top of page
İlseven Akademi Logosu

Doğum koçluğu eğitimi, genellikle sağlık profesyonelleri, doula adayları, ebe adayları, anneler, eğitimciler ve hamilelik ve doğum konularında uzmanlaşmak isteyen bireyler için faydalı olabilir. Eğitim, üniversiteler, sağlık kuruluşları, doğum koçluğu dernekleri veya online platformlar aracılığıyla sunulabilir. Eğitim alan kişiler, hamilelik ve doğum süreçlerini anlamak, anne adaylarına ve ailelere destek sağlamak ve doğum deneyimini daha olumlu ve güvenli bir şekilde yaşamalarına yardımcı olmak için bilgi ve beceri kazanabilirler.

347

347

DOĞUM KOÇLUĞU

 

Doğum koçluğu eğitimi, hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde anne adaylarına ve ailelere destek sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Doğum koçları, anne adaylarına fiziksel, duygusal ve bilgi desteği sunarak onların sağlıklı bir gebelik, doğum ve doğum sonrası deneyimi yaşamalarına yardımcı olurlar. Bu eğitim, hamilelik sürecini anlamayı, doğumun fiziksel ve duygusal yönlerini öğrenmeyi, ailelere rehberlik etmeyi ve doğum deneyimini desteklemeyi içerebilir.

 

 

Doğum koçluğu eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir:


 1. Hamilelik ve Doğumun Fizyolojisi: Hamilelik dönemi, doğumun evreleri ve fizyolojisi hakkında temel bilgiler.

 2. Doğum Seçenekleri ve Planlama: Doğumun farklı seçenekleri (evde doğum, hastane doğumu, epidural anestezi vb.) ve bunların avantajları ile dezavantajları.

 3. Doğum Eğitimi: Anne adaylarının doğum sırasında nasıl rahatlamaları ve nefes alabilmeleri gerektiğini öğrenmeleri.

 4. Duygusal Destek: Anne adaylarına ve ailelere doğum sürecinde duygusal destek sağlama becerileri.

 5. Doğum Sonrası Bakım ve Destek: Doğum sonrası dönemde annenin ve bebeklerin ihtiyaçlarına nasıl yanıt verileceği.

 6. İletişim ve Empati: Anne adaylarıyla ve ailelerle etkili iletişim kurma ve empati yapma becerileri.

 7. Acil Durumlar ve Müdahale: Doğum sırasında ortaya çıkabilecek acil durumlar ve buna nasıl müdahale edileceği konusunda bilgi.

 8. Doğum Sonrası Destek ve Danışmanlık: Anne adaylarının doğum sonrası sürecinde nasıl destekleneceği ve gerektiğinde danışmanlık sağlanması.


Doğum koçluğu eğitimi, genellikle sağlık profesyonelleri, doula adayları, ebe adayları, anneler, eğitimciler ve hamilelik ve doğum konularında uzmanlaşmak isteyen bireyler için faydalı olabilir. Eğitim, üniversiteler, sağlık kuruluşları, doğum koçluğu dernekleri veya online platformlar aracılığıyla sunulabilir. Eğitim alan kişiler, hamilelik ve doğum süreçlerini anlamak, anne adaylarına ve ailelere destek sağlamak ve doğum deneyimini daha olumlu ve güvenli bir şekilde yaşamalarına yardımcı olmak için bilgi ve beceri kazanabilirler.


 

Doğum koçluğu eğitimi, hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde anne adaylarına ve ailelere destek sağlamak isteyen çeşitli kişiler için faydalı olabilir. Bu eğitimi alan bazı gruplar şunlar olabilir:


 1. Doula Adayları: Doula adayları, hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne adaylarına fiziksel, duygusal ve bilgi desteği sağlamayı amaçlayan profesyonellerdir. Doğum koçluğu eğitimi, doula adaylarına bu rolü etkili bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli becerileri kazandırabilir.

 2. Ebe Adayları: Ebeler, hamilelik sürecini takip etmek, doğumları yönetmek ve doğum sonrası dönemde anne ve bebeklere bakım sağlamak gibi görevleri üstlenir. Doğum koçluğu eğitimi, ebelerin anne adaylarına ve ailelere daha iyi destek sağlamalarına yardımcı olabilir.

 3. Sağlık Profesyonelleri: Kadın sağlığı uzmanları, jinekologlar, aile hekimleri ve hemşireler, doğum koçluğu eğitimi alarak hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemde hastalarına daha kapsamlı bir hizmet sunabilirler.

 4. Eğitimciler: Anne adaylarını ve aileleri doğum sürecine hazırlamak ve bilgilendirmek amacıyla eğitim veren kişiler, doğum koçluğu eğitimi alarak daha etkili bir eğitim sunabilirler.

 5. Anne ve Bebek Sağlığı Danışmanları: Anne adaylarına ve yeni annelere danışmanlık sağlayan uzmanlar, doğum koçluğu eğitimi alarak daha iyi bir rehberlik ve danışmanlık yapabilirler.

 6. Kadın Sağlığı Aktivistleri: Kadın sağlığına ve doğuma dair farkındalık yaratmak isteyen bireyler, doğum koçluğu eğitimi alarak bu alanda fark yaratabilirler.

 7. Anne Adayları ve Aileler: Anne adayları ve aileler de doğum sürecine daha iyi hazırlanmak, doğum deneyimini daha bilinçli ve güvenli bir şekilde yaşamak amacıyla doğum koçluğu eğitimi alabilirler.


Doğum koçluğu eğitimi genellikle üniversiteler, sağlık kuruluşları, doğum koçluğu dernekleri veya online platformlar aracılığıyla sunulabilir. Eğitim içeriği, hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili temel bilgileri, destek sağlama becerilerini, iletişim yöntemlerini ve duygusal destek konularını içerebilir. Eğitim alan kişiler, anne adaylarına ve ailelere daha etkili ve nitelikli destek sağlayabilirler.

 


Kişisel gelişim

Online + Uzaktan

DOĞUM KOÇLUĞU

360

DOĞUM KOÇLUĞU

 

Doğum koçluğu eğitimi, hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde anne adaylarına ve ailelere destek sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Doğum koçları, anne adaylarına fiziksel, duygusal ve bilgi desteği sunarak onların sağlıklı bir gebelik, doğum ve doğum sonrası deneyimi yaşamalarına yardımcı olurlar. Bu eğitim, hamilelik sürecini anlamayı, doğumun fiziksel ve duygusal yönlerini öğrenmeyi, ailelere rehberlik etmeyi ve doğum deneyimini desteklemeyi içerebilir.

 

 

Doğum koçluğu eğitimi genellikle aşağıdaki konuları içerebilir:


 1. Hamilelik ve Doğumun Fizyolojisi: Hamilelik dönemi, doğumun evreleri ve fizyolojisi hakkında temel bilgiler.

 2. Doğum Seçenekleri ve Planlama: Doğumun farklı seçenekleri (evde doğum, hastane doğumu, epidural anestezi vb.) ve bunların avantajları ile dezavantajları.

 3. Doğum Eğitimi: Anne adaylarının doğum sırasında nasıl rahatlamaları ve nefes alabilmeleri gerektiğini öğrenmeleri.

 4. Duygusal Destek: Anne adaylarına ve ailelere doğum sürecinde duygusal destek sağlama becerileri.

 5. Doğum Sonrası Bakım ve Destek: Doğum sonrası dönemde annenin ve bebeklerin ihtiyaçlarına nasıl yanıt verileceği.

 6. İletişim ve Empati: Anne adaylarıyla ve ailelerle etkili iletişim kurma ve empati yapma becerileri.

 7. Acil Durumlar ve Müdahale: Doğum sırasında ortaya çıkabilecek acil durumlar ve buna nasıl müdahale edileceği konusunda bilgi.

 8. Doğum Sonrası Destek ve Danışmanlık: Anne adaylarının doğum sonrası sürecinde nasıl destekleneceği ve gerektiğinde danışmanlık sağlanması.


Doğum koçluğu eğitimi, genellikle sağlık profesyonelleri, doula adayları, ebe adayları, anneler, eğitimciler ve hamilelik ve doğum konularında uzmanlaşmak isteyen bireyler için faydalı olabilir. Eğitim, üniversiteler, sağlık kuruluşları, doğum koçluğu dernekleri veya online platformlar aracılığıyla sunulabilir. Eğitim alan kişiler, hamilelik ve doğum süreçlerini anlamak, anne adaylarına ve ailelere destek sağlamak ve doğum deneyimini daha olumlu ve güvenli bir şekilde yaşamalarına yardımcı olmak için bilgi ve beceri kazanabilirler.


 

Doğum koçluğu eğitimi, hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde anne adaylarına ve ailelere destek sağlamak isteyen çeşitli kişiler için faydalı olabilir. Bu eğitimi alan bazı gruplar şunlar olabilir:


 1. Doula Adayları: Doula adayları, hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne adaylarına fiziksel, duygusal ve bilgi desteği sağlamayı amaçlayan profesyonellerdir. Doğum koçluğu eğitimi, doula adaylarına bu rolü etkili bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli becerileri kazandırabilir.

 2. Ebe Adayları: Ebeler, hamilelik sürecini takip etmek, doğumları yönetmek ve doğum sonrası dönemde anne ve bebeklere bakım sağlamak gibi görevleri üstlenir. Doğum koçluğu eğitimi, ebelerin anne adaylarına ve ailelere daha iyi destek sağlamalarına yardımcı olabilir.

 3. Sağlık Profesyonelleri: Kadın sağlığı uzmanları, jinekologlar, aile hekimleri ve hemşireler, doğum koçluğu eğitimi alarak hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemde hastalarına daha kapsamlı bir hizmet sunabilirler.

 4. Eğitimciler: Anne adaylarını ve aileleri doğum sürecine hazırlamak ve bilgilendirmek amacıyla eğitim veren kişiler, doğum koçluğu eğitimi alarak daha etkili bir eğitim sunabilirler.

 5. Anne ve Bebek Sağlığı Danışmanları: Anne adaylarına ve yeni annelere danışmanlık sağlayan uzmanlar, doğum koçluğu eğitimi alarak daha iyi bir rehberlik ve danışmanlık yapabilirler.

 6. Kadın Sağlığı Aktivistleri: Kadın sağlığına ve doğuma dair farkındalık yaratmak isteyen bireyler, doğum koçluğu eğitimi alarak bu alanda fark yaratabilirler.

 7. Anne Adayları ve Aileler: Anne adayları ve aileler de doğum sürecine daha iyi hazırlanmak, doğum deneyimini daha bilinçli ve güvenli bir şekilde yaşamak amacıyla doğum koçluğu eğitimi alabilirler.


Doğum koçluğu eğitimi genellikle üniversiteler, sağlık kuruluşları, doğum koçluğu dernekleri veya online platformlar aracılığıyla sunulabilir. Eğitim içeriği, hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili temel bilgileri, destek sağlama becerilerini, iletişim yöntemlerini ve duygusal destek konularını içerebilir. Eğitim alan kişiler, anne adaylarına ve ailelere daha etkili ve nitelikli destek sağlayabilirler.

 


Doğum koçluğu eğitimi, genellikle sağlık profesyonelleri, doula adayları, ebe adayları, anneler, eğitimciler ve hamilelik ve doğum konularında uzmanlaşmak isteyen bireyler için faydalı olabilir. Eğitim, üniversiteler, sağlık kuruluşları, doğum koçluğu dernekleri veya online platformlar aracılığıyla sunulabilir. Eğitim alan kişiler, hamilelik ve doğum süreçlerini anlamak, anne adaylarına ve ailelere destek sağlamak ve doğum deneyimini daha olumlu ve güvenli bir şekilde yaşamalarına yardımcı olmak için bilgi ve beceri kazanabilirler.

Doğum koçluğu eğitimi, genellikle sağlık profesyonelleri, doula adayları, ebe adayları, anneler, eğitimciler ve hamilelik ve doğum konularında uzmanlaşmak isteyen bireyler için faydalı olabilir. Eğitim, üniversiteler, sağlık kuruluşları, doğum koçluğu dernekleri veya online platformlar aracılığıyla sunulabilir. Eğitim alan kişiler, hamilelik ve doğum süreçlerini anlamak, anne adaylarına ve ailelere destek sağlamak ve doğum deneyimini daha olumlu ve güvenli bir şekilde yaşamalarına yardımcı olmak için bilgi ve beceri kazanabilirler.

DOĞUM KOÇLUĞU

Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz 

AİLE DİZİMİ

NEURO REBIRTH

NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR

KUNDALİNİ REİKİ

YAŞAM KOÇLUĞU

AİLE KOÇLUĞU

SARKAÇ EĞİTİMİ

SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK

OYUN TERAPİSİ

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

BİOENERJİ EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

NLP MASTER EĞİTİMİ

KUANTUM EĞİTİMİ

OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ

EFT TEKNİKLERİ

SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

SPİRİTÜEL KOÇLUK

TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ

MASAL TERAPİSİ

BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ

P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ

REİKİ EĞİTİMİ

AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ

MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

MEDİTASYON KOÇLUĞU

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ

TEMEL PEDAGOJİ

OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

FARKINDALIK MINDFULNESS

HOLİSTİK ŞİFA

BESLENME KOÇLUĞU

ENNEAGRAM

SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ

İLİŞKİ KOÇLUĞU

ASTROLOJİ EĞİTİMİ

HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU

BİOREZONANS EĞİTİMİ

AROMATERAPİ EĞİTİMİ

ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ

ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI

ÇOCUK GELİŞİMİ

PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ

BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ

TAROT OKUYUCULUĞU

YARATICI DRAMA

© 2023 ilseven Akademi

ABONE OL

Abone olduğunuz için teşekkürler.

VISA LOGO
Mastercard LOGO
Paytr LOGO
bottom of page