top of page
İlseven Akademi Logosu

Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi, bireylerin bilişsel yeteneklerini, problem çözme yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve zeka potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim türüdür. Bu eğitim, genç yaşlardan itibaren çocukların ve ergenlerin zihinsel kapasitelerini artırmak, öğrenme becerilerini geliştirmek ve zeka alanlarında potansiyellerini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır.

153

153

ÇOCUK VE ERGENLERDE ZEKA

 

Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi, bireylerin bilişsel yeteneklerini, problem çözme yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve zeka potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim türüdür. Bu eğitim, genç yaşlardan itibaren çocukların ve ergenlerin zihinsel kapasitelerini artırmak, öğrenme becerilerini geliştirmek ve zeka alanlarında potansiyellerini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır.

 

 

Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi aşağıdaki alanları içerebilir:


 1. Mantıksal Düşünme: Mantıklı düşünme, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Mantıklı düşünme becerileri, genç bireylerin karşılaştığı zorlukları çözmelerine yardımcı olur.

 2. Yaratıcı Düşünme: Yaratıcı düşünme, yeni fikirler üretme, alternatif çözümler bulma ve yaratıcılığı teşvik etme becerilerini içerir. Bu alan, özellikle sanatsal ve inovatif düşünmeyi destekler.

 3. Görsel ve Mekansal Yetenekler: Çocukların ve ergenlerin görsel hafıza, mekansal farkındalık ve zihinsel rotasyon gibi görsel-mekansal yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar.

 4. Hafıza Teknikleri: Hafıza teknikleri, bilgiyi daha etkili bir şekilde öğrenme, hatırlama ve geri çağırma becerilerini güçlendirmeyi hedefler.

 5. Dil ve İletişim Yetenekleri: Dil ve iletişim yeteneklerinin geliştirilmesi, kelime dağarcığının genişletilmesi ve etkili iletişim kurma becerilerinin öğrenilmesini içerir.

 6. Hızlı Okuma ve Anlama: Hızlı okuma teknikleri ve metinlerin daha hızlı anlaşılması üzerine çalışmalar, genç bireylerin öğrenme hızını artırmayı amaçlar.

 7. Problem Çözme Becerileri: Farklı türdeki problemleri tanıma, analiz etme, çeşitli çözüm yollarını değerlendirme ve etkili çözümler üretme yeteneklerini geliştirir.


Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi, genellikle eğitim merkezlerinde, okullarda, özel kurslarda veya çocuk gelişimi alanında uzmanlaşmış danışmanlık merkezlerinde sunulabilir. Bu eğitimi almak isteyen gruplar şunlar olabilir:


 • Ebeveynler: Çocuklarının zeka potansiyelini en üst düzeye çıkarmak isteyen ebeveynler.

 • Eğitimciler: Öğrencilerin zeka ve öğrenme yeteneklerini geliştirmek isteyen öğretmenler.

 • Eğitim ve psikoloji alanında çalışan uzmanlar: Zeka gelişimi konusunda uzmanlaşmak isteyen profesyoneller.


Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi, genç bireylerin zihinsel kapasitelerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlar.


 

Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimini aşağıdaki gruplar alabilir:


 1. Ebeveynler: Çocuklarının zeka potansiyelini en iyi şekilde geliştirmek isteyen ebeveynler, zeka eğitimi alabilirler. Bu eğitim, çocuklarının öğrenme yeteneklerini artırmak ve bilişsel becerilerini desteklemek isteyen ebeveynler için faydalı olabilir.

 2. Çocuklar ve Ergenler: Zeka eğitimi genellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki bireyler için tasarlanmıştır. Bu eğitimi almak isteyen çocuklar ve ergenler, öğrenme yeteneklerini geliştirmek, problem çözme becerilerini güçlendirmek ve yaratıcılıklarını artırmak amacıyla katılabilirler.

 3. Öğretmenler ve Eğitimciler: Okullarda çalışan öğretmenler ve eğitimciler, öğrencilerinin bilişsel yeteneklerini desteklemek ve zeka potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla zeka eğitimi alabilirler. Bu sayede sınıflarında daha etkili öğrenme ortamları oluşturabilirler.

 4. Çocuk Gelişimi Uzmanları: Çocuk gelişimi alanında çalışan uzmanlar, çocukların bilişsel gelişimini desteklemek ve öğrenme süreçlerini optimize etmek istediklerinde zeka eğitimi alabilirler.

 5. Psikologlar ve Danışmanlar: Çocuk ve ergen psikologları ile danışmanlar, bilişsel yeteneklerin ve öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak zeka eğitimi alabilirler.

 6. Eğitim Danışmanları: Eğitim danışmanları, öğrencilere ve eğitim kurumlarına zeka gelişimi konusunda rehberlik yapmak istediklerinde bu eğitimi alabilirler.

 7. Rehberlik Uzmanları: Okullarda rehberlik hizmeti sunan uzmanlar, öğrencilerin akademik başarılarını ve zeka potansiyellerini artırmak amacıyla zeka eğitimi alabilirler.

 8. Eğitim Alanında Çalışan Diğer Profesyoneller: Özel eğitimciler, pedagoglar, öğretmen adayları, eğitim koçları ve benzeri alanlarda çalışan profesyoneller, çocuk ve ergenlerin bilişsel gelişimlerini desteklemek istediklerinde zeka eğitimi alabilirler.


Bu eğitimi almak isteyen gruplar, çocukların ve ergenlerin bilişsel yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmeyi amaçladıklarında zeka eğitimi programlarına katılabilirler.

 


Kişisel gelişim

Online + Uzaktan

ÇOCUK VE ERGENLERDE ZEKA

80

ÇOCUK VE ERGENLERDE ZEKA

 

Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi, bireylerin bilişsel yeteneklerini, problem çözme yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve zeka potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim türüdür. Bu eğitim, genç yaşlardan itibaren çocukların ve ergenlerin zihinsel kapasitelerini artırmak, öğrenme becerilerini geliştirmek ve zeka alanlarında potansiyellerini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır.

 

 

Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi aşağıdaki alanları içerebilir:


 1. Mantıksal Düşünme: Mantıklı düşünme, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Mantıklı düşünme becerileri, genç bireylerin karşılaştığı zorlukları çözmelerine yardımcı olur.

 2. Yaratıcı Düşünme: Yaratıcı düşünme, yeni fikirler üretme, alternatif çözümler bulma ve yaratıcılığı teşvik etme becerilerini içerir. Bu alan, özellikle sanatsal ve inovatif düşünmeyi destekler.

 3. Görsel ve Mekansal Yetenekler: Çocukların ve ergenlerin görsel hafıza, mekansal farkındalık ve zihinsel rotasyon gibi görsel-mekansal yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar.

 4. Hafıza Teknikleri: Hafıza teknikleri, bilgiyi daha etkili bir şekilde öğrenme, hatırlama ve geri çağırma becerilerini güçlendirmeyi hedefler.

 5. Dil ve İletişim Yetenekleri: Dil ve iletişim yeteneklerinin geliştirilmesi, kelime dağarcığının genişletilmesi ve etkili iletişim kurma becerilerinin öğrenilmesini içerir.

 6. Hızlı Okuma ve Anlama: Hızlı okuma teknikleri ve metinlerin daha hızlı anlaşılması üzerine çalışmalar, genç bireylerin öğrenme hızını artırmayı amaçlar.

 7. Problem Çözme Becerileri: Farklı türdeki problemleri tanıma, analiz etme, çeşitli çözüm yollarını değerlendirme ve etkili çözümler üretme yeteneklerini geliştirir.


Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi, genellikle eğitim merkezlerinde, okullarda, özel kurslarda veya çocuk gelişimi alanında uzmanlaşmış danışmanlık merkezlerinde sunulabilir. Bu eğitimi almak isteyen gruplar şunlar olabilir:


 • Ebeveynler: Çocuklarının zeka potansiyelini en üst düzeye çıkarmak isteyen ebeveynler.

 • Eğitimciler: Öğrencilerin zeka ve öğrenme yeteneklerini geliştirmek isteyen öğretmenler.

 • Eğitim ve psikoloji alanında çalışan uzmanlar: Zeka gelişimi konusunda uzmanlaşmak isteyen profesyoneller.


Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi, genç bireylerin zihinsel kapasitelerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olmayı amaçlar.


 

Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimini aşağıdaki gruplar alabilir:


 1. Ebeveynler: Çocuklarının zeka potansiyelini en iyi şekilde geliştirmek isteyen ebeveynler, zeka eğitimi alabilirler. Bu eğitim, çocuklarının öğrenme yeteneklerini artırmak ve bilişsel becerilerini desteklemek isteyen ebeveynler için faydalı olabilir.

 2. Çocuklar ve Ergenler: Zeka eğitimi genellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerindeki bireyler için tasarlanmıştır. Bu eğitimi almak isteyen çocuklar ve ergenler, öğrenme yeteneklerini geliştirmek, problem çözme becerilerini güçlendirmek ve yaratıcılıklarını artırmak amacıyla katılabilirler.

 3. Öğretmenler ve Eğitimciler: Okullarda çalışan öğretmenler ve eğitimciler, öğrencilerinin bilişsel yeteneklerini desteklemek ve zeka potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla zeka eğitimi alabilirler. Bu sayede sınıflarında daha etkili öğrenme ortamları oluşturabilirler.

 4. Çocuk Gelişimi Uzmanları: Çocuk gelişimi alanında çalışan uzmanlar, çocukların bilişsel gelişimini desteklemek ve öğrenme süreçlerini optimize etmek istediklerinde zeka eğitimi alabilirler.

 5. Psikologlar ve Danışmanlar: Çocuk ve ergen psikologları ile danışmanlar, bilişsel yeteneklerin ve öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak zeka eğitimi alabilirler.

 6. Eğitim Danışmanları: Eğitim danışmanları, öğrencilere ve eğitim kurumlarına zeka gelişimi konusunda rehberlik yapmak istediklerinde bu eğitimi alabilirler.

 7. Rehberlik Uzmanları: Okullarda rehberlik hizmeti sunan uzmanlar, öğrencilerin akademik başarılarını ve zeka potansiyellerini artırmak amacıyla zeka eğitimi alabilirler.

 8. Eğitim Alanında Çalışan Diğer Profesyoneller: Özel eğitimciler, pedagoglar, öğretmen adayları, eğitim koçları ve benzeri alanlarda çalışan profesyoneller, çocuk ve ergenlerin bilişsel gelişimlerini desteklemek istediklerinde zeka eğitimi alabilirler.


Bu eğitimi almak isteyen gruplar, çocukların ve ergenlerin bilişsel yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmeyi amaçladıklarında zeka eğitimi programlarına katılabilirler.

 


Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi, bireylerin bilişsel yeteneklerini, problem çözme yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve zeka potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim türüdür. Bu eğitim, genç yaşlardan itibaren çocukların ve ergenlerin zihinsel kapasitelerini artırmak, öğrenme becerilerini geliştirmek ve zeka alanlarında potansiyellerini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır.

Çocuk ve ergenlerde zeka eğitimi, bireylerin bilişsel yeteneklerini, problem çözme yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve zeka potansiyellerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim türüdür. Bu eğitim, genç yaşlardan itibaren çocukların ve ergenlerin zihinsel kapasitelerini artırmak, öğrenme becerilerini geliştirmek ve zeka alanlarında potansiyellerini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla tasarlanmıştır.

ÇOCUK VE ERGENLERDE ZEKA

Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz 

AİLE DİZİMİ

NEURO REBIRTH

NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR

KUNDALİNİ REİKİ

YAŞAM KOÇLUĞU

AİLE KOÇLUĞU

SARKAÇ EĞİTİMİ

SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK

OYUN TERAPİSİ

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

BİOENERJİ EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

NLP MASTER EĞİTİMİ

KUANTUM EĞİTİMİ

OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ

EFT TEKNİKLERİ

SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

SPİRİTÜEL KOÇLUK

TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ

MASAL TERAPİSİ

BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ

P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ

REİKİ EĞİTİMİ

AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ

MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

MEDİTASYON KOÇLUĞU

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ

TEMEL PEDAGOJİ

OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

FARKINDALIK MINDFULNESS

HOLİSTİK ŞİFA

BESLENME KOÇLUĞU

ENNEAGRAM

SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ

İLİŞKİ KOÇLUĞU

ASTROLOJİ EĞİTİMİ

HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU

BİOREZONANS EĞİTİMİ

AROMATERAPİ EĞİTİMİ

ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ

ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI

ÇOCUK GELİŞİMİ

PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ

BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ

TAROT OKUYUCULUĞU

YARATICI DRAMA

© 2023 ilseven Akademi

ABONE OL

Abone olduğunuz için teşekkürler.

VISA LOGO
Mastercard LOGO
Paytr LOGO
bottom of page