top of page
İlseven Akademi Logosu

Aile dizini, genellikle aile tarihçesi araştırmaları için kullanılır. Ayrıca, genetik hastalıkların izini sürmek, mirasçılık durumlarını anlamak, aile üyeleri arasındaki ilişkileri görsel olarak incelemek veya aile geçmişini daha iyi anlamak için kullanılabilir. Soy ağacı çizelgesi, aile üyeleri arasındaki bağları anlamak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir araç olabilir.

1002

1002

AİLE DİZİMİ

 

Aile dizini, bir kişinin ailesini ve aile üyeleri arasındaki ilişkileri temsil eden bir grafik veya şematik bir gösterimdir. Aile dizini genellikle soy ağacı veya soy ağacı çizelgesi olarak da adlandırılır. Bu gösterim, kişinin atasal ilişkilerini, nesilleri ve aile üyelerini belirtirken, aynı zamanda aile üyeleri arasındaki bağları ve ilişkileri de görsel olarak ifade eder.

 

 

Aile dizinleri genellikle şu unsurları içerebilir:


 1. Kişi Bilgileri: Her aile üyesi için ad, soyadı, doğum tarihi, ölüm tarihi gibi temel kimlik bilgileri.

 2. Nesiller ve İlişkiler: Genellikle üst sıradan başlayarak alt sıralara doğru inen nesilleri gösterir. Bu nesiller arasındaki ilişkileri, ebeveyn ve çocuk ilişkilerini, kardeşleri ve diğer aile üyelerini belirtir.

 3. Evlenmeler ve Çocuklar: Evlenme ve partner ilişkileri, çocukların adları ve doğum tarihleriyle birlikte gösterilir.

 4. Ölümler: Aile üyelerinin ölüm tarihleri ve ölüm sırası belirtilebilir.


Aile dizini, genellikle aile tarihçesi araştırmaları için kullanılır. Ayrıca, genetik hastalıkların izini sürmek, mirasçılık durumlarını anlamak, aile üyeleri arasındaki ilişkileri görsel olarak incelemek veya aile geçmişini daha iyi anlamak için kullanılabilir. Soy ağacı çizelgesi, aile üyeleri arasındaki bağları anlamak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir araç olabilir.


 

Aile dizini eğitimi, genellikle aşağıdaki gruplar için faydalı olabilir:


 1. Araştırmacılar ve Tarihçiler: Tarih, aile geçmişi ve soy ağaçlarıyla ilgilenen kişiler, aile dizini eğitimi alarak doğru araştırma yöntemlerini öğrenebilirler. Bu eğitim, tarihsel belgeleri analiz etme, kaynakları bulma ve soy ağacını oluşturma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

 2. Soy Bilimciler: Soy bilimi uzmanları, genetik miras ve aile geçmişi analizine odaklanan kişilerdir. Bu uzmanlar, aile dizini eğitimi ile genetik analiz yöntemleri, DNA testleri ve genetik miras konusunda bilgi edinebilirler.

 3. Eğitimciler ve Öğrenciler: Eğitimciler, aile dizini eğitimi ile tarih derslerinde veya öğrencilere araştırma becerilerini öğretirken kullanabilecekleri araçlar edinebilirler. Öğrenciler de aile geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve araştırma becerileri geliştirmek için bu eğitimi alabilirler.

 4. Profesyonel Organizatörler: Organizasyon ve arşivleme konusunda uzmanlaşan kişiler, aile dizini eğitimi ile belgeleri düzenleme, koruma ve aile geçmişi verilerini etkili bir şekilde yönetme konularında beceriler kazanabilirler.

 5. Aile Geçmişi Meraklıları: Aile geçmişine duyulan merak, hobiler ve kişisel ilgi alanları dahilinde değerlendirilebilir. Aile dizini eğitimi, kişisel soy ağacını oluşturmak, aile hikayelerini kaydetmek ve geçmişi keşfetmek isteyen bireyler için faydalı olabilir.


Aile dizini eğitimi, genellikle tarih, arşivcilik, antropoloji, genetik ve benzeri alanlarda sunulabilir. Üniversiteler, eğitim kurumları, kütüphaneler, arşivler veya çevrimiçi platformlar aracılığıyla bu tür eğitimleri bulabilirsiniz. Eğitim programları, aile dizini oluşturma teknikleri, araştırma yöntemleri, kaynak analizi, belge koruma ve daha fazlasını içerebilir.

 


Kişisel gelişim

Online + Uzaktan

AİLE DİZİMİ

360

AİLE DİZİMİ

 

Aile dizini, bir kişinin ailesini ve aile üyeleri arasındaki ilişkileri temsil eden bir grafik veya şematik bir gösterimdir. Aile dizini genellikle soy ağacı veya soy ağacı çizelgesi olarak da adlandırılır. Bu gösterim, kişinin atasal ilişkilerini, nesilleri ve aile üyelerini belirtirken, aynı zamanda aile üyeleri arasındaki bağları ve ilişkileri de görsel olarak ifade eder.

 

 

Aile dizinleri genellikle şu unsurları içerebilir:


 1. Kişi Bilgileri: Her aile üyesi için ad, soyadı, doğum tarihi, ölüm tarihi gibi temel kimlik bilgileri.

 2. Nesiller ve İlişkiler: Genellikle üst sıradan başlayarak alt sıralara doğru inen nesilleri gösterir. Bu nesiller arasındaki ilişkileri, ebeveyn ve çocuk ilişkilerini, kardeşleri ve diğer aile üyelerini belirtir.

 3. Evlenmeler ve Çocuklar: Evlenme ve partner ilişkileri, çocukların adları ve doğum tarihleriyle birlikte gösterilir.

 4. Ölümler: Aile üyelerinin ölüm tarihleri ve ölüm sırası belirtilebilir.


Aile dizini, genellikle aile tarihçesi araştırmaları için kullanılır. Ayrıca, genetik hastalıkların izini sürmek, mirasçılık durumlarını anlamak, aile üyeleri arasındaki ilişkileri görsel olarak incelemek veya aile geçmişini daha iyi anlamak için kullanılabilir. Soy ağacı çizelgesi, aile üyeleri arasındaki bağları anlamak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir araç olabilir.


 

Aile dizini eğitimi, genellikle aşağıdaki gruplar için faydalı olabilir:


 1. Araştırmacılar ve Tarihçiler: Tarih, aile geçmişi ve soy ağaçlarıyla ilgilenen kişiler, aile dizini eğitimi alarak doğru araştırma yöntemlerini öğrenebilirler. Bu eğitim, tarihsel belgeleri analiz etme, kaynakları bulma ve soy ağacını oluşturma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

 2. Soy Bilimciler: Soy bilimi uzmanları, genetik miras ve aile geçmişi analizine odaklanan kişilerdir. Bu uzmanlar, aile dizini eğitimi ile genetik analiz yöntemleri, DNA testleri ve genetik miras konusunda bilgi edinebilirler.

 3. Eğitimciler ve Öğrenciler: Eğitimciler, aile dizini eğitimi ile tarih derslerinde veya öğrencilere araştırma becerilerini öğretirken kullanabilecekleri araçlar edinebilirler. Öğrenciler de aile geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve araştırma becerileri geliştirmek için bu eğitimi alabilirler.

 4. Profesyonel Organizatörler: Organizasyon ve arşivleme konusunda uzmanlaşan kişiler, aile dizini eğitimi ile belgeleri düzenleme, koruma ve aile geçmişi verilerini etkili bir şekilde yönetme konularında beceriler kazanabilirler.

 5. Aile Geçmişi Meraklıları: Aile geçmişine duyulan merak, hobiler ve kişisel ilgi alanları dahilinde değerlendirilebilir. Aile dizini eğitimi, kişisel soy ağacını oluşturmak, aile hikayelerini kaydetmek ve geçmişi keşfetmek isteyen bireyler için faydalı olabilir.


Aile dizini eğitimi, genellikle tarih, arşivcilik, antropoloji, genetik ve benzeri alanlarda sunulabilir. Üniversiteler, eğitim kurumları, kütüphaneler, arşivler veya çevrimiçi platformlar aracılığıyla bu tür eğitimleri bulabilirsiniz. Eğitim programları, aile dizini oluşturma teknikleri, araştırma yöntemleri, kaynak analizi, belge koruma ve daha fazlasını içerebilir.

 


Aile dizini, genellikle aile tarihçesi araştırmaları için kullanılır. Ayrıca, genetik hastalıkların izini sürmek, mirasçılık durumlarını anlamak, aile üyeleri arasındaki ilişkileri görsel olarak incelemek veya aile geçmişini daha iyi anlamak için kullanılabilir. Soy ağacı çizelgesi, aile üyeleri arasındaki bağları anlamak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir araç olabilir.

Aile dizini, genellikle aile tarihçesi araştırmaları için kullanılır. Ayrıca, genetik hastalıkların izini sürmek, mirasçılık durumlarını anlamak, aile üyeleri arasındaki ilişkileri görsel olarak incelemek veya aile geçmişini daha iyi anlamak için kullanılabilir. Soy ağacı çizelgesi, aile üyeleri arasındaki bağları anlamak ve gelecek nesillere aktarmak için önemli bir araç olabilir.

AİLE DİZİMİ

Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz 

AİLE DİZİMİ

NEURO REBIRTH

NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR

KUNDALİNİ REİKİ

YAŞAM KOÇLUĞU

AİLE KOÇLUĞU

SARKAÇ EĞİTİMİ

SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK

OYUN TERAPİSİ

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

BİOENERJİ EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

NLP MASTER EĞİTİMİ

KUANTUM EĞİTİMİ

OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ

EFT TEKNİKLERİ

SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

SPİRİTÜEL KOÇLUK

TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ

MASAL TERAPİSİ

BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ

P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ

REİKİ EĞİTİMİ

AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ

MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

MEDİTASYON KOÇLUĞU

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ

TEMEL PEDAGOJİ

OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

FARKINDALIK MINDFULNESS

HOLİSTİK ŞİFA

BESLENME KOÇLUĞU

ENNEAGRAM

SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ

İLİŞKİ KOÇLUĞU

ASTROLOJİ EĞİTİMİ

HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU

BİOREZONANS EĞİTİMİ

AROMATERAPİ EĞİTİMİ

ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ

ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI

ÇOCUK GELİŞİMİ

PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ

BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ

TAROT OKUYUCULUĞU

YARATICI DRAMA

© 2023 ilseven Akademi

ABONE OL

Abone olduğunuz için teşekkürler.

VISA LOGO
Mastercard LOGO
Paytr LOGO
bottom of page