top of page
İlseven Akademi Logosu

Objektif testler eğitimi, objektif test yöntemlerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda bireylere bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, eğitimcilerin, sınav hazırlayıcıların, ölçme ve değerlendirme uzmanlarının, psikometristlerin ve diğer ilgili profesyonellerin, objektif testlerin etkili bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi için gerekli yetenekleri kazanmalarını sağlar.

406

406

OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

 

Objektif testler eğitimi, objektif test yöntemlerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda bireylere bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, eğitimcilerin, sınav hazırlayıcıların, ölçme ve değerlendirme uzmanlarının, psikometristlerin ve diğer ilgili profesyonellerin, objektif testlerin etkili bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi için gerekli yetenekleri kazanmalarını sağlar.

 

 

Objektif testler eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir:


 1. Objektif Test Türleri: Farklı objektif test türlerinin (çoktan seçmeli, doğru/yanlış, eşleştirme, eksik kelime, vb.) özellikleri, avantajları ve sınırlamaları hakkında bilgi verme.

 2. Test Soru Hazırlama: Eğitimcilerin veya değerlendirme uzmanlarının, doğru ve etkili soruları nasıl hazırlayabileceklerini öğretme. Soruların mantıklı ve anlaşılabilir olması, ölçmek istenen beceriyi yansıtması gibi konular ele alınır.

 3. Soru Revizyonu ve Düzeltme: Test sorularının incelenmesi ve gerektiğinde düzeltilmesi veya yeniden gözden geçirilmesi gereken durumlar hakkında rehberlik sağlama.

 4. Test Formatı ve Dizaynı: Test formatının ve dizaynının nasıl belirleneceği, soruların sıralaması ve düzeni gibi konuları ele alma.

 5. Sınav Uygulama Süreci: Objektif testlerin sınav ortamında nasıl uygulanacağı, yönergelerin nasıl verileceği ve süre yönetimi gibi konuların incelenmesi.

 6. Değerlendirme Kriterleri: Test cevaplarının nasıl değerlendirileceği, puanlama sistemi, negatif puanlama veya doğru cevaplandırma gibi değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi.

 7. Test Güvenirliği ve Geçerliliği: Testin güvenirliği (consistency) ve geçerliliği (validity) kavramlarını anlatma ve bunları nasıl sağlayabileceğini anlatma.

 8. Test Analizi: Elde edilen test sonuçlarını analiz etme ve yorumlama yeteneklerinin geliştirilmesi.


Objektif testler eğitimi, test hazırlayıcıların, eğitimcilerin ve değerlendirme uzmanlarının testleri daha etkili ve adil bir şekilde oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur. Bu eğitim, eğitimdeki ve ölçme değerlendirmedeki profesyonellerin yanı sıra, eğitim materyali oluşturanlar, sınav hazırlayanlar veya belirli uzmanlık alanlarında sınavlar düzenleyen kişiler için de faydalı olabilir.


 

Objektif testler eğitimi, eğitimde, ölçme ve değerlendirmede, sınav hazırlama süreçlerinde veya belirli uzmanlık alanlarında çalışan birçok farklı kişi ve profesyonel için faydalı olabilir. Aşağıda bu eğitimi düşünebilecek bazı gruplar bulunmaktadır:


 1. Eğitimciler: Öğretmenler, eğitimciler ve eğitim kurumlarında çalışanlar, öğrenci performansını değerlendirmek, sınavlar hazırlamak ve değerlendirmek için objektif testler eğitimi alabilirler.

 2. Değerlendirme Uzmanları: Ölçme ve değerlendirme konusunda çalışan profesyoneller, objektif testlerin tasarımı, uygulanması ve analizi konularında beceri kazanmak için bu eğitimi düşünebilirler.

 3. Sınav Hazırlayıcılar: Sınav kitapları, sertifikasyon sınavları veya profesyonel sınavlar hazırlayanlar, objektif testlerin etkili bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi için bu eğitimi alabilirler.

 4. Eğitim Materyali Geliştiricileri: Eğitim materyali üretenler, objektif testlerin entegre edildiği materyallerin nasıl oluşturulacağını ve yönetileceğini öğrenmek isteyebilirler.

 5. Öğrenci Değerlendirme Sorumluları: Eğitim kurumlarında öğrenci performansını değerlendiren ve sınavları yöneten kişiler, objektif testlerin etkili bir şekilde hazırlanması ve uygulanmasını öğrenmek isteyebilirler.

 6. Eğitim Yöneticileri: Eğitim yönetimi ve liderliği alanında çalışanlar, okullar veya kurumlar için objektif testlerin etkili bir şekilde yönetilmesi ve analiz edilmesi konusunda beceri kazanmak isteyebilirler.

 7. Sınav Denetçileri: Profesyonel sınavlarda denetçi olarak görev alanlar, objektif testlerin adil ve tarafsız bir şekilde uygulandığından emin olmak için bu eğitimi alabilirler.

 8. Sınav Geliştirme Danışmanları: Sınav hazırlama sürecine danışmanlık hizmeti veren profesyoneller, objektif testlerin etkili bir şekilde tasarlanması ve yönetilmesi konusunda uzmanlaşmak isteyebilirler.


Objektif testler eğitimi, özellikle eğitim, ölçme ve değerlendirme alanlarında çalışan profesyoneller için önemlidir. Ancak aynı zamanda sınavların hazırlanması veya değerlendirilmesi gibi süreçlerde yer alan diğer kişiler de bu eğitimden faydalanabilir.

 


Kişisel gelişim

Online + Uzaktan

OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

360

OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

 

Objektif testler eğitimi, objektif test yöntemlerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda bireylere bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, eğitimcilerin, sınav hazırlayıcıların, ölçme ve değerlendirme uzmanlarının, psikometristlerin ve diğer ilgili profesyonellerin, objektif testlerin etkili bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi için gerekli yetenekleri kazanmalarını sağlar.

 

 

Objektif testler eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir:


 1. Objektif Test Türleri: Farklı objektif test türlerinin (çoktan seçmeli, doğru/yanlış, eşleştirme, eksik kelime, vb.) özellikleri, avantajları ve sınırlamaları hakkında bilgi verme.

 2. Test Soru Hazırlama: Eğitimcilerin veya değerlendirme uzmanlarının, doğru ve etkili soruları nasıl hazırlayabileceklerini öğretme. Soruların mantıklı ve anlaşılabilir olması, ölçmek istenen beceriyi yansıtması gibi konular ele alınır.

 3. Soru Revizyonu ve Düzeltme: Test sorularının incelenmesi ve gerektiğinde düzeltilmesi veya yeniden gözden geçirilmesi gereken durumlar hakkında rehberlik sağlama.

 4. Test Formatı ve Dizaynı: Test formatının ve dizaynının nasıl belirleneceği, soruların sıralaması ve düzeni gibi konuları ele alma.

 5. Sınav Uygulama Süreci: Objektif testlerin sınav ortamında nasıl uygulanacağı, yönergelerin nasıl verileceği ve süre yönetimi gibi konuların incelenmesi.

 6. Değerlendirme Kriterleri: Test cevaplarının nasıl değerlendirileceği, puanlama sistemi, negatif puanlama veya doğru cevaplandırma gibi değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi.

 7. Test Güvenirliği ve Geçerliliği: Testin güvenirliği (consistency) ve geçerliliği (validity) kavramlarını anlatma ve bunları nasıl sağlayabileceğini anlatma.

 8. Test Analizi: Elde edilen test sonuçlarını analiz etme ve yorumlama yeteneklerinin geliştirilmesi.


Objektif testler eğitimi, test hazırlayıcıların, eğitimcilerin ve değerlendirme uzmanlarının testleri daha etkili ve adil bir şekilde oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur. Bu eğitim, eğitimdeki ve ölçme değerlendirmedeki profesyonellerin yanı sıra, eğitim materyali oluşturanlar, sınav hazırlayanlar veya belirli uzmanlık alanlarında sınavlar düzenleyen kişiler için de faydalı olabilir.


 

Objektif testler eğitimi, eğitimde, ölçme ve değerlendirmede, sınav hazırlama süreçlerinde veya belirli uzmanlık alanlarında çalışan birçok farklı kişi ve profesyonel için faydalı olabilir. Aşağıda bu eğitimi düşünebilecek bazı gruplar bulunmaktadır:


 1. Eğitimciler: Öğretmenler, eğitimciler ve eğitim kurumlarında çalışanlar, öğrenci performansını değerlendirmek, sınavlar hazırlamak ve değerlendirmek için objektif testler eğitimi alabilirler.

 2. Değerlendirme Uzmanları: Ölçme ve değerlendirme konusunda çalışan profesyoneller, objektif testlerin tasarımı, uygulanması ve analizi konularında beceri kazanmak için bu eğitimi düşünebilirler.

 3. Sınav Hazırlayıcılar: Sınav kitapları, sertifikasyon sınavları veya profesyonel sınavlar hazırlayanlar, objektif testlerin etkili bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi için bu eğitimi alabilirler.

 4. Eğitim Materyali Geliştiricileri: Eğitim materyali üretenler, objektif testlerin entegre edildiği materyallerin nasıl oluşturulacağını ve yönetileceğini öğrenmek isteyebilirler.

 5. Öğrenci Değerlendirme Sorumluları: Eğitim kurumlarında öğrenci performansını değerlendiren ve sınavları yöneten kişiler, objektif testlerin etkili bir şekilde hazırlanması ve uygulanmasını öğrenmek isteyebilirler.

 6. Eğitim Yöneticileri: Eğitim yönetimi ve liderliği alanında çalışanlar, okullar veya kurumlar için objektif testlerin etkili bir şekilde yönetilmesi ve analiz edilmesi konusunda beceri kazanmak isteyebilirler.

 7. Sınav Denetçileri: Profesyonel sınavlarda denetçi olarak görev alanlar, objektif testlerin adil ve tarafsız bir şekilde uygulandığından emin olmak için bu eğitimi alabilirler.

 8. Sınav Geliştirme Danışmanları: Sınav hazırlama sürecine danışmanlık hizmeti veren profesyoneller, objektif testlerin etkili bir şekilde tasarlanması ve yönetilmesi konusunda uzmanlaşmak isteyebilirler.


Objektif testler eğitimi, özellikle eğitim, ölçme ve değerlendirme alanlarında çalışan profesyoneller için önemlidir. Ancak aynı zamanda sınavların hazırlanması veya değerlendirilmesi gibi süreçlerde yer alan diğer kişiler de bu eğitimden faydalanabilir.

 


Objektif testler eğitimi, objektif test yöntemlerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda bireylere bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, eğitimcilerin, sınav hazırlayıcıların, ölçme ve değerlendirme uzmanlarının, psikometristlerin ve diğer ilgili profesyonellerin, objektif testlerin etkili bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi için gerekli yetenekleri kazanmalarını sağlar.

Objektif testler eğitimi, objektif test yöntemlerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda bireylere bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, eğitimcilerin, sınav hazırlayıcıların, ölçme ve değerlendirme uzmanlarının, psikometristlerin ve diğer ilgili profesyonellerin, objektif testlerin etkili bir şekilde oluşturulması ve yönetilmesi için gerekli yetenekleri kazanmalarını sağlar.

OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz 

AİLE DİZİMİ

NEURO REBIRTH

NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR

KUNDALİNİ REİKİ

YAŞAM KOÇLUĞU

AİLE KOÇLUĞU

SARKAÇ EĞİTİMİ

SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK

OYUN TERAPİSİ

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

BİOENERJİ EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

NLP MASTER EĞİTİMİ

KUANTUM EĞİTİMİ

OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ

EFT TEKNİKLERİ

SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

SPİRİTÜEL KOÇLUK

TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ

MASAL TERAPİSİ

BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ

P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ

REİKİ EĞİTİMİ

AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ

MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

MEDİTASYON KOÇLUĞU

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ

TEMEL PEDAGOJİ

OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

FARKINDALIK MINDFULNESS

HOLİSTİK ŞİFA

BESLENME KOÇLUĞU

ENNEAGRAM

SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ

İLİŞKİ KOÇLUĞU

ASTROLOJİ EĞİTİMİ

HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU

BİOREZONANS EĞİTİMİ

AROMATERAPİ EĞİTİMİ

ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ

ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI

ÇOCUK GELİŞİMİ

PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ

BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ

TAROT OKUYUCULUĞU

YARATICI DRAMA

© 2023 ilseven Akademi

ABONE OL

Abone olduğunuz için teşekkürler.

VISA LOGO
Mastercard LOGO
Paytr LOGO
bottom of page