardımcı olabilirler.

 


Kişisel gelişim

Online + Uzaktan

ÇOCUK VE ERGENLERDE EMDR

80

ÇOCUK VE ERGENLERDE EMDR

 

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), travmatik deneyimlerin ve zorlayıcı anıların tedavisinde kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. EMDR terapisi, kişilerin travmatik olayları işleme ve duygusal olarak iyileşmelerine yardımcı olmak için özellikle göz hareketleri kullanır. Bu terapi, özellikle travmatik deneyimler yaşamış kişilerde anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer psikolojik sorunların tedavisinde etkili bulunmuştur.

 

 

EMDR eğitimi, terapistlere bu yöntemi etkili bir şekilde uygulamayı öğretir. Eğitim genellikle aşağıdaki konuları içerebilir:


 1. EMDR Temel İlkeleri: EMDR terapisinin temel prensipleri, tarihçesi ve teorik temelleri.

 2. Travma ve Anı İşleme: Travmatik anıların nasıl işlendiği ve depolandığı, EMDR terapisi ile bu anıların nasıl yeniden işlendiği.

 3. Göz Hareketleri ve Stimülasyonu: Göz hareketleri, dokunma veya ses gibi uyarıcılara odaklanma ve bunların travmatik anılarla ilişkilendirilmesi.

 4. Tedavi Planlaması: Hangi durumlarda EMDR terapisinin uygun olduğunun değerlendirilmesi ve tedavi planlaması.

 5. Terapi Oturumları: EMDR terapisi oturumlarının nasıl yapıldığı, hangi adımları içerdiği ve nasıl ilerlediği.

 6. Duygusal Regülasyon: Klientlerin duygusal tepkilerini yönetmelerine yardımcı olma stratejileri.

 7. İşbirliği ve Güven Oluşturma: Klient ile terapist arasındaki işbirliği ve güvenin nasıl oluşturulduğu.


EMDR eğitimi, psikoterapistler, psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları ve danışmanlar gibi ruh sağlığı alanlarında çalışan profesyoneller için uygundur. Eğitim genellikle EMDR International Association (EMDRIA) veya benzer kuruluşlar tarafından akredite edilmiş eğitmenler tarafından sunulur. Eğitim alarak profesyoneller, travmatik deneyimleri olan bireylere EMDR terapisi uygulayarak onların duygusal iyileşmelerini ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilirler.

 

Çocuk ve ergenlerde EMDR eğitimini aşağıdaki gruplar alabilir:


 1. Çocuk ve Ergen Psikoterapistleri: Çocuklar ve ergenlerle çalışan psikoterapistler, travmatik deneyimleri olan genç bireylere EMDR terapisi uygulamayı öğrenmek isteyebilirler.

 2. Çocuk Psikologları: Çocukların duygusal zorluklarını ele almak ve travmatik deneyimlerini işlemelerine yardımcı olmak isteyen psikologlar.

 3. Ergen Danışmanları: Ergenlerin travmatik deneyimleri ve zorlayıcı anılarıyla başa çıkmalarını desteklemek isteyen danışmanlar.

 4. Okul Psikologları: Okullarda çalışan psikologlar, öğrencilerin yaşadığı travmatik olayları ele almak ve bu olayların okul yaşantısına etkilerini anlamak için EMDR eğitimi alabilirler.

 5. Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri: Psikiyatristler, tıbbi bakım ile birlikte psikoterapi yaklaşımlarını birleştirerek çocuk ve ergenlerde EMDR terapisi uygulayabilirler.

 6. Aile Danışmanları: Çocuk ve ergenlerin aile içi dinamikleri ve travmatik deneyimlerini ele almak isteyen danışmanlar.

 7. Sosyal Hizmet Uzmanları: Çocuk ve ergenlerin travmatik deneyimlerini işlemelerine yardımcı olmak isteyen sosyal hizmet uzmanları.

 8. Okul Psikolojik Danışmanları: Okul psikolojik danışmanları, öğrencilerin akademik ve duygusal sorunlarıyla başa çıkmak için EMDR eğitimi alarak etkili destek sağlayabilirler.

 9. Eğitimciler: Çocuk ve ergenlerle çalışan eğitimciler, öğrencilerin duygusal sağlıklarını desteklemek ve olumsuz deneyimleri işlemelerine yardımcı olmak için EMDR eğitimi alabilirler.


EMDR eğitimi, genellikle psikoterapi, psikoloji, danışmanlık, çocuk gelişimi ve benzeri alanlarda çalışan profesyonellere yönelik olarak sunulur. Eğitimler EMDR International Association (EMDRIA) veya benzer akreditasyonlara sahip kuruluşlar tarafından düzenlenir. Eğitim alan profesyoneller, çocuk ve ergenlerin travmatik deneyimlerini işlemelerine, duygusal iyileşmelerini sağlamalarına ve daha sağlıklı yaşamlar sürmelerine yardımcı olabilirler.

 


EMDR eğitimi, psikoterapistler, psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları ve danışmanlar gibi ruh sağlığı alanlarında çalışan profesyoneller için uygundur. Eğitim genellikle EMDR International Association (EMDRIA) veya benzer kuruluşlar tarafından akredite edilmiş eğitmenler tarafından sunulur. Eğitim alarak profesyoneller, travmatik deneyimleri olan bireylere EMDR terapisi uygulayarak onların duygusal iyileşmelerini ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilirler.

EMDR eğitimi, psikoterapistler, psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları ve danışmanlar gibi ruh sağlığı alanlarında çalışan profesyoneller için uygundur. Eğitim genellikle EMDR International Association (EMDRIA) veya benzer kuruluşlar tarafından akredite edilmiş eğitmenler tarafından sunulur. Eğitim alarak profesyoneller, travmatik deneyimleri olan bireylere EMDR terapisi uygulayarak onların duygusal iyileşmelerini ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilirler.

ÇOCUK VE ERGENLERDE EMDR

Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz 

AİLE DİZİMİ

NEURO REBIRTH

NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR

KUNDALİNİ REİKİ

YAŞAM KOÇLUĞU

AİLE KOÇLUĞU

SARKAÇ EĞİTİMİ

SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK

OYUN TERAPİSİ

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

BİOENERJİ EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

NLP MASTER EĞİTİMİ

KUANTUM EĞİTİMİ

OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ

EFT TEKNİKLERİ

SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

SPİRİTÜEL KOÇLUK

TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ

MASAL TERAPİSİ

BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ

P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ

REİKİ EĞİTİMİ

AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ

MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

MEDİTASYON KOÇLUĞU

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ

TEMEL PEDAGOJİ

OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

FARKINDALIK MINDFULNESS

HOLİSTİK ŞİFA

BESLENME KOÇLUĞU

ENNEAGRAM

SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ

İLİŞKİ KOÇLUĞU

ASTROLOJİ EĞİTİMİ

HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU

BİOREZONANS EĞİTİMİ

AROMATERAPİ EĞİTİMİ

ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ

ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI

ÇOCUK GELİŞİMİ

PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ

BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ

TAROT OKUYUCULUĞU

YARATICI DRAMA

© 2023 ilseven Akademi

ABONE OL

Abone olduğunuz için teşekkürler.

VISA LOGO
Mastercard LOGO
Paytr LOGO
bottom of page