top of page
İlseven Akademi Logosu

Çocuk ve ergenlerde şema terapisi eğitimi, duygusal ve davranışsal problemleri olan çocuklar ve ergenler için geliştirilmiş bir terapi yaklaşımını öğreten eğitim programıdır. Şema terapisi, genellikle kişinin geçmiş deneyimleri, duygusal ihtiyaçları ve olumsuz düşünce kalıplarını ele alarak daha sağlıklı duygusal ve davranışsal tepkiler geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlar. Çocuklar ve ergenler için uyarlanmış şema terapisi eğitimi, bu yaklaşımı anlamalarını, uygulamalarını ve terapi oturumlarına taşıyabilmelerini sağlamayı amaçlar.

142

142

ÇOCUK VE ERGENLERDE ŞEMA TERAPİ

 

Çocuk ve ergenlerde şema terapisi eğitimi, duygusal ve davranışsal problemleri olan çocuklar ve ergenler için geliştirilmiş bir terapi yaklaşımını öğreten eğitim programıdır. Şema terapisi, genellikle kişinin geçmiş deneyimleri, duygusal ihtiyaçları ve olumsuz düşünce kalıplarını ele alarak daha sağlıklı duygusal ve davranışsal tepkiler geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlar. Çocuklar ve ergenler için uyarlanmış şema terapisi eğitimi, bu yaklaşımı anlamalarını, uygulamalarını ve terapi oturumlarına taşıyabilmelerini sağlamayı amaçlar.

 

 

Şema terapisi eğitimi aşağıdaki temel alanlarda içerik sunabilir:


 1. Şema Kavramı: Eğitim, çocuk ve ergenlere şema kavramını anlatarak geçmiş deneyimlerin nasıl güncel davranış ve duyguları etkilediğini anlamalarını sağlar.

 2. Şema Tipleri: Çocuklar ve ergenler için tipik şema tipleri öğretilir. Bu şema tipleri, kendine yetersizlik, terk edilmişlik, başkalarına güvenememe gibi kalıpları içerir.

 3. Duygusal İhtiyaçlar: Çocuk ve ergenlerin duygusal ihtiyaçlarının farkına varmaları ve bu ihtiyaçları nasıl karşılayabilecekleri öğretilir.

 4. Olumsuz İnanç Kalıpları: Eğitim, çocuk ve ergenlerin olumsuz düşünce kalıplarını tanımalarını ve bunları olumlu düşüncelere dönüştürmeyi öğrenmelerini hedefler.

 5. Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapisi Uygulamaları: Çocuk ve ergenlere, şema terapisi tekniklerini günlük yaşamlarına nasıl entegre edeceklerini ve olumlu değişimler elde edebileceklerini öğretmeyi amaçlar.

 6. Aile Katılımı: Çocuk ve ergenlerin aileleri için şema terapisi eğitimi de sunulabilir. Bu sayede aileler, çocuklarının terapi süreçlerini destekleme konusunda bilgi sahibi olabilirler.

 

Çocuk ve ergenlerde şema terapisi eğitimini aşağıdaki gruplar alabilir:


 1. Psikologlar ve Psikoterapistler: Çocuklar ve ergenlerle çalışan psikologlar ve psikoterapistler, şema terapisi yaklaşımını daha etkili bir şekilde uygulayabilmek için bu eğitimi alabilirler.

 2. Eğitimciler ve Öğretmenler: Okullarda çalışan eğitimciler ve öğretmenler, çocukların duygusal ve davranışsal ihtiyaçlarını anlama ve destekleme konusunda şema terapisi eğitimi alabilirler.

 3. Aile Danışmanları: Ailelerin, çocukların ve ergenlerin duygusal ihtiyaçlarını anlamalarını ve desteklemelerini sağlamak isteyen aile danışmanları için bu eğitim faydalı olabilir.

 4. Çocuk Gelişimi Uzmanları: Çocukların duygusal ve davranışsal gelişimini desteklemek isteyen çocuk gelişimi uzmanları, şema terapisi eğitimini alarak bu konuda daha donanımlı hale gelebilirler.

 5. Sosyal Hizmet Uzmanları: Çocuk ve ergenlerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen sosyal hizmet uzmanları, şema terapisi eğitimi ile bu amaçlarını daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilirler.


Bu eğitimi almak isteyen profesyoneller, çocukların ve ergenlerin duygusal ve davranışsal ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde karşılamayı amaçladıklarında şema terapisi eğitimine katılabilirler.

 


Kişisel gelişim

Online + Uzaktan

ÇOCUK VE ERGENLERDE ŞEMA TERAPİ

360

ÇOCUK VE ERGENLERDE ŞEMA TERAPİ

 

Çocuk ve ergenlerde şema terapisi eğitimi, duygusal ve davranışsal problemleri olan çocuklar ve ergenler için geliştirilmiş bir terapi yaklaşımını öğreten eğitim programıdır. Şema terapisi, genellikle kişinin geçmiş deneyimleri, duygusal ihtiyaçları ve olumsuz düşünce kalıplarını ele alarak daha sağlıklı duygusal ve davranışsal tepkiler geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlar. Çocuklar ve ergenler için uyarlanmış şema terapisi eğitimi, bu yaklaşımı anlamalarını, uygulamalarını ve terapi oturumlarına taşıyabilmelerini sağlamayı amaçlar.

 

 

Şema terapisi eğitimi aşağıdaki temel alanlarda içerik sunabilir:


 1. Şema Kavramı: Eğitim, çocuk ve ergenlere şema kavramını anlatarak geçmiş deneyimlerin nasıl güncel davranış ve duyguları etkilediğini anlamalarını sağlar.

 2. Şema Tipleri: Çocuklar ve ergenler için tipik şema tipleri öğretilir. Bu şema tipleri, kendine yetersizlik, terk edilmişlik, başkalarına güvenememe gibi kalıpları içerir.

 3. Duygusal İhtiyaçlar: Çocuk ve ergenlerin duygusal ihtiyaçlarının farkına varmaları ve bu ihtiyaçları nasıl karşılayabilecekleri öğretilir.

 4. Olumsuz İnanç Kalıpları: Eğitim, çocuk ve ergenlerin olumsuz düşünce kalıplarını tanımalarını ve bunları olumlu düşüncelere dönüştürmeyi öğrenmelerini hedefler.

 5. Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapisi Uygulamaları: Çocuk ve ergenlere, şema terapisi tekniklerini günlük yaşamlarına nasıl entegre edeceklerini ve olumlu değişimler elde edebileceklerini öğretmeyi amaçlar.

 6. Aile Katılımı: Çocuk ve ergenlerin aileleri için şema terapisi eğitimi de sunulabilir. Bu sayede aileler, çocuklarının terapi süreçlerini destekleme konusunda bilgi sahibi olabilirler.

 

Çocuk ve ergenlerde şema terapisi eğitimini aşağıdaki gruplar alabilir:


 1. Psikologlar ve Psikoterapistler: Çocuklar ve ergenlerle çalışan psikologlar ve psikoterapistler, şema terapisi yaklaşımını daha etkili bir şekilde uygulayabilmek için bu eğitimi alabilirler.

 2. Eğitimciler ve Öğretmenler: Okullarda çalışan eğitimciler ve öğretmenler, çocukların duygusal ve davranışsal ihtiyaçlarını anlama ve destekleme konusunda şema terapisi eğitimi alabilirler.

 3. Aile Danışmanları: Ailelerin, çocukların ve ergenlerin duygusal ihtiyaçlarını anlamalarını ve desteklemelerini sağlamak isteyen aile danışmanları için bu eğitim faydalı olabilir.

 4. Çocuk Gelişimi Uzmanları: Çocukların duygusal ve davranışsal gelişimini desteklemek isteyen çocuk gelişimi uzmanları, şema terapisi eğitimini alarak bu konuda daha donanımlı hale gelebilirler.

 5. Sosyal Hizmet Uzmanları: Çocuk ve ergenlerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen sosyal hizmet uzmanları, şema terapisi eğitimi ile bu amaçlarını daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilirler.


Bu eğitimi almak isteyen profesyoneller, çocukların ve ergenlerin duygusal ve davranışsal ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde karşılamayı amaçladıklarında şema terapisi eğitimine katılabilirler.

 


Çocuk ve ergenlerde şema terapisi eğitimi, duygusal ve davranışsal problemleri olan çocuklar ve ergenler için geliştirilmiş bir terapi yaklaşımını öğreten eğitim programıdır. Şema terapisi, genellikle kişinin geçmiş deneyimleri, duygusal ihtiyaçları ve olumsuz düşünce kalıplarını ele alarak daha sağlıklı duygusal ve davranışsal tepkiler geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlar. Çocuklar ve ergenler için uyarlanmış şema terapisi eğitimi, bu yaklaşımı anlamalarını, uygulamalarını ve terapi oturumlarına taşıyabilmelerini sağlamayı amaçlar.

Çocuk ve ergenlerde şema terapisi eğitimi, duygusal ve davranışsal problemleri olan çocuklar ve ergenler için geliştirilmiş bir terapi yaklaşımını öğreten eğitim programıdır. Şema terapisi, genellikle kişinin geçmiş deneyimleri, duygusal ihtiyaçları ve olumsuz düşünce kalıplarını ele alarak daha sağlıklı duygusal ve davranışsal tepkiler geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlar. Çocuklar ve ergenler için uyarlanmış şema terapisi eğitimi, bu yaklaşımı anlamalarını, uygulamalarını ve terapi oturumlarına taşıyabilmelerini sağlamayı amaçlar.

ÇOCUK VE ERGENLERDE ŞEMA TERAPİ

Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz 

AİLE DİZİMİ

NEURO REBIRTH

NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR

KUNDALİNİ REİKİ

YAŞAM KOÇLUĞU

AİLE KOÇLUĞU

SARKAÇ EĞİTİMİ

SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK

OYUN TERAPİSİ

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

BİOENERJİ EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

NLP MASTER EĞİTİMİ

KUANTUM EĞİTİMİ

OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ

EFT TEKNİKLERİ

SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

SPİRİTÜEL KOÇLUK

TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ

MASAL TERAPİSİ

BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ

P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ

REİKİ EĞİTİMİ

AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ

MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

MEDİTASYON KOÇLUĞU

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ

TEMEL PEDAGOJİ

OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

FARKINDALIK MINDFULNESS

HOLİSTİK ŞİFA

BESLENME KOÇLUĞU

ENNEAGRAM

SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ

İLİŞKİ KOÇLUĞU

ASTROLOJİ EĞİTİMİ

HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU

BİOREZONANS EĞİTİMİ

AROMATERAPİ EĞİTİMİ

ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ

ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI

ÇOCUK GELİŞİMİ

PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ

BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ

TAROT OKUYUCULUĞU

YARATICI DRAMA

© 2023 ilseven Akademi

ABONE OL

Abone olduğunuz için teşekkürler.

VISA LOGO
Mastercard LOGO
Paytr LOGO
bottom of page