top of page
İlseven Akademi Logosu

Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi, iş dünyasında, liderlik alanında, ilişkilerde, öğretimde ve her türlü sosyal etkileşimde daha etkili ve anlamlı iletişim sağlamak isteyen herkes için faydalıdır. Eğitim, iş dünyasındaki profesyoneller, eğitmenler, öğrenciler, liderler, sağlık profesyonelleri, kamu hizmeti görevlileri ve daha birçok farklı grup için sunulabilir. Eğitim genellikle seminerler, atölyeler, online kurslar veya bireysel danışmanlık seansları şeklinde sunulur.

206

206

ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ

 

"Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi", iletişim becerilerini geliştirmeyi ve beden dilini doğru anlamayı öğreten bir eğitim yaklaşımını ifade eder. İletişim, sözlü ve sözsüz iletişim unsurlarını içerir. Beden dili ise jestler, mimikler, duruş ve göz teması gibi sözsüz iletişim şekillerini ifade eder. Bu eğitim, bireylerin hem sözlü hem de sözsüz iletişim becerilerini geliştirerek daha etkili ve anlamlı iletişim kurmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

 

 

Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi genellikle aşağıdaki unsurları içerebilir:


 1. Temel İletişim Bilgisi: İletişim süreci, iletişim türleri, iletişim engelleri gibi temel iletişim konularının öğrenilmesi.

 2. Sözlü İletişim Becerileri: Anlaşılır ve etkili bir şekilde konuşma, dinleme ve ifade etme yeteneklerinin geliştirilmesi.

 3. Sözsüz İletişim ve Beden Dili: Beden dilinin anlamı, beden dilinin nasıl kullanılacağı, jestlerin, mimiklerin ve göz temasının anlamı gibi konuların öğrenilmesi.

 4. Empati ve İletişimde Duyarlılık: Karşı tarafı anlama, empati kurma ve duygusal anlamda iletişimde duyarlılık gösterme yeteneklerinin geliştirilmesi.

 5. İletişim Engellerini Aşma: İletişimde ortaya çıkan sorunları anlama, yanlış anlamaları düzeltme ve iletişim engellerini aşma stratejilerinin öğrenilmesi.

 6. Çatışma Yönetimi: İletişimde oluşabilecek çatışmaları anlama, çatışmaları etkili bir şekilde yönetme ve olumlu sonuçlar elde etme becerilerinin geliştirilmesi.

 7. İş İletişimi ve Liderlik: İş ortamında etkili iletişim, liderlik becerileri ve takım çalışmasının önemi üzerine odaklanma.

 8. Topluluk Önünde Konuşma: Topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirme, özgüven kazanma ve etkili sunum yapma pratiği.


Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi, iş dünyasında, liderlik alanında, ilişkilerde, öğretimde ve her türlü sosyal etkileşimde daha etkili ve anlamlı iletişim sağlamak isteyen herkes için faydalıdır. Eğitim, iş dünyasındaki profesyoneller, eğitmenler, öğrenciler, liderler, sağlık profesyonelleri, kamu hizmeti görevlileri ve daha birçok farklı grup için sunulabilir. Eğitim genellikle seminerler, atölyeler, online kurslar veya bireysel danışmanlık seansları şeklinde sunulur.

 

Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi, iletişim becerilerini geliştirmek isteyen ve daha etkili iletişim kurmak isteyen birçok farklı grup için faydalıdır. Bu eğitimi alan bazı gruplar şunlar olabilir:


 1. İş Dünyasındaki Profesyoneller: İş dünyasında çalışanlar, etkili iletişim becerileri ile daha iyi sunumlar yapmak, iş ilişkilerini güçlendirmek ve liderlik yeteneklerini geliştirmek isteyebilirler.

 2. Liderler ve Yöneticiler: Liderler, ekipleriyle daha etkili iletişim kurarak işbirliği ve motivasyonu artırmayı amaçlarlar.

 3. Eğitmenler ve Öğretmenler: Eğitim alanında çalışanlar, öğrencileri ile daha iyi iletişim kurmak, öğretim materyallerini etkili bir şekilde sunmak ve öğrencilerin anlamasını sağlamak isteyebilirler.

 4. Sağlık Profesyonelleri: Sağlık çalışanları, hastalarla etkili iletişim kurarak güven oluşturmak, hasta memnuniyetini artırmak ve tıbbi bilgiyi anlaşılır bir şekilde iletmek isteyebilirler.

 5. Satış ve Pazarlama Uzmanları: Satış ve pazarlama uzmanları, müşterilerle daha iyi ilişki kurarak ürün veya hizmetlerini etkili bir şekilde tanıtmak ve satışları artırmak isteyebilirler.

 6. Kamu Hizmeti Görevlileri: Polis memurları, acil servis çalışanları, kamu hizmeti görevlileri gibi kişiler, halkla etkili iletişim kurarak daha iyi hizmet sunmak isteyebilirler.

 7. Sosyal Hizmet Uzmanları: Sosyal hizmet alanında çalışanlar, danışanları ile daha etkili iletişim kurarak destek sağlamak ve ihtiyaçlarına cevap vermek isteyebilirler.

 8. Herkes: Aslında herhangi bir kişi, aile içi ilişkilerden sosyal etkileşimlere kadar her alanda daha etkili iletişim becerileri kazanmak ve beden dilini doğru anlamak isteyebilir.


Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi, genellikle işletmeler, üniversiteler, eğitim enstitüleri, liderlik geliştirme kuruluşları ve online platformlar aracılığıyla sunulabilir. Eğitim genellikle seminerler, atölyeler, kitaplar, online kurslar veya bireysel danışmanlık seansları şeklinde sunulur. Eğitim alan bireyler, daha etkili iletişim kurmayı öğrenerek ilişkilerini güçlendirebilir, iş yaşamında başarılı olabilir ve sosyal etkileşimlerini daha anlamlı hale getirebilirler.

 


Kişisel gelişim

Online + Uzaktan

ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ

360

ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ

 

"Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi", iletişim becerilerini geliştirmeyi ve beden dilini doğru anlamayı öğreten bir eğitim yaklaşımını ifade eder. İletişim, sözlü ve sözsüz iletişim unsurlarını içerir. Beden dili ise jestler, mimikler, duruş ve göz teması gibi sözsüz iletişim şekillerini ifade eder. Bu eğitim, bireylerin hem sözlü hem de sözsüz iletişim becerilerini geliştirerek daha etkili ve anlamlı iletişim kurmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

 

 

Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi genellikle aşağıdaki unsurları içerebilir:


 1. Temel İletişim Bilgisi: İletişim süreci, iletişim türleri, iletişim engelleri gibi temel iletişim konularının öğrenilmesi.

 2. Sözlü İletişim Becerileri: Anlaşılır ve etkili bir şekilde konuşma, dinleme ve ifade etme yeteneklerinin geliştirilmesi.

 3. Sözsüz İletişim ve Beden Dili: Beden dilinin anlamı, beden dilinin nasıl kullanılacağı, jestlerin, mimiklerin ve göz temasının anlamı gibi konuların öğrenilmesi.

 4. Empati ve İletişimde Duyarlılık: Karşı tarafı anlama, empati kurma ve duygusal anlamda iletişimde duyarlılık gösterme yeteneklerinin geliştirilmesi.

 5. İletişim Engellerini Aşma: İletişimde ortaya çıkan sorunları anlama, yanlış anlamaları düzeltme ve iletişim engellerini aşma stratejilerinin öğrenilmesi.

 6. Çatışma Yönetimi: İletişimde oluşabilecek çatışmaları anlama, çatışmaları etkili bir şekilde yönetme ve olumlu sonuçlar elde etme becerilerinin geliştirilmesi.

 7. İş İletişimi ve Liderlik: İş ortamında etkili iletişim, liderlik becerileri ve takım çalışmasının önemi üzerine odaklanma.

 8. Topluluk Önünde Konuşma: Topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirme, özgüven kazanma ve etkili sunum yapma pratiği.


Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi, iş dünyasında, liderlik alanında, ilişkilerde, öğretimde ve her türlü sosyal etkileşimde daha etkili ve anlamlı iletişim sağlamak isteyen herkes için faydalıdır. Eğitim, iş dünyasındaki profesyoneller, eğitmenler, öğrenciler, liderler, sağlık profesyonelleri, kamu hizmeti görevlileri ve daha birçok farklı grup için sunulabilir. Eğitim genellikle seminerler, atölyeler, online kurslar veya bireysel danışmanlık seansları şeklinde sunulur.

 

Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi, iletişim becerilerini geliştirmek isteyen ve daha etkili iletişim kurmak isteyen birçok farklı grup için faydalıdır. Bu eğitimi alan bazı gruplar şunlar olabilir:


 1. İş Dünyasındaki Profesyoneller: İş dünyasında çalışanlar, etkili iletişim becerileri ile daha iyi sunumlar yapmak, iş ilişkilerini güçlendirmek ve liderlik yeteneklerini geliştirmek isteyebilirler.

 2. Liderler ve Yöneticiler: Liderler, ekipleriyle daha etkili iletişim kurarak işbirliği ve motivasyonu artırmayı amaçlarlar.

 3. Eğitmenler ve Öğretmenler: Eğitim alanında çalışanlar, öğrencileri ile daha iyi iletişim kurmak, öğretim materyallerini etkili bir şekilde sunmak ve öğrencilerin anlamasını sağlamak isteyebilirler.

 4. Sağlık Profesyonelleri: Sağlık çalışanları, hastalarla etkili iletişim kurarak güven oluşturmak, hasta memnuniyetini artırmak ve tıbbi bilgiyi anlaşılır bir şekilde iletmek isteyebilirler.

 5. Satış ve Pazarlama Uzmanları: Satış ve pazarlama uzmanları, müşterilerle daha iyi ilişki kurarak ürün veya hizmetlerini etkili bir şekilde tanıtmak ve satışları artırmak isteyebilirler.

 6. Kamu Hizmeti Görevlileri: Polis memurları, acil servis çalışanları, kamu hizmeti görevlileri gibi kişiler, halkla etkili iletişim kurarak daha iyi hizmet sunmak isteyebilirler.

 7. Sosyal Hizmet Uzmanları: Sosyal hizmet alanında çalışanlar, danışanları ile daha etkili iletişim kurarak destek sağlamak ve ihtiyaçlarına cevap vermek isteyebilirler.

 8. Herkes: Aslında herhangi bir kişi, aile içi ilişkilerden sosyal etkileşimlere kadar her alanda daha etkili iletişim becerileri kazanmak ve beden dilini doğru anlamak isteyebilir.


Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi, genellikle işletmeler, üniversiteler, eğitim enstitüleri, liderlik geliştirme kuruluşları ve online platformlar aracılığıyla sunulabilir. Eğitim genellikle seminerler, atölyeler, kitaplar, online kurslar veya bireysel danışmanlık seansları şeklinde sunulur. Eğitim alan bireyler, daha etkili iletişim kurmayı öğrenerek ilişkilerini güçlendirebilir, iş yaşamında başarılı olabilir ve sosyal etkileşimlerini daha anlamlı hale getirebilirler.

 


Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi, iş dünyasında, liderlik alanında, ilişkilerde, öğretimde ve her türlü sosyal etkileşimde daha etkili ve anlamlı iletişim sağlamak isteyen herkes için faydalıdır. Eğitim, iş dünyasındaki profesyoneller, eğitmenler, öğrenciler, liderler, sağlık profesyonelleri, kamu hizmeti görevlileri ve daha birçok farklı grup için sunulabilir. Eğitim genellikle seminerler, atölyeler, online kurslar veya bireysel danışmanlık seansları şeklinde sunulur.

Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi, iş dünyasında, liderlik alanında, ilişkilerde, öğretimde ve her türlü sosyal etkileşimde daha etkili ve anlamlı iletişim sağlamak isteyen herkes için faydalıdır. Eğitim, iş dünyasındaki profesyoneller, eğitmenler, öğrenciler, liderler, sağlık profesyonelleri, kamu hizmeti görevlileri ve daha birçok farklı grup için sunulabilir. Eğitim genellikle seminerler, atölyeler, online kurslar veya bireysel danışmanlık seansları şeklinde sunulur.

ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ

Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz 

AİLE DİZİMİ

NEURO REBIRTH

NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR

KUNDALİNİ REİKİ

YAŞAM KOÇLUĞU

AİLE KOÇLUĞU

SARKAÇ EĞİTİMİ

SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK

OYUN TERAPİSİ

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

BİOENERJİ EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

NLP MASTER EĞİTİMİ

KUANTUM EĞİTİMİ

OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ

EFT TEKNİKLERİ

SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

SPİRİTÜEL KOÇLUK

TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ

MASAL TERAPİSİ

BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ

P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ

REİKİ EĞİTİMİ

AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ

MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

MEDİTASYON KOÇLUĞU

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ

TEMEL PEDAGOJİ

OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

FARKINDALIK MINDFULNESS

HOLİSTİK ŞİFA

BESLENME KOÇLUĞU

ENNEAGRAM

SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ

İLİŞKİ KOÇLUĞU

ASTROLOJİ EĞİTİMİ

HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU

BİOREZONANS EĞİTİMİ

AROMATERAPİ EĞİTİMİ

ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ

ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI

ÇOCUK GELİŞİMİ

PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ

BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ

TAROT OKUYUCULUĞU

YARATICI DRAMA

© 2023 ilseven Akademi

ABONE OL

Abone olduğunuz için teşekkürler.

VISA LOGO
Mastercard LOGO
Paytr LOGO
bottom of page