top of page
İlseven Akademi Logosu

P4C, "Philosophy for Children" kısaltmasıyla bilinen ve Türkçe'de "Çocuklar İçin Felsefe" olarak da adlandırılan bir eğitim yaklaşımıdır. P4C, özellikle ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklara felsefi düşünme becerileri kazandırmayı amaçlayan bir öğretim yöntemidir. Bu yaklaşım, çocukların eleştirel düşünme, tartışma ve analiz yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurken, onların düşüncelerini ifade etmelerini teşvik eder.

446

446

P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ

 

P4C, "Philosophy for Children" kısaltmasıyla bilinen ve Türkçe'de "Çocuklar İçin Felsefe" olarak da adlandırılan bir eğitim yaklaşımıdır. P4C, özellikle ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklara felsefi düşünme becerileri kazandırmayı amaçlayan bir öğretim yöntemidir. Bu yaklaşım, çocukların eleştirel düşünme, tartışma ve analiz yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurken, onların düşüncelerini ifade etmelerini teşvik eder.

 

 

P4C eğitimi, öğrencilerin sorgulama yeteneklerini geliştirerek düşüncelerini derinlemesine analiz etmelerini ve bu düşünceleri grup tartışmaları yoluyla diğerleriyle paylaşmalarını amaçlar. Bu yaklaşım, öğrencilerin özgürce düşünmelerine, farklı bakış açılarına saygı göstermelerine ve mantıklı bir şekilde ifade etmelerine olanak tanır.

 

P4C eğitimi genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Konu Seçimi: Eğitmen veya öğrenciler bir konu seçerler. Bu konu, genellikle etik, adalet, özgürlük gibi evrensel felsefi kavramlar olabilir.

 2. Hikaye veya Senaryo Kullanımı: Konuyla ilgili bir hikaye, öykü veya senaryo paylaşılır. Bu hikaye, öğrencilerin düşünmeleri ve tartışmaları için bir temel oluşturur.

 3. Soru Sorma: Öğrencilere konuyla ilgili sorular sorulur. Bu sorular, derinlemesine düşünmelerini ve farklı açılardan bakmalarını sağlamak amacıyla tasarlanır.

 4. Tartışma ve Analiz: Öğrenciler gruplar halinde veya sınıf olarak soruları tartışırlar. Farklı görüşler, neden-sonuç ilişkileri ve mantıklı argümanlar üzerine konuşulur.

 5. Sonuç Çıkarma: Tartışmanın ardından öğrenciler, felsefi konu üzerindeki düşüncelerini ve sonuçlarını paylaşırlar. Bu, eleştirel düşünme yeteneklerini sergilemelerine yardımcı olur.

 

P4C eğitimi, çocuklara değerli düşünsel beceriler kazandırmakla birlikte, iletişim yeteneklerini geliştirir, empati kurmayı öğretir ve farklı bakış açılarına saygı göstermeyi teşvik eder. Ayrıca, öğrencilerin özgüvenlerini artırarak fikirlerini rahatça ifade etmelerini destekler.

Bu eğitim yaklaşımı, öğrencilerin sadece öğrenilen bilgileri ezberlemek yerine düşünmeyi öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlar. P4C, öğrencilere yaşamları boyunca kullanabilecekleri kritik düşünme ve analitik becerileri kazandırmayı hedefler.

 

 

P4C (Çocuklar İçin Felsefe) eğitimi, özellikle ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklara yöneliktir. Bu eğitimi aşağıdaki gruplar alabilir:

 

 1. Öğrenciler: P4C eğitimi, en temelde çocuklara yöneliktir. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler, P4C yöntemiyle felsefi düşünme becerileri kazanabilirler. Bu yaklaşım, çocuklara eleştirel düşünme, problem çözme ve tartışma yeteneklerini geliştirme fırsatı sunar.

 2. Öğretmenler: Eğitimciler, P4C eğitimi alarak çocuklara felsefi düşünme becerilerini nasıl kazandırabileceklerini öğrenirler. Bu sayede sınıf içinde etkili bir P4C deneyimi sunabilirler.

 3. Eğitim Koçları ve Danışmanlar: Eğitim koçları ve danışmanlar, öğretmenlere ve okullara P4C eğitimi konusunda rehberlik edebilirler. Bu sayede daha geniş bir öğrenci kitlesine P4C'nin faydalarını yayabilirler.

 4. Ebeveynler: Ebeveynler, çocuklarının felsefi düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak istediklerinde P4C eğitimi alabilirler. Bu, çocuklarla daha derinlemesine düşünceler paylaşmak ve onların düşünsel gelişimini desteklemek için kullanılabilir.

 5. Eğitim Kurumları: Okullar, ilkokul ve ortaokul seviyelerinde P4C programları oluşturarak öğrencilere bu eğitimi sunabilirler. Ayrıca, öğretmenlere ve eğitimcilerine P4C eğitimi vererek yöntemin daha geniş bir alanda uygulanmasını sağlayabilirler.


Özetle, P4C (Çocuklar İçin Felsefe) eğitimi, öğrenciler, öğretmenler, eğitim koçları, danışmanlar, ebeveynler ve eğitim kurumları gibi çeşitli gruplar tarafından alınabilir. Bu eğitim, çocukların düşünsel yeteneklerini geliştirmeye ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmeye yönelik önemli bir araç olarak kullanılabilir.

 


Kişisel gelişim

Online + Uzaktan

P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ

360

P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ

 

P4C, "Philosophy for Children" kısaltmasıyla bilinen ve Türkçe'de "Çocuklar İçin Felsefe" olarak da adlandırılan bir eğitim yaklaşımıdır. P4C, özellikle ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklara felsefi düşünme becerileri kazandırmayı amaçlayan bir öğretim yöntemidir. Bu yaklaşım, çocukların eleştirel düşünme, tartışma ve analiz yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurken, onların düşüncelerini ifade etmelerini teşvik eder.

 

 

P4C eğitimi, öğrencilerin sorgulama yeteneklerini geliştirerek düşüncelerini derinlemesine analiz etmelerini ve bu düşünceleri grup tartışmaları yoluyla diğerleriyle paylaşmalarını amaçlar. Bu yaklaşım, öğrencilerin özgürce düşünmelerine, farklı bakış açılarına saygı göstermelerine ve mantıklı bir şekilde ifade etmelerine olanak tanır.

 

P4C eğitimi genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Konu Seçimi: Eğitmen veya öğrenciler bir konu seçerler. Bu konu, genellikle etik, adalet, özgürlük gibi evrensel felsefi kavramlar olabilir.

 2. Hikaye veya Senaryo Kullanımı: Konuyla ilgili bir hikaye, öykü veya senaryo paylaşılır. Bu hikaye, öğrencilerin düşünmeleri ve tartışmaları için bir temel oluşturur.

 3. Soru Sorma: Öğrencilere konuyla ilgili sorular sorulur. Bu sorular, derinlemesine düşünmelerini ve farklı açılardan bakmalarını sağlamak amacıyla tasarlanır.

 4. Tartışma ve Analiz: Öğrenciler gruplar halinde veya sınıf olarak soruları tartışırlar. Farklı görüşler, neden-sonuç ilişkileri ve mantıklı argümanlar üzerine konuşulur.

 5. Sonuç Çıkarma: Tartışmanın ardından öğrenciler, felsefi konu üzerindeki düşüncelerini ve sonuçlarını paylaşırlar. Bu, eleştirel düşünme yeteneklerini sergilemelerine yardımcı olur.

 

P4C eğitimi, çocuklara değerli düşünsel beceriler kazandırmakla birlikte, iletişim yeteneklerini geliştirir, empati kurmayı öğretir ve farklı bakış açılarına saygı göstermeyi teşvik eder. Ayrıca, öğrencilerin özgüvenlerini artırarak fikirlerini rahatça ifade etmelerini destekler.

Bu eğitim yaklaşımı, öğrencilerin sadece öğrenilen bilgileri ezberlemek yerine düşünmeyi öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlar. P4C, öğrencilere yaşamları boyunca kullanabilecekleri kritik düşünme ve analitik becerileri kazandırmayı hedefler.

 

 

P4C (Çocuklar İçin Felsefe) eğitimi, özellikle ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklara yöneliktir. Bu eğitimi aşağıdaki gruplar alabilir:

 

 1. Öğrenciler: P4C eğitimi, en temelde çocuklara yöneliktir. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler, P4C yöntemiyle felsefi düşünme becerileri kazanabilirler. Bu yaklaşım, çocuklara eleştirel düşünme, problem çözme ve tartışma yeteneklerini geliştirme fırsatı sunar.

 2. Öğretmenler: Eğitimciler, P4C eğitimi alarak çocuklara felsefi düşünme becerilerini nasıl kazandırabileceklerini öğrenirler. Bu sayede sınıf içinde etkili bir P4C deneyimi sunabilirler.

 3. Eğitim Koçları ve Danışmanlar: Eğitim koçları ve danışmanlar, öğretmenlere ve okullara P4C eğitimi konusunda rehberlik edebilirler. Bu sayede daha geniş bir öğrenci kitlesine P4C'nin faydalarını yayabilirler.

 4. Ebeveynler: Ebeveynler, çocuklarının felsefi düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak istediklerinde P4C eğitimi alabilirler. Bu, çocuklarla daha derinlemesine düşünceler paylaşmak ve onların düşünsel gelişimini desteklemek için kullanılabilir.

 5. Eğitim Kurumları: Okullar, ilkokul ve ortaokul seviyelerinde P4C programları oluşturarak öğrencilere bu eğitimi sunabilirler. Ayrıca, öğretmenlere ve eğitimcilerine P4C eğitimi vererek yöntemin daha geniş bir alanda uygulanmasını sağlayabilirler.


Özetle, P4C (Çocuklar İçin Felsefe) eğitimi, öğrenciler, öğretmenler, eğitim koçları, danışmanlar, ebeveynler ve eğitim kurumları gibi çeşitli gruplar tarafından alınabilir. Bu eğitim, çocukların düşünsel yeteneklerini geliştirmeye ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmeye yönelik önemli bir araç olarak kullanılabilir.

 


P4C, "Philosophy for Children" kısaltmasıyla bilinen ve Türkçe'de "Çocuklar İçin Felsefe" olarak da adlandırılan bir eğitim yaklaşımıdır. P4C, özellikle ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklara felsefi düşünme becerileri kazandırmayı amaçlayan bir öğretim yöntemidir. Bu yaklaşım, çocukların eleştirel düşünme, tartışma ve analiz yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurken, onların düşüncelerini ifade etmelerini teşvik eder.

P4C, "Philosophy for Children" kısaltmasıyla bilinen ve Türkçe'de "Çocuklar İçin Felsefe" olarak da adlandırılan bir eğitim yaklaşımıdır. P4C, özellikle ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklara felsefi düşünme becerileri kazandırmayı amaçlayan bir öğretim yöntemidir. Bu yaklaşım, çocukların eleştirel düşünme, tartışma ve analiz yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olurken, onların düşüncelerini ifade etmelerini teşvik eder.

P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ

Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz 

AİLE DİZİMİ

NEURO REBIRTH

NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR

KUNDALİNİ REİKİ

YAŞAM KOÇLUĞU

AİLE KOÇLUĞU

SARKAÇ EĞİTİMİ

SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK

OYUN TERAPİSİ

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

BİOENERJİ EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

NLP MASTER EĞİTİMİ

KUANTUM EĞİTİMİ

OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ

EFT TEKNİKLERİ

SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

SPİRİTÜEL KOÇLUK

TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ

MASAL TERAPİSİ

BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ

P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ

REİKİ EĞİTİMİ

AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ

MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

MEDİTASYON KOÇLUĞU

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ

TEMEL PEDAGOJİ

OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

FARKINDALIK MINDFULNESS

HOLİSTİK ŞİFA

BESLENME KOÇLUĞU

ENNEAGRAM

SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ

İLİŞKİ KOÇLUĞU

ASTROLOJİ EĞİTİMİ

HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU

BİOREZONANS EĞİTİMİ

AROMATERAPİ EĞİTİMİ

ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ

ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI

ÇOCUK GELİŞİMİ

PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ

BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ

TAROT OKUYUCULUĞU

YARATICI DRAMA

© 2023 ilseven Akademi

ABONE OL

Abone olduğunuz için teşekkürler.

VISA LOGO
Mastercard LOGO
Paytr LOGO
bottom of page