top of page
İlseven Akademi Logosu

Enneagram'ın temelinde, insanların farklı temel motivasyonlara sahip olduğu ve bu motivasyonların davranışları ve düşünce kalıplarını şekillendirdiği fikri yatar. Enneagram, bu temel motivasyonları ve bu motivasyonların nasıl geliştiğini anlamak için bir yol haritası sunar. Enneagram modeli, bireylerin kendi içsel dünyalarını keşfetmelerine, kendilerini daha derinlemesine anlamalarına ve kişisel gelişimlerini desteklemelerine yardımcı olabilir.

382

382

ENNEAGRAM

 

Enneagram, bireylerin kişilik yapılarını anlamak ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla kullanılan bir psikolojik modeldir. Enneagram, antik kökenlere sahip bir sembol olan dokuzgen şeklinde bir diyagram üzerine inşa edilmiştir. Her bir nokta, farklı kişilik tiplerini temsil eder ve bu tiplerin nasıl düşündüğü, hissettiği, davrandığı ve ilişki kurduğu hakkında bilgi sunar.

 

 

Enneagram'ın temelinde, insanların farklı temel motivasyonlara sahip olduğu ve bu motivasyonların davranışları ve düşünce kalıplarını şekillendirdiği fikri yatar. Enneagram, bu temel motivasyonları ve bu motivasyonların nasıl geliştiğini anlamak için bir yol haritası sunar. Enneagram modeli, bireylerin kendi içsel dünyalarını keşfetmelerine, kendilerini daha derinlemesine anlamalarına ve kişisel gelişimlerini desteklemelerine yardımcı olabilir.


Enneagram eğitimi, bu modeli öğrenmek ve uygulamak isteyen kişilere yöneliktir. Enneagram eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir:


 1. Enneagram Temel Bilgisi: Enneagram sembolü ve dokuz farklı kişilik tipi hakkında temel bilgi.

 2. Kişilik Tiplerini Tanıma: Her bir kişilik tipinin özellikleri, düşünce kalıpları, motivasyonları ve davranışları hakkında daha derinlemesine anlayış.

 3. Kişisel Gelişim: Kendi kişilik tipini tanıma, kişisel gelişim hedefleri belirleme ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturma.

 4. İlişkileri Anlama: Enneagram, insanların nasıl iletişim kurduğunu, ilişkileri yönettiğini ve anlaşmazlıkları nasıl çözdüğünü anlamada yardımcı olabilir.

 5. Stres ve Ruh Halini Yönetme: Kişilik tiplerine özgü stres tepkilerini ve ruh hallerini anlama ve yönetme stratejileri.

 6. Koçluk ve Danışmanlık: Enneagram'ı koçluk, danışmanlık veya terapi seanslarında kullanma becerileri.

 7. Ekip Dinamikleri: Enneagram'ın iş ortamında ekip dinamiklerini anlama ve verimliliği artırma potansiyeli.


 

Enneagram eğitimi, kişisel gelişim, ilişkilerin anlaşılması, liderlik becerilerinin geliştirilmesi ve insan davranışlarının derinlemesine anlaşılması gibi konularda ilgi duyan ve daha fazla bilgi edinmek isteyen birçok farklı grup için faydalı olabilir. Enneagram eğitimi alan bazı gruplar şunlar olabilir:


 1. Bireysel Gelişim Meraklıları: Kendi içsel dünyalarını daha iyi anlamak, kişisel potansiyellerini keşfetmek ve yaşamlarını daha anlamlı hale getirmek isteyen bireyler.

 2. Koçlar ve Danışmanlar: Koçlar ve danışmanlar, danışanların kişilik yapılarını daha iyi anlamak, onlara daha etkili rehberlik sağlamak ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla Enneagram eğitimi alabilirler.

 3. Terapistler ve Psikologlar: Terapistler ve psikologlar, Enneagram'ı terapi seanslarında veya danışmanlık süreçlerinde kullanarak bireylerin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını anlamada daha etkili olabilirler.

 4. Liderler ve Yöneticiler: Liderler, Enneagram'ı liderlik becerilerini geliştirmek, ekibi daha iyi anlamak ve motivasyonu artırmak amacıyla kullanabilirler.

 5. İnsan Kaynakları Uzmanları: İnsan kaynakları alanında çalışanlar, Enneagram'ı işe alım süreçlerinde, ekip dinamiklerini anlamada ve çalışanların kişisel gelişimlerini desteklemede kullanabilirler.

 6. Eğitmenler ve Öğretmenler: Eğitimciler, öğrencilerin farklı öğrenme stillerini anlama, daha iyi iletişim kurma ve sınıf içi dinamikleri yönetme amacıyla Enneagram eğitimi alabilirler.

 7. Çiftler ve Aileler: Enneagram, çiftlerin ve ailelerin birbirlerini daha iyi anlamalarına ve daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilir.

 8. İş Geliştirme ve Kariyer Danışmanları: İş dünyasında çalışanlar, kariyer hedeflerini belirleme, iş yerindeki dinamikleri anlama ve iş ilişkilerini geliştirme amacıyla Enneagram eğitimi alabilirler.

 9. Herkes: Aslında herhangi bir kişi, insan davranışlarını ve kişilikleri daha iyi anlamak, ilişkilerini güçlendirmek ve kendi kişisel gelişimini desteklemek amacıyla Enneagram eğitimi alabilir.


Enneagram eğitimi genellikle üniversiteler, eğitim enstitüleri, koçluk dernekleri, psikoloji merkezleri, liderlik geliştirme kuruluşları ve online platformlar aracılığıyla sunulabilir. Eğitim alan bireyler, Enneagram'ı kullanarak daha derin bir kendini anlama ve başkalarını anlama seviyesine ulaşabilir, ilişkilerini geliştirebilir ve kişisel gelişimlerini destekleyebilirler.

 


Kişisel gelişim

Online + Uzaktan

ENNEAGRAM

360

ENNEAGRAM

 

Enneagram, bireylerin kişilik yapılarını anlamak ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla kullanılan bir psikolojik modeldir. Enneagram, antik kökenlere sahip bir sembol olan dokuzgen şeklinde bir diyagram üzerine inşa edilmiştir. Her bir nokta, farklı kişilik tiplerini temsil eder ve bu tiplerin nasıl düşündüğü, hissettiği, davrandığı ve ilişki kurduğu hakkında bilgi sunar.

 

 

Enneagram'ın temelinde, insanların farklı temel motivasyonlara sahip olduğu ve bu motivasyonların davranışları ve düşünce kalıplarını şekillendirdiği fikri yatar. Enneagram, bu temel motivasyonları ve bu motivasyonların nasıl geliştiğini anlamak için bir yol haritası sunar. Enneagram modeli, bireylerin kendi içsel dünyalarını keşfetmelerine, kendilerini daha derinlemesine anlamalarına ve kişisel gelişimlerini desteklemelerine yardımcı olabilir.


Enneagram eğitimi, bu modeli öğrenmek ve uygulamak isteyen kişilere yöneliktir. Enneagram eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir:


 1. Enneagram Temel Bilgisi: Enneagram sembolü ve dokuz farklı kişilik tipi hakkında temel bilgi.

 2. Kişilik Tiplerini Tanıma: Her bir kişilik tipinin özellikleri, düşünce kalıpları, motivasyonları ve davranışları hakkında daha derinlemesine anlayış.

 3. Kişisel Gelişim: Kendi kişilik tipini tanıma, kişisel gelişim hedefleri belirleme ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturma.

 4. İlişkileri Anlama: Enneagram, insanların nasıl iletişim kurduğunu, ilişkileri yönettiğini ve anlaşmazlıkları nasıl çözdüğünü anlamada yardımcı olabilir.

 5. Stres ve Ruh Halini Yönetme: Kişilik tiplerine özgü stres tepkilerini ve ruh hallerini anlama ve yönetme stratejileri.

 6. Koçluk ve Danışmanlık: Enneagram'ı koçluk, danışmanlık veya terapi seanslarında kullanma becerileri.

 7. Ekip Dinamikleri: Enneagram'ın iş ortamında ekip dinamiklerini anlama ve verimliliği artırma potansiyeli.


 

Enneagram eğitimi, kişisel gelişim, ilişkilerin anlaşılması, liderlik becerilerinin geliştirilmesi ve insan davranışlarının derinlemesine anlaşılması gibi konularda ilgi duyan ve daha fazla bilgi edinmek isteyen birçok farklı grup için faydalı olabilir. Enneagram eğitimi alan bazı gruplar şunlar olabilir:


 1. Bireysel Gelişim Meraklıları: Kendi içsel dünyalarını daha iyi anlamak, kişisel potansiyellerini keşfetmek ve yaşamlarını daha anlamlı hale getirmek isteyen bireyler.

 2. Koçlar ve Danışmanlar: Koçlar ve danışmanlar, danışanların kişilik yapılarını daha iyi anlamak, onlara daha etkili rehberlik sağlamak ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla Enneagram eğitimi alabilirler.

 3. Terapistler ve Psikologlar: Terapistler ve psikologlar, Enneagram'ı terapi seanslarında veya danışmanlık süreçlerinde kullanarak bireylerin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını anlamada daha etkili olabilirler.

 4. Liderler ve Yöneticiler: Liderler, Enneagram'ı liderlik becerilerini geliştirmek, ekibi daha iyi anlamak ve motivasyonu artırmak amacıyla kullanabilirler.

 5. İnsan Kaynakları Uzmanları: İnsan kaynakları alanında çalışanlar, Enneagram'ı işe alım süreçlerinde, ekip dinamiklerini anlamada ve çalışanların kişisel gelişimlerini desteklemede kullanabilirler.

 6. Eğitmenler ve Öğretmenler: Eğitimciler, öğrencilerin farklı öğrenme stillerini anlama, daha iyi iletişim kurma ve sınıf içi dinamikleri yönetme amacıyla Enneagram eğitimi alabilirler.

 7. Çiftler ve Aileler: Enneagram, çiftlerin ve ailelerin birbirlerini daha iyi anlamalarına ve daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilir.

 8. İş Geliştirme ve Kariyer Danışmanları: İş dünyasında çalışanlar, kariyer hedeflerini belirleme, iş yerindeki dinamikleri anlama ve iş ilişkilerini geliştirme amacıyla Enneagram eğitimi alabilirler.

 9. Herkes: Aslında herhangi bir kişi, insan davranışlarını ve kişilikleri daha iyi anlamak, ilişkilerini güçlendirmek ve kendi kişisel gelişimini desteklemek amacıyla Enneagram eğitimi alabilir.


Enneagram eğitimi genellikle üniversiteler, eğitim enstitüleri, koçluk dernekleri, psikoloji merkezleri, liderlik geliştirme kuruluşları ve online platformlar aracılığıyla sunulabilir. Eğitim alan bireyler, Enneagram'ı kullanarak daha derin bir kendini anlama ve başkalarını anlama seviyesine ulaşabilir, ilişkilerini geliştirebilir ve kişisel gelişimlerini destekleyebilirler.

 


Enneagram'ın temelinde, insanların farklı temel motivasyonlara sahip olduğu ve bu motivasyonların davranışları ve düşünce kalıplarını şekillendirdiği fikri yatar. Enneagram, bu temel motivasyonları ve bu motivasyonların nasıl geliştiğini anlamak için bir yol haritası sunar. Enneagram modeli, bireylerin kendi içsel dünyalarını keşfetmelerine, kendilerini daha derinlemesine anlamalarına ve kişisel gelişimlerini desteklemelerine yardımcı olabilir.

Enneagram'ın temelinde, insanların farklı temel motivasyonlara sahip olduğu ve bu motivasyonların davranışları ve düşünce kalıplarını şekillendirdiği fikri yatar. Enneagram, bu temel motivasyonları ve bu motivasyonların nasıl geliştiğini anlamak için bir yol haritası sunar. Enneagram modeli, bireylerin kendi içsel dünyalarını keşfetmelerine, kendilerini daha derinlemesine anlamalarına ve kişisel gelişimlerini desteklemelerine yardımcı olabilir.

ENNEAGRAM

Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz 

AİLE DİZİMİ

NEURO REBIRTH

NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR

KUNDALİNİ REİKİ

YAŞAM KOÇLUĞU

AİLE KOÇLUĞU

SARKAÇ EĞİTİMİ

SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK

OYUN TERAPİSİ

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

BİOENERJİ EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

NLP MASTER EĞİTİMİ

KUANTUM EĞİTİMİ

OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ

EFT TEKNİKLERİ

SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

SPİRİTÜEL KOÇLUK

TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ

MASAL TERAPİSİ

BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ

P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ

REİKİ EĞİTİMİ

AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ

MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

MEDİTASYON KOÇLUĞU

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ

TEMEL PEDAGOJİ

OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

FARKINDALIK MINDFULNESS

HOLİSTİK ŞİFA

BESLENME KOÇLUĞU

ENNEAGRAM

SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ

İLİŞKİ KOÇLUĞU

ASTROLOJİ EĞİTİMİ

HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU

BİOREZONANS EĞİTİMİ

AROMATERAPİ EĞİTİMİ

ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ

ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI

ÇOCUK GELİŞİMİ

PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ

BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ

TAROT OKUYUCULUĞU

YARATICI DRAMA

© 2023 ilseven Akademi

ABONE OL

Abone olduğunuz için teşekkürler.

VISA LOGO
Mastercard LOGO
Paytr LOGO
bottom of page