top of page
İlseven Akademi Logosu

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI: İLSEVEN EĞİTİM Ltd.

Adres: GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGESİ PK1210 / GAZİMAĞUSA KKTC

1.2. ALICI: MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.ilsevenakademi.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen hizmet/eğitim/sertifika alımına ilişkin söz konusu ürünün satışı ve teslimine dair 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

Satış Sözleşmesi MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN Ürünlerin İsmi ve Vergiler Dâhil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 4.1- ALICI, www.ilsevenakademi.com ’nin internet sitesinde iş bu sözleşme konusunu oluşturan Madde 3’ te belirtilen esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dâhil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürün veya ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğini beyan eder.

 

4.2- Sözleşme konusu belirtilen “Madde 3” içerisinde bulunan ürün veya ürünleri, ALICI’nın EĞİTİM SÜRESİNİ TAMAMLAMAK  koşulu ile anlaşmalı taşıyıcı şirketi aracılığı ile ALICI’ nın belirttiği adrese belirtilen kişi/kuruluşa elden teslim edilecektir. Teslim sırasında ALICI tarafında teslim edilecek kişi veya kuruluşta teslim edecek yetkili kişi bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Ürünün taşıma şirketin de beklemesinden dolayı oluşan her türlü zarar veya Kargonun taşıma şirketinden SATICI’ ya iade edilmesi ile oluşan giderler ALICI’ya aittir.

Satış Sözleşmesi 4.3- Sözleşme konusu belirtilen Madde 3 içerisin de bulunan ürünlerin ALICI tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslim alınmamasından veya teslimi kabul etmemesinden www.ilsevenakademi.com sorumlu tutulamaz. Teslim sırasında ürünün belirtilen ürünle eşliği ve ayıplı ürün olup olmadığı kontrol edilir. Yaşanan herhangi bir sorunda taşıyıcı şirket görevlisi ile tutanak tutularak ürün veya ürünler SATICI’ya iade edilir.

4.4- SATICI, sözleşme konusu geçen “Madde 3 içerisinde” belirtilen hizmet /eğitim/ sertifikanın  eksiksiz, sözleşmede belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden ALICI’ya karşı sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu eğitim sürecinin başlaması için, işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak , satıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih edeceği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

Sözleşme konusu hizmet/eğitim/sertifika bedelleri her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya banka ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde SATICI’nın ürünü teslim koşulunu tamamen ortadan kalkar.

4.6- ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce, haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşundan ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde,  hizmet/eğitim/sertifika  ALICI’ya teslim edilmiş olması kaydıyla hizmetin  teslimat tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde, ALICI’nın SATICI’ya hizmet  bedeli, ALICI’ya ait olmak üzere, hizmet/eğitim/sertifika SATICI’ya göndermesi ve verılen hizmetin bedelinin tamamının ödenmesi zorunludur.

MADDE 5- CAYMA HAKKI ALICI, sözleşme konusu satın aldığı hizmet/eğitim/sertifika ‘ yı ödemenin  gercekleştirilmesinin ardından CAYMA HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR. Eğitim kullanıcı adı şifresinin teslim edilmesi ile  ,hizmetin başlamasınının ardından ALICININ CAYMA HAKKI BULUNMAMAKTADIR.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7- ALICI her türlü şikayet ve taleplerini yukarıda belirtilen SATICI iletişim bilgilerine iletebilir.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir, bulunmayan yerlerde Asliye Ticaret Mahkemeleri geçerlidir. İşbu 8 maddelik sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup belirtilen tarihte, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

ABONE OL

Abone olduğunuz için teşekkürler.

+38348166227

00355684589833

bottom of page