top of page
İlseven Akademi Logosu

Çocuk ve ergenlerde BDT eğitimi, psikologlar, psikoterapistler, rehberlik ve psikolojik danışmanlık uzmanları, okul psikolojik danışmanları, eğitimciler ve çocuk gelişimi uzmanları gibi alanlarda çalışan profesyoneller için uygundur. Eğitim atölyeleri, seminerler veya uzaktan eğitim kursları şeklinde sunulabilir. Bu eğitimi alan profesyoneller, çocuk ve ergenlerin zorluklarını anlamalarına, olumlu davranışları geliştirmelerine ve duygusal sorunlarını ele almalarına yardımcı olabilirler.

421

421

(BDT) ÇOCUK VE ERGENLERDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

 

Çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi (BDT) eğitimi, çocuklar ve ergenler için bilişsel davranışçı terapi tekniklerini öğretmeyi amaçlayan bir eğitim türüdür. Bilişsel davranışçı terapi, düşünce ve duyguların davranışları nasıl etkilediğini inceleyen, bireylerin olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmelerine ve daha sağlıklı davranışlar geliştirmelerine yardımcı olan bir terapi yaklaşımıdır. Çocuk ve ergenlerde BDT ise bu yaklaşımı çocuk ve ergenlerin yaş düzeyine uygun bir şekilde uygulamayı öğretir.

 

 

Çocuk ve ergenlerde BDT eğitimi aşağıdaki konuları içerebilir:


 1. Temel BDT İlkeleri: Bilişsel davranışçı terapinin temel prensipleri ve temel kavramlarının çocuk ve ergenlere nasıl açıklanacağı.

 2. Duygusal Farkındalık: Çocukların duygusal farkındalıklarını artırmaları ve duygularını daha iyi anlamaları için kullanılan teknikler.

 3. Olumsuz Düşünce Kalıplarının Tanınması: Çocukların olumsuz düşünce kalıplarını fark etmeleri ve bunları değiştirmeleri için yöntemler.

 4. Davranış Değişikliği: Çocukların istenmeyen davranışları tanımaları ve bu davranışları daha olumlu davranışlarla değiştirmeleri için stratejiler.

 5. Problem Çözme ve Karar Verme: Çocukların problemleri tanımaları, çözüm yollarını düşünmeleri ve karar verme becerilerini geliştirmeleri için yöntemler.

 6. Anksiyete ve Stres Yönetimi: Çocukların anksiyete ve stresle başa çıkma becerilerini artırmaları için teknikler.

 7. Sosyal Beceri Geliştirme: Çocukların sosyal ilişkilerini güçlendirmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri için stratejiler.


Çocuk ve ergenlerde BDT eğitimi, psikologlar, psikoterapistler, rehberlik ve psikolojik danışmanlık uzmanları, okul psikolojik danışmanları, eğitimciler ve çocuk gelişimi uzmanları gibi alanlarda çalışan profesyoneller için uygundur. Eğitim atölyeleri, seminerler veya uzaktan eğitim kursları şeklinde sunulabilir. Bu eğitimi alan profesyoneller, çocuk ve ergenlerin zorluklarını anlamalarına, olumlu davranışları geliştirmelerine ve duygusal sorunlarını ele almalarına yardımcı olabilirler.


 

Çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi (BDT) eğitimini aşağıdaki gruplar alabilir:


 1. Psikologlar ve Psikoterapistler: Bu alanlarda çalışan profesyoneller, çocuklar ve ergenlerle çalışırken bilişsel davranışçı terapi tekniklerini etkili bir şekilde uygulamak istediklerinde bu eğitimi alabilirler.

 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanları: Okullarda veya kariyer danışmanlık merkezlerinde çalışan uzmanlar, çocukların ve ergenlerin duygusal sorunları, davranışsal zorlukları ve akademik başarıları ile ilgilenirken BDT tekniklerini kullanmayı öğrenmek isteyebilirler.

 3. Okul Psikolojik Danışmanları: Okullarda görev yapan psikologlar, öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek, akademik ve sosyal sorunları ele almak için BDT eğitimi alabilirler.

 4. Çocuk Gelişimi Uzmanları: Çocukların gelişimini inceleyen uzmanlar, çocukların davranışlarını daha iyi anlamak ve gelişimlerine uygun destek sağlamak için BDT tekniklerini öğrenmek isteyebilirler.

 5. Eğitimciler: İlkokul, ortaokul veya lise düzeyinde çalışan eğitimciler, öğrencilerin akademik performansını artırmak ve öğrenme zorluklarıyla başa çıkmak için BDT eğitimi alabilirler.

 6. Aile Danışmanları: Aile içi ilişkileri yönetme, çocukların davranışlarını anlamak ve aile içi uyumu sağlamak için BDT tekniklerini öğrenmek isteyen danışmanlar.

 7. Ergen Danışmanları: Ergenlerin duygusal sorunlarını, özsaygı sorunlarını ve kimlik gelişimlerini desteklemek isteyen uzmanlar.

 8. Sosyal Hizmet Uzmanları: Çocuk ve ergenlerin çeşitli yaşamsal zorluklarını ele almak için BDT tekniklerini öğrenmek isteyen sosyal hizmet uzmanları.

 9. Koçlar: Çocuk veya ergen koçluğu yapmak isteyen profesyoneller, BDT eğitimi alarak bireylere daha etkili bir şekilde rehberlik edebilirler.


BDT eğitimi genellikle psikoloji, rehberlik ve danışmanlık, eğitim ve çocuk gelişimi alanlarında çalışan profesyoneller için uygundur. Eğitim genellikle üniversiteler, eğitim enstitüleri, psikoterapi kuruluşları ve online platformlar tarafından sunulur. Bu eğitimi alan profesyoneller, çocuk ve ergenlerin duygusal sorunlarını ele almak, olumlu davranışları teşvik etmek ve kişisel gelişimlerini desteklemek için BDT tekniklerini kullanabilirler.

 


Kişisel gelişim

Online + Uzaktan

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

360

(BDT) ÇOCUK VE ERGENLERDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

 

Çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi (BDT) eğitimi, çocuklar ve ergenler için bilişsel davranışçı terapi tekniklerini öğretmeyi amaçlayan bir eğitim türüdür. Bilişsel davranışçı terapi, düşünce ve duyguların davranışları nasıl etkilediğini inceleyen, bireylerin olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmelerine ve daha sağlıklı davranışlar geliştirmelerine yardımcı olan bir terapi yaklaşımıdır. Çocuk ve ergenlerde BDT ise bu yaklaşımı çocuk ve ergenlerin yaş düzeyine uygun bir şekilde uygulamayı öğretir.

 

 

Çocuk ve ergenlerde BDT eğitimi aşağıdaki konuları içerebilir:


 1. Temel BDT İlkeleri: Bilişsel davranışçı terapinin temel prensipleri ve temel kavramlarının çocuk ve ergenlere nasıl açıklanacağı.

 2. Duygusal Farkındalık: Çocukların duygusal farkındalıklarını artırmaları ve duygularını daha iyi anlamaları için kullanılan teknikler.

 3. Olumsuz Düşünce Kalıplarının Tanınması: Çocukların olumsuz düşünce kalıplarını fark etmeleri ve bunları değiştirmeleri için yöntemler.

 4. Davranış Değişikliği: Çocukların istenmeyen davranışları tanımaları ve bu davranışları daha olumlu davranışlarla değiştirmeleri için stratejiler.

 5. Problem Çözme ve Karar Verme: Çocukların problemleri tanımaları, çözüm yollarını düşünmeleri ve karar verme becerilerini geliştirmeleri için yöntemler.

 6. Anksiyete ve Stres Yönetimi: Çocukların anksiyete ve stresle başa çıkma becerilerini artırmaları için teknikler.

 7. Sosyal Beceri Geliştirme: Çocukların sosyal ilişkilerini güçlendirmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri için stratejiler.


Çocuk ve ergenlerde BDT eğitimi, psikologlar, psikoterapistler, rehberlik ve psikolojik danışmanlık uzmanları, okul psikolojik danışmanları, eğitimciler ve çocuk gelişimi uzmanları gibi alanlarda çalışan profesyoneller için uygundur. Eğitim atölyeleri, seminerler veya uzaktan eğitim kursları şeklinde sunulabilir. Bu eğitimi alan profesyoneller, çocuk ve ergenlerin zorluklarını anlamalarına, olumlu davranışları geliştirmelerine ve duygusal sorunlarını ele almalarına yardımcı olabilirler.


 

Çocuk ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi (BDT) eğitimini aşağıdaki gruplar alabilir:


 1. Psikologlar ve Psikoterapistler: Bu alanlarda çalışan profesyoneller, çocuklar ve ergenlerle çalışırken bilişsel davranışçı terapi tekniklerini etkili bir şekilde uygulamak istediklerinde bu eğitimi alabilirler.

 2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanları: Okullarda veya kariyer danışmanlık merkezlerinde çalışan uzmanlar, çocukların ve ergenlerin duygusal sorunları, davranışsal zorlukları ve akademik başarıları ile ilgilenirken BDT tekniklerini kullanmayı öğrenmek isteyebilirler.

 3. Okul Psikolojik Danışmanları: Okullarda görev yapan psikologlar, öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek, akademik ve sosyal sorunları ele almak için BDT eğitimi alabilirler.

 4. Çocuk Gelişimi Uzmanları: Çocukların gelişimini inceleyen uzmanlar, çocukların davranışlarını daha iyi anlamak ve gelişimlerine uygun destek sağlamak için BDT tekniklerini öğrenmek isteyebilirler.

 5. Eğitimciler: İlkokul, ortaokul veya lise düzeyinde çalışan eğitimciler, öğrencilerin akademik performansını artırmak ve öğrenme zorluklarıyla başa çıkmak için BDT eğitimi alabilirler.

 6. Aile Danışmanları: Aile içi ilişkileri yönetme, çocukların davranışlarını anlamak ve aile içi uyumu sağlamak için BDT tekniklerini öğrenmek isteyen danışmanlar.

 7. Ergen Danışmanları: Ergenlerin duygusal sorunlarını, özsaygı sorunlarını ve kimlik gelişimlerini desteklemek isteyen uzmanlar.

 8. Sosyal Hizmet Uzmanları: Çocuk ve ergenlerin çeşitli yaşamsal zorluklarını ele almak için BDT tekniklerini öğrenmek isteyen sosyal hizmet uzmanları.

 9. Koçlar: Çocuk veya ergen koçluğu yapmak isteyen profesyoneller, BDT eğitimi alarak bireylere daha etkili bir şekilde rehberlik edebilirler.


BDT eğitimi genellikle psikoloji, rehberlik ve danışmanlık, eğitim ve çocuk gelişimi alanlarında çalışan profesyoneller için uygundur. Eğitim genellikle üniversiteler, eğitim enstitüleri, psikoterapi kuruluşları ve online platformlar tarafından sunulur. Bu eğitimi alan profesyoneller, çocuk ve ergenlerin duygusal sorunlarını ele almak, olumlu davranışları teşvik etmek ve kişisel gelişimlerini desteklemek için BDT tekniklerini kullanabilirler.

 


Çocuk ve ergenlerde BDT eğitimi, psikologlar, psikoterapistler, rehberlik ve psikolojik danışmanlık uzmanları, okul psikolojik danışmanları, eğitimciler ve çocuk gelişimi uzmanları gibi alanlarda çalışan profesyoneller için uygundur. Eğitim atölyeleri, seminerler veya uzaktan eğitim kursları şeklinde sunulabilir. Bu eğitimi alan profesyoneller, çocuk ve ergenlerin zorluklarını anlamalarına, olumlu davranışları geliştirmelerine ve duygusal sorunlarını ele almalarına yardımcı olabilirler.

Çocuk ve ergenlerde BDT eğitimi, psikologlar, psikoterapistler, rehberlik ve psikolojik danışmanlık uzmanları, okul psikolojik danışmanları, eğitimciler ve çocuk gelişimi uzmanları gibi alanlarda çalışan profesyoneller için uygundur. Eğitim atölyeleri, seminerler veya uzaktan eğitim kursları şeklinde sunulabilir. Bu eğitimi alan profesyoneller, çocuk ve ergenlerin zorluklarını anlamalarına, olumlu davranışları geliştirmelerine ve duygusal sorunlarını ele almalarına yardımcı olabilirler.

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz 

AİLE DİZİMİ

NEURO REBIRTH

NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR

KUNDALİNİ REİKİ

YAŞAM KOÇLUĞU

AİLE KOÇLUĞU

SARKAÇ EĞİTİMİ

SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK

OYUN TERAPİSİ

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

BİOENERJİ EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

NLP MASTER EĞİTİMİ

KUANTUM EĞİTİMİ

OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ

EFT TEKNİKLERİ

SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

SPİRİTÜEL KOÇLUK

TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ

MASAL TERAPİSİ

BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ

P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ

REİKİ EĞİTİMİ

AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ

MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

MEDİTASYON KOÇLUĞU

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ

TEMEL PEDAGOJİ

OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

FARKINDALIK MINDFULNESS

HOLİSTİK ŞİFA

BESLENME KOÇLUĞU

ENNEAGRAM

SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ

İLİŞKİ KOÇLUĞU

ASTROLOJİ EĞİTİMİ

HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU

BİOREZONANS EĞİTİMİ

AROMATERAPİ EĞİTİMİ

ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ

ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI

ÇOCUK GELİŞİMİ

PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ

BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ

TAROT OKUYUCULUĞU

YARATICI DRAMA

© 2023 ilseven Akademi

ABONE OL

Abone olduğunuz için teşekkürler.

VISA LOGO
Mastercard LOGO
Paytr LOGO
bottom of page