top of page
İlseven Akademi Logosu

Oyun terapisi eğitimi, çocuklar ve gençlerle çalışan birçok profesyonelin ve ailelerin faydalanabileceği bir eğitim türüdür. Çocukların duygusal ve sosyal gelişimine destek sağlamak, zorlukları ele almak ve onların yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde yönlendirmek isteyen herkes için faydalı olabilir.

533

533

OYUN TERAPİSİ

 

Oyun terapisi eğitimi, çocuklar ve gençler gibi bireylerin duygusal, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak ve onların zorluklarını ele almak amacıyla oyunun terapötik bir araç olarak kullanımını öğreten bir eğitim türünü ifade eder. Oyun terapisi, çocukların duygusal ifadelerini ve iç dünyalarını ifade etmelerini kolaylaştırmak, özsaygıyı artırmak, stresle başa çıkmayı öğrenmek ve sosyal becerileri geliştirmek için kullanılan etkili bir terapi yaklaşımıdır.

 

 

Oyun terapisi eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir:


 1. Oyun Terapisinin Temelleri: Oyun terapisi yaklaşımının ne olduğu, nasıl çalıştığı ve hangi psikolojik prensiplere dayandığına dair temel bilgiler.

 2. Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi: Çocukların gelişim evreleri, duygusal ihtiyaçları ve psikolojik zorlukları hakkında anlayış kazanma.

 3. Oyun Terapisi Teknikleri: Oyun terapisi sırasında kullanılan çeşitli oyunlar, oyun materyalleri ve yöntemlerinin öğrenilmesi.

 4. Terapötik İlişki Kurma: Çocuklarla güvenilir bir terapötik ilişki kurma, empati sağlama ve anlayış geliştirme becerilerinin kazanılması.

 5. Duygusal İfade ve İşleme: Oyun terapisi yoluyla çocukların duygusal ifade yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olma ve zorlayıcı duygusal deneyimleri işleme tekniklerini öğrenme.

 6. Sosyal Becerileri Geliştirme: Oyun terapisi ile çocukların sosyal etkileşim becerilerini artırma ve iş birliği yapma yeteneklerini geliştirme.

 7. Oyun Materyali Seçimi: Farklı yaş grupları ve ihtiyaçlara göre uygun oyun materyali seçme ve kullanma becerilerinin geliştirilmesi.

 8. Raporlama ve İlerleme İzleme: Oyun terapisi oturumlarını değerlendirme, ilerlemeyi takip etme ve ilgili belgeleri düzenleme yöntemlerinin öğrenilmesi.


Oyun terapisi eğitimi, psikologlar, psikoterapistler, özel eğitimciler, danışmanlar, çocuk gelişimi uzmanları ve aile terapistleri gibi profesyoneller için faydalıdır. Ancak aynı zamanda çocuklarla çalışan öğretmenler, pedagoglar, sosyal hizmet uzmanları ve aileler de bu eğitimden yararlanarak çocukların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını daha iyi anlama ve destekleme becerileri kazanabilirler.


 

Oyun terapisi eğitimi, çocukların duygusal, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını anlama ve destekleme becerilerini geliştirmek isteyen birçok farklı kişi için faydalı olabilir. İşte oyun terapisi eğitimini düşünebilecek bazı gruplar:


 1. Psikologlar ve Psikoterapistler: Çocuk ve gençlerle çalışan psikologlar, oyun terapisi eğitimi alarak daha etkili bir şekilde terapötik çalışmalar yapabilirler.

 2. Danışmanlar ve Terapistler: Danışmanlar, rehberlik uzmanları ve terapistler, çocukların duygusal zorluklarına daha iyi rehberlik edebilmek ve destek sağlayabilmek için oyun terapisi eğitimi alabilirler.

 3. Özel Eğitimciler: Özel gereksinimli bireylerle çalışan özel eğitimciler, oyun terapisi ile daha iyi iletişim kurma ve öğrenme ortamlarını destekleme becerileri kazanabilirler.

 4. Pedagoglar ve Okul Psikologları: Okullarda çalışan pedagoglar ve okul psikologları, çocukların okul içindeki duygusal ihtiyaçlarına destek sağlamak için oyun terapisi eğitimi alabilirler.

 5. Sosyal Hizmet Uzmanları: Sosyal hizmet uzmanları, aile danışmanları ve çocuk hizmetleri uzmanları, ailelere çocukların duygusal gelişimi ve ihtiyaçları hakkında rehberlik sağlama amacıyla oyun terapisi eğitimi alabilirler.

 6. Üniversite Öğrencileri: Psikoloji, özel eğitim, rehberlik ve danışmanlık gibi alanlarda öğrenim gören üniversite öğrencileri, ilgi duydukları alanda uzmanlaşmak için oyun terapisi eğitimi alabilirler.

 7. Aileler: Çocuklarıyla daha iyi iletişim kurmak, onların duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve desteklemek isteyen ebeveynler, oyun terapisi eğitimi alarak bu konuda beceri kazanabilirler.

 8. Rehabilitasyon Uzmanları: Fiziksel, duygusal veya zihinsel sağlık zorlukları olan bireylerle çalışan rehabilitasyon uzmanları, oyun terapisi eğitimi alarak bireylerin iyileşme süreçlerine katkı sağlayabilirler.

 


Kişisel gelişim

Online + Uzaktan

OYUN TERAPİSİ

360

OYUN TERAPİSİ

 

Oyun terapisi eğitimi, çocuklar ve gençler gibi bireylerin duygusal, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak ve onların zorluklarını ele almak amacıyla oyunun terapötik bir araç olarak kullanımını öğreten bir eğitim türünü ifade eder. Oyun terapisi, çocukların duygusal ifadelerini ve iç dünyalarını ifade etmelerini kolaylaştırmak, özsaygıyı artırmak, stresle başa çıkmayı öğrenmek ve sosyal becerileri geliştirmek için kullanılan etkili bir terapi yaklaşımıdır.

 

 

Oyun terapisi eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir:


 1. Oyun Terapisinin Temelleri: Oyun terapisi yaklaşımının ne olduğu, nasıl çalıştığı ve hangi psikolojik prensiplere dayandığına dair temel bilgiler.

 2. Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi: Çocukların gelişim evreleri, duygusal ihtiyaçları ve psikolojik zorlukları hakkında anlayış kazanma.

 3. Oyun Terapisi Teknikleri: Oyun terapisi sırasında kullanılan çeşitli oyunlar, oyun materyalleri ve yöntemlerinin öğrenilmesi.

 4. Terapötik İlişki Kurma: Çocuklarla güvenilir bir terapötik ilişki kurma, empati sağlama ve anlayış geliştirme becerilerinin kazanılması.

 5. Duygusal İfade ve İşleme: Oyun terapisi yoluyla çocukların duygusal ifade yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olma ve zorlayıcı duygusal deneyimleri işleme tekniklerini öğrenme.

 6. Sosyal Becerileri Geliştirme: Oyun terapisi ile çocukların sosyal etkileşim becerilerini artırma ve iş birliği yapma yeteneklerini geliştirme.

 7. Oyun Materyali Seçimi: Farklı yaş grupları ve ihtiyaçlara göre uygun oyun materyali seçme ve kullanma becerilerinin geliştirilmesi.

 8. Raporlama ve İlerleme İzleme: Oyun terapisi oturumlarını değerlendirme, ilerlemeyi takip etme ve ilgili belgeleri düzenleme yöntemlerinin öğrenilmesi.


Oyun terapisi eğitimi, psikologlar, psikoterapistler, özel eğitimciler, danışmanlar, çocuk gelişimi uzmanları ve aile terapistleri gibi profesyoneller için faydalıdır. Ancak aynı zamanda çocuklarla çalışan öğretmenler, pedagoglar, sosyal hizmet uzmanları ve aileler de bu eğitimden yararlanarak çocukların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını daha iyi anlama ve destekleme becerileri kazanabilirler.


 

Oyun terapisi eğitimi, çocukların duygusal, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını anlama ve destekleme becerilerini geliştirmek isteyen birçok farklı kişi için faydalı olabilir. İşte oyun terapisi eğitimini düşünebilecek bazı gruplar:


 1. Psikologlar ve Psikoterapistler: Çocuk ve gençlerle çalışan psikologlar, oyun terapisi eğitimi alarak daha etkili bir şekilde terapötik çalışmalar yapabilirler.

 2. Danışmanlar ve Terapistler: Danışmanlar, rehberlik uzmanları ve terapistler, çocukların duygusal zorluklarına daha iyi rehberlik edebilmek ve destek sağlayabilmek için oyun terapisi eğitimi alabilirler.

 3. Özel Eğitimciler: Özel gereksinimli bireylerle çalışan özel eğitimciler, oyun terapisi ile daha iyi iletişim kurma ve öğrenme ortamlarını destekleme becerileri kazanabilirler.

 4. Pedagoglar ve Okul Psikologları: Okullarda çalışan pedagoglar ve okul psikologları, çocukların okul içindeki duygusal ihtiyaçlarına destek sağlamak için oyun terapisi eğitimi alabilirler.

 5. Sosyal Hizmet Uzmanları: Sosyal hizmet uzmanları, aile danışmanları ve çocuk hizmetleri uzmanları, ailelere çocukların duygusal gelişimi ve ihtiyaçları hakkında rehberlik sağlama amacıyla oyun terapisi eğitimi alabilirler.

 6. Üniversite Öğrencileri: Psikoloji, özel eğitim, rehberlik ve danışmanlık gibi alanlarda öğrenim gören üniversite öğrencileri, ilgi duydukları alanda uzmanlaşmak için oyun terapisi eğitimi alabilirler.

 7. Aileler: Çocuklarıyla daha iyi iletişim kurmak, onların duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve desteklemek isteyen ebeveynler, oyun terapisi eğitimi alarak bu konuda beceri kazanabilirler.

 8. Rehabilitasyon Uzmanları: Fiziksel, duygusal veya zihinsel sağlık zorlukları olan bireylerle çalışan rehabilitasyon uzmanları, oyun terapisi eğitimi alarak bireylerin iyileşme süreçlerine katkı sağlayabilirler.

 


Oyun terapisi eğitimi, çocuklar ve gençlerle çalışan birçok profesyonelin ve ailelerin faydalanabileceği bir eğitim türüdür. Çocukların duygusal ve sosyal gelişimine destek sağlamak, zorlukları ele almak ve onların yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde yönlendirmek isteyen herkes için faydalı olabilir.

Oyun terapisi eğitimi, çocuklar ve gençlerle çalışan birçok profesyonelin ve ailelerin faydalanabileceği bir eğitim türüdür. Çocukların duygusal ve sosyal gelişimine destek sağlamak, zorlukları ele almak ve onların yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde yönlendirmek isteyen herkes için faydalı olabilir.

OYUN TERAPİSİ

Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz 

AİLE DİZİMİ

NEURO REBIRTH

NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR

KUNDALİNİ REİKİ

YAŞAM KOÇLUĞU

AİLE KOÇLUĞU

SARKAÇ EĞİTİMİ

SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK

OYUN TERAPİSİ

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

BİOENERJİ EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

NLP MASTER EĞİTİMİ

KUANTUM EĞİTİMİ

OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ

EFT TEKNİKLERİ

SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

SPİRİTÜEL KOÇLUK

TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ

MASAL TERAPİSİ

BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ

P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ

REİKİ EĞİTİMİ

AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ

MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

MEDİTASYON KOÇLUĞU

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ

TEMEL PEDAGOJİ

OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

FARKINDALIK MINDFULNESS

HOLİSTİK ŞİFA

BESLENME KOÇLUĞU

ENNEAGRAM

SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ

İLİŞKİ KOÇLUĞU

ASTROLOJİ EĞİTİMİ

HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU

BİOREZONANS EĞİTİMİ

AROMATERAPİ EĞİTİMİ

ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ

ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI

ÇOCUK GELİŞİMİ

PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ

BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ

TAROT OKUYUCULUĞU

YARATICI DRAMA

© 2023 ilseven Akademi

ABONE OL

Abone olduğunuz için teşekkürler.

VISA LOGO
Mastercard LOGO
Paytr LOGO
bottom of page