top of page
İlseven Akademi Logosu

Özel eğitim eğitimi, öğretmen adayları, mevcut öğretmenler, rehberlik uzmanları, psikologlar, ebeveynler, koçlar, danışmanlar ve sağlık profesyonelleri gibi çeşitli gruplara hitap edebilir. Bu eğitim, özel gereksinimlere sahip bireylerin daha iyi bir eğitim deneyimi yaşamalarını sağlamak isteyen herkes için faydalı olabilir.

209

209

ÖZEL EĞİTİM EĞİTMENLİĞİ

 

Özel eğitim eğitmenliği, özel gereksinimleri olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirilmiş eğitim ve öğretim sunan eğitmenlerin mesleki alanını ifade eder. Bu alanda çalışan eğitmenler, genellikle fiziksel, zihinsel, duygusal veya öğrenme güçlükleri gibi farklı özel gereksinimlere sahip olan bireylerin eğitimini planlar, uygular ve değerlendirirler.

 

 

Özel eğitim eğitmenlerinin görevleri şunlar olabilir:


 1. Bireysel Eğitim Planları (BEP) Oluşturma: Her bireyin özel gereksinimleri farklıdır. Özel eğitim eğitmenleri, öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyerek bireysel eğitim planları oluştururlar. Bu planlar, öğrencinin güçlü yönlerini kullanarak zorluklarını aşmasına yardımcı olmayı amaçlar.

 2. Öğrenme Materyalleri Uyarlaması: Öğrencilerin özel gereksinimlerine uygun öğrenme materyalleri oluşturmak veya mevcut materyalleri uyarlamak, öğrencilerin ders içeriğine daha etkili bir şekilde erişmelerine yardımcı olabilir.

 3. Destek Sağlama: Özel gereksinimleri olan öğrenciler, bazen ek destek ve yönlendirmeye ihtiyaç duyarlar. Özel eğitim eğitmenleri, öğrencilere bire bir veya küçük gruplar halinde destek sağlarlar.

 4. Teknik Becerileri Öğretme: Özel gereksinimlere sahip bireyler için günlük yaşamda gerekli olan becerileri (örneğin, iletişim, bağımsızlık, öz bakım becerileri) öğretmek önemlidir.

 5. İşbirliği ve İletişim: Özel eğitim eğitmenleri, öğrencinin ailesi, diğer öğretmenler, rehberlik uzmanları ve gerekirse sağlık profesyonelleri ile işbirliği yaparak en iyi eğitim deneyimini sağlamayı hedeflerler.

 6. İlerleme Takibi ve Değerlendirme: Öğrencilerin ilerlemesini izlemek ve değerlendirmek, eğitim programlarını sürekli olarak güncellemek için önemlidir. Bu sayede öğrencilerin gelişimini takip edebilir ve ihtiyaçlarına uygun şekilde ayarlamalar yapabilirler.

 

Özel eğitim eğitmenleri, farklı yaş gruplarındaki bireylerle çalışabilirler. Okullarda, özel eğitim merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde veya özel eğitim kuruluşlarında görev alabilirler. Bu alanda çalışmak isteyen eğitmenler, özel eğitim alanında eğitim almış veya deneyim kazanmış olmalıdır.


 

Özel eğitim eğitmenliği eğitimini aşağıdaki gruplar alabilir:


 1. Öğretmen Adayları: Eğitim fakültelerinde veya özel eğitim alanında uzmanlaşmış bölümlerde eğitim alan öğretmen adayları, özel eğitim eğitmenliği konusunda temel bilgi ve becerileri öğrenirler. Bu eğitim, gelecekteki öğretmenlerin özel gereksinimlere sahip öğrencilerle daha iyi çalışabilmelerini sağlar.

 2. Mevcut Öğretmenler: Daha önce genel eğitim alanında çalışmış olan öğretmenler, özel eğitim alanında da yeteneklerini geliştirmek ve yeni beceriler öğrenmek için özel eğitim eğitimi alabilirler. Bu, onların özel gereksinimlere sahip öğrencilere daha iyi rehberlik etmelerine yardımcı olabilir.

 3. Rehberlik Uzmanları: Okullardaki rehberlik uzmanları, özel eğitim alanında da çalışmak istediklerinde özel eğitim eğitimi alabilirler. Bu, rehberlik uzmanlarının öğrencilere ve ailelere özel gereksinimler konusunda daha fazla destek sağlamalarına yardımcı olabilir.

 4. Psikologlar: Klinik psikologlar veya eğitim psikologları, özel gereksinimlere sahip bireylerin psikolojik ihtiyaçları konusunda uzmanlaşmak istediklerinde özel eğitim eğitimi alabilirler. Bu sayede daha etkili bir şekilde rehberlik sağlayabilirler.

 5. Ebeveynler: Özel gereksinimlere sahip çocuğu olan ebeveynler, çocuklarının eğitimine daha iyi katkıda bulunmak ve onları daha iyi anlamak amacıyla özel eğitim eğitimi alabilirler.

 6. Koçlar ve Danışmanlar: Eğitim koçları ve danışmanları, özel eğitim alanında da hizmet sunmak istediklerinde özel eğitim eğitimi alabilirler. Bu, onların öğrencilere ve ailelere daha iyi rehberlik etmelerini sağlayabilir.

 7. Sağlık Profesyonelleri: Fizyoterapistler, işitme uzmanları, konuşma terapistleri gibi sağlık alanında çalışan profesyoneller, özel gereksinimlere sahip bireylerin eğitimine yönelik özel eğitim eğitimi alabilirler. Bu sayede sağlık ve eğitim alanlarını bir araya getirerek daha kapsamlı bir hizmet sunabilirler.


 


Kişisel gelişim

Online + Uzaktan

ÖZEL EĞİTİM EĞİTMENLİĞİ

270

ÖZEL EĞİTİM EĞİTMENLİĞİ

 

Özel eğitim eğitmenliği, özel gereksinimleri olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirilmiş eğitim ve öğretim sunan eğitmenlerin mesleki alanını ifade eder. Bu alanda çalışan eğitmenler, genellikle fiziksel, zihinsel, duygusal veya öğrenme güçlükleri gibi farklı özel gereksinimlere sahip olan bireylerin eğitimini planlar, uygular ve değerlendirirler.

 

 

Özel eğitim eğitmenlerinin görevleri şunlar olabilir:


 1. Bireysel Eğitim Planları (BEP) Oluşturma: Her bireyin özel gereksinimleri farklıdır. Özel eğitim eğitmenleri, öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyerek bireysel eğitim planları oluştururlar. Bu planlar, öğrencinin güçlü yönlerini kullanarak zorluklarını aşmasına yardımcı olmayı amaçlar.

 2. Öğrenme Materyalleri Uyarlaması: Öğrencilerin özel gereksinimlerine uygun öğrenme materyalleri oluşturmak veya mevcut materyalleri uyarlamak, öğrencilerin ders içeriğine daha etkili bir şekilde erişmelerine yardımcı olabilir.

 3. Destek Sağlama: Özel gereksinimleri olan öğrenciler, bazen ek destek ve yönlendirmeye ihtiyaç duyarlar. Özel eğitim eğitmenleri, öğrencilere bire bir veya küçük gruplar halinde destek sağlarlar.

 4. Teknik Becerileri Öğretme: Özel gereksinimlere sahip bireyler için günlük yaşamda gerekli olan becerileri (örneğin, iletişim, bağımsızlık, öz bakım becerileri) öğretmek önemlidir.

 5. İşbirliği ve İletişim: Özel eğitim eğitmenleri, öğrencinin ailesi, diğer öğretmenler, rehberlik uzmanları ve gerekirse sağlık profesyonelleri ile işbirliği yaparak en iyi eğitim deneyimini sağlamayı hedeflerler.

 6. İlerleme Takibi ve Değerlendirme: Öğrencilerin ilerlemesini izlemek ve değerlendirmek, eğitim programlarını sürekli olarak güncellemek için önemlidir. Bu sayede öğrencilerin gelişimini takip edebilir ve ihtiyaçlarına uygun şekilde ayarlamalar yapabilirler.

 

Özel eğitim eğitmenleri, farklı yaş gruplarındaki bireylerle çalışabilirler. Okullarda, özel eğitim merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde veya özel eğitim kuruluşlarında görev alabilirler. Bu alanda çalışmak isteyen eğitmenler, özel eğitim alanında eğitim almış veya deneyim kazanmış olmalıdır.


 

Özel eğitim eğitmenliği eğitimini aşağıdaki gruplar alabilir:


 1. Öğretmen Adayları: Eğitim fakültelerinde veya özel eğitim alanında uzmanlaşmış bölümlerde eğitim alan öğretmen adayları, özel eğitim eğitmenliği konusunda temel bilgi ve becerileri öğrenirler. Bu eğitim, gelecekteki öğretmenlerin özel gereksinimlere sahip öğrencilerle daha iyi çalışabilmelerini sağlar.

 2. Mevcut Öğretmenler: Daha önce genel eğitim alanında çalışmış olan öğretmenler, özel eğitim alanında da yeteneklerini geliştirmek ve yeni beceriler öğrenmek için özel eğitim eğitimi alabilirler. Bu, onların özel gereksinimlere sahip öğrencilere daha iyi rehberlik etmelerine yardımcı olabilir.

 3. Rehberlik Uzmanları: Okullardaki rehberlik uzmanları, özel eğitim alanında da çalışmak istediklerinde özel eğitim eğitimi alabilirler. Bu, rehberlik uzmanlarının öğrencilere ve ailelere özel gereksinimler konusunda daha fazla destek sağlamalarına yardımcı olabilir.

 4. Psikologlar: Klinik psikologlar veya eğitim psikologları, özel gereksinimlere sahip bireylerin psikolojik ihtiyaçları konusunda uzmanlaşmak istediklerinde özel eğitim eğitimi alabilirler. Bu sayede daha etkili bir şekilde rehberlik sağlayabilirler.

 5. Ebeveynler: Özel gereksinimlere sahip çocuğu olan ebeveynler, çocuklarının eğitimine daha iyi katkıda bulunmak ve onları daha iyi anlamak amacıyla özel eğitim eğitimi alabilirler.

 6. Koçlar ve Danışmanlar: Eğitim koçları ve danışmanları, özel eğitim alanında da hizmet sunmak istediklerinde özel eğitim eğitimi alabilirler. Bu, onların öğrencilere ve ailelere daha iyi rehberlik etmelerini sağlayabilir.

 7. Sağlık Profesyonelleri: Fizyoterapistler, işitme uzmanları, konuşma terapistleri gibi sağlık alanında çalışan profesyoneller, özel gereksinimlere sahip bireylerin eğitimine yönelik özel eğitim eğitimi alabilirler. Bu sayede sağlık ve eğitim alanlarını bir araya getirerek daha kapsamlı bir hizmet sunabilirler.


 


Özel eğitim eğitimi, öğretmen adayları, mevcut öğretmenler, rehberlik uzmanları, psikologlar, ebeveynler, koçlar, danışmanlar ve sağlık profesyonelleri gibi çeşitli gruplara hitap edebilir. Bu eğitim, özel gereksinimlere sahip bireylerin daha iyi bir eğitim deneyimi yaşamalarını sağlamak isteyen herkes için faydalı olabilir.

Özel eğitim eğitimi, öğretmen adayları, mevcut öğretmenler, rehberlik uzmanları, psikologlar, ebeveynler, koçlar, danışmanlar ve sağlık profesyonelleri gibi çeşitli gruplara hitap edebilir. Bu eğitim, özel gereksinimlere sahip bireylerin daha iyi bir eğitim deneyimi yaşamalarını sağlamak isteyen herkes için faydalı olabilir.

ÖZEL EĞİTİM EĞİTMENLİĞİ

Daha fazla bilgi için lütfen formu doldurunuz 

AİLE DİZİMİ

NEURO REBIRTH

NLP PRACTİTİONER EĞİTİMİ NEDİR

KUNDALİNİ REİKİ

YAŞAM KOÇLUĞU

AİLE KOÇLUĞU

SARKAÇ EĞİTİMİ

SPİRİTÜEL DANIŞMANLIK

OYUN TERAPİSİ

AİLE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

BİOENERJİ EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

NLP MASTER EĞİTİMİ

KUANTUM EĞİTİMİ

OTİZMLİ ÇOCUKLAR EĞİTMENLİĞİ

EFT TEKNİKLERİ

SPİRİTÜEL YAŞAM KOÇLUĞU

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

SPİRİTÜEL KOÇLUK

TASAVVUF İLE NLP EĞİTİMİ

MASAL TERAPİSİ

BİLİNÇALTI SEMBOL DİLİ

P4C ÇOCUK FELSEFESİ EĞİTİMİ

REİKİ EĞİTİMİ

AKIL ZEKA OYUNLARI EĞİTMENLİĞİ

MMPI UYGULAYICI EĞİTİMİ

(BDT) BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

MEDİTASYON KOÇLUĞU

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ

TEMEL PEDAGOJİ

OBJEKTİF TESTLER EĞİTİMİ

FARKINDALIK MINDFULNESS

HOLİSTİK ŞİFA

BESLENME KOÇLUĞU

ENNEAGRAM

SANAT TERAPİSİ EĞİTİMİ

İLİŞKİ KOÇLUĞU

ASTROLOJİ EĞİTİMİ

HOLİSTİK BESLENME DİYET VE YEME BOZUKLUĞU

BİOREZONANS EĞİTİMİ

AROMATERAPİ EĞİTİMİ

ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ

ŞİFALI TAŞLAR UYGULAYICILIĞI

ÇOCUK GELİŞİMİ

PROFESYONEL KOÇLUK BECERİLERİ

BEDEN DİLİ VE İMAJ YÖNETİMİ

TAROT OKUYUCULUĞU

YARATICI DRAMA

© 2023 ilseven Akademi

ABONE OL

Abone olduğunuz için teşekkürler.

VISA LOGO
Mastercard LOGO
Paytr LOGO
bottom of page